Tổng hợp niệm Phật - Nam Mô A Di Đà Phật - của thầy Thích Trí Thoát, Chùa Hoằng Pháp, Chùa Tam Chúc, Võ Tá Hân phổ nhạc,...

https://www.youtube.com/watch?v=YXYh...LjDLR&index=15