|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 27 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CuốiCuối
Kết quả 79 đến 81 của 83

Chủ đề: Thảo luận Kinh Viên Giác

 1. #79
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  3/. Huyễn Trí.(tt)

  + Thế nào là LẦM NHẬN TƯỚNG TÂM ?


  Tất cả chúng sanh, do vô minh nên không tự biết được Chân Tâm của mình mà chỉ nhận bóng dáng 6 trần (Tức là 6 Thức) làm Tâm.

  Bóng dáng 6 trần là:

  1+ Con mắt là CĂN, tiếp xúc SẮC TRẦN (các cảnh bên ngoài) liền sanh ra NHÃN THỨC (Nhãn thức là bóng dáng của Sắc Trần).

  2+ Lỗ tai là CĂN, tiếp xúc THANH TRẦN (âm thanh bên ngoài) liền sanh ra NHĨ THỨC (Nhĩ thức là bóng dáng của Thanh Trần).

  3+ Lỗ mũi là CĂN, tiếp xúc HƯƠNG TRẦN (mùi hương bên ngoài) liền sanh ra TỶ THỨC (Tỷ thức là bóng dáng của hương Trần).

  4+ Cái lưỡi là CĂN, tiếp xúc VỊ TRẦN (vị ngọt, đắng bên ngoài) liền sanh ra THIỆT THỨC (Thiệt thức là bóng dáng của Vị Trần).

  5+ Xác thân là CĂN, tiếp xúc XÚC TRẦN (ấm, lạnh, trơn, láng v.v.. bên ngoài) liền sanh ra THÂN THỨC (Thân thức là bóng dáng của Xúc Trần).

  6+ Bộ não là CĂN, tiếp xúc PHÁP TRẦN (Các kinh nghiệm và hình ảnh bên ngoài còn lưu trử trong não) liền sanh ra Ý THỨC (Ý thức là bóng dáng của Pháp Trần).

  Gọi là "Bóng dáng" Vì tự thân nó là tướng duyên hợp. Thí dụ như: Nhãn thức, phải cần chín điều kiện: 1. khoảng Không,2. Ánh sáng, 3. nhãn căn, 4. cảnh, 5. tác ý, 6. phân biệt, 7. nhiễm tịnh, 8 căn bản, 9.chủng tử.

  Do vì 6 Thức phải nương gá các điều kiện mới có được, chúng không có tự thân nên bản chất chúng chỉ là bóng dáng 6 của trần cảnh.

  Thiền sư Trường Sa có bài kệ rằng :

  Sao người học Đạo chẳng biết Chơn ?

  Chỉ vì xưa nay nhận Thức-thần.

  Nguồn gốc sanh tử từ vô thủy,

  Si mê cho là Bổn-lai-nhân.

  Như bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật dạy:

  TLN: Bấy giờ đức Phật khai thị cho đại đức A Nan và đại chúng, muốn cho tâm mọi người được thể nhập vô sinh pháp nhẫn(41), từ nơi tòa sư tử(42), Ngài xoa đầu đại đức A Nan, dạy rằng:

  – Như Lai thường nói, các pháp sinh khởi là do tâm biến hiện. Tất cả nhân quả, thế giới, vi trần, đều nhân nơi tâm mà có thể tánh. Này A Nan! Tất cả sự vật hiện có trong các thế giới, dù nhỏ mọn như ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, thắt nút, nếu gạn xét tận nguồn gốc thì đều có thể tánh; dẫu đến như hư không cũng còn có tên cùng tướng mạo, huống chi là cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm mầu, làm thể tánh cho tất cả sự vật, mà tự mình lại không có thể tánh hay sao? Nhưng, nếu thầy cố chấp hẹp hòi, cho cái tính suy xét phân biệt hiểu biết là tâm, thì cái tâm ấy phải có thể tánh hoàn toàn biệt lập, không dính dáng gì tới thể tánh của sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn như hiện giờ đây, thầy đang nghe Như Lai nói pháp, đó là do nơi âm thanh mà có phân biệt; cho dầu diệt hết tất cả thấy nghe hiểu biết đối với năm trần cảnh bên ngoài(43), bên trong chỉ giữ lấy cái cảnh giới tịch tĩnh của ý thức, thì cái cảnh giới tịch tĩnh ấy cũng vẫn là pháp trần(44), tức sự phân biệt bóng dáng của năm trần cảnh. Chẳng phải Như Lai bảo thầy phủ nhận cái tính phân biệt hiểu biết không phải là tâm, nhưng chính nơi cái tâm của thầy, thầy phải suy xét cho chín chắn, nếu rời trần cảnh trước mắt mà vẫn có sự phân biệt hiểu biết, thì đó mới chân thật là cái tâm của thầy! Nếu cái tánh biết, khi rời trần cảnh liền không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng của trần cảnh mà thôi. Trần cảnh không thường còn, khi chúng biến đổi tiêu diệt thì cái tâm phân biệt trần cảnh ấy cũng không còn, đồng như lông rùa sừng thỏ; đến lúc đó thì pháp thân của thầy cũng thành ra đoạn diệt, còn có gì để tu chứng vô sinh pháp nhẫn?

  Tức thì đại đức A Nan cùng cả đại chúng đều ngơ ngác, lặng im, không biết phải nói năng gì! Đức Phật bảo đại đức A Nan:

  – Tất cả những người tu học trong thế gian, hiện tại tuy đạt được chín bậc định theo thứ lớp(45), nhưng vẫn không diệt sạch tận cùng phiền não, chỉ chứng quả A-la-hán, đều do cố chấp những vọng tưởng sinh tử này, lầm lạc cho đó là chân thật. Và cũng vì thế mà cho đến hôm nay, thầy tuy là người học rộng nghe nhiều, mà vẫn chưa thành tựu quả thánh.
  Do vậy, không còn lầm nhận về tướng Tâm thì không thấy có tướng Tâm thọ nhận sự luân chuyển sanh tử.

  * Cái TRÍ "Biết được Thân Tâm là HUYỄN. Đó là HUYỄN TRÍ.

  Dùng HUYỄN TRÍ ĐỂ "LY" HUYỄN TÂM. MỚI VÀO ĐƯỢC VIÊN GIÁC DIỆU TÂM.     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #80
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  * 4 Tầng HUYỄN MỘNG.

  4/. Huyễn Không.


  Thế nào là KHÔNG ?

  Kinh hoa Nghiêm Phật dạy:

  Kinh hoa Nghiêm: Chư Phật tử! Thế nào là đại Bồ Tát như không nhẫn?

  Ðại Bồ Tát này rõ tất cả pháp giới như hư không, vì vô tướng. Tất cả thế giới như hư không, vì vô khởi. Tất cả pháp như hư không vì vô nhị. Tất cả chúng sinh hạnh như hư không, vì vô sở hành. Tất cả Phật như hư không, vì vô phân biệt. Tất cả Phật lực như hư không, vì vô sai biệt. Tất cả thiền định như hư không, vì tam thế bình đẳng. Tất cả pháp diễn thuyết như hư không, vì chẳng ngôn thuyết được. Tất cả thân Phật như hư không, vì vô trước vô ngại.

  Bồ Tát dùng phương tiện như hư không rõ thấu tất cả pháp đều không chỗ có.
  (hết trích)

  Kính các Bạn. Trong Chân lý các Pháp Rhật tướng đều là Không tướng, không sanh, không diệt, Nên không có Trí cũng không có đắc cũng .

  Do vậy hành giả khi còn thấy mình CÓ HUYỄN TRÍ ĐỂ LY HUYỄN TÂM, THÌ TRÍ ĐÓ CŨNG LÀ HUYỄN. DO VẬY PHẢI DÙNG HUYỄN KHÔNG MÀ LY HUYỄN TRÍ.

  Tại sao KHÔNG cũng là Huyễn ?

  Vì cái gì còn khái niệm được, còn nương gá được thì là PHÁP CÓ. Nay nếu còn bám víu CÁI KHÔNG, thì cái "KHÔNG" đó lập tức thành Huyễn.

  Ở Kinh Thủ Lăng Nhiêm, Phật dạy:

  Tự tâm thủ tự tâm

  Phi huyễn thành huyễn pháp

  Bất thủ vô phi huyễn

  Phi huyễn diệt bất sanh

  Huyễn pháp vân hà lập

  Hữu thị Diệu Liên Hoa

  Kim cang vương bảo giác

  Như huyễn tam ma đề

  Đờn chỉ siêu vô học

  Thử A Tì đạt ma

  Thập phương bạt già phạm

  Nhất lộ Niết Bàn môn


  dịch nghĩa:

  Tự tâm mình là Phật nhưng còn chấp lấy tìm cầu tâm, cầu Phật ở bên ngoài

  Nên các pháp vốn chẳng phải huyễn (Chơn) điều trở nên pháp huyễn (Vọng).

  Nếu không chấp trước và tâm thanh tịnh rồi

  Chơn còn không có thì làm sao có cái gọi là Vọng?

  Quán được như vậy gọi là “Như Huyễn Tam Ma Đề” .

  (hết trích)

  Do vậy cuối cùng cái HUYỄN KHÔNG cũng phải xả LY

  Đó là LY HUYỄN KHÔNG THÌ VÀO ĐƯỢC CHÂN NHƯ- VIÊN GIÁC DIỆU TÂM.

  Ở chương một quan trọng ở chữ TRI.

  Chương hai nầy, then chốt ở chữ LY.

  TRI và LY là phương pháp tu hành thẳng tắt của những bậc lợi căn tối thượng.


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Hoa Vô Tướng (16-05-2019)

 4. #81
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  CHƯƠNG BA

  CHÁNH NIỆM TƯ DUY LÀ
  CON ĐƯỜNG TU TẬP TIỆM TIẾN

  --- o0o ---


  Kinh văn:

  Bấy giờ Bồ tát Phổ Nhãn đảnh lễ Phật và chấp tay thưa:

  Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn vì Bồ tát và chúng sanh đời sau dạy cho chúng con về cách tu hành tiệm tiến. Chúng con phải hành phương tiện chi, tư duy thế nào cho đúng để có thể ngộ nhập. Nếu vận dụng phương tiện không đúng, tư duy sai lệch, sau khi nghe tam muội thậm thậm vi diệu như thế, e rằng không bỏ rối rắm mịt mờ, khó mà thể nhập VIÊN GIÁC TÂM thanh tịnh. Cúi mong Như Lai thương xót hàng Bồ tát và chúng sanh đời sau vận dụng phương tiện, dạy cho chúng con cách thức tu hành tiệm tiến.

  Phật dạy! Phổ Nhãn ! Thiện ý của ông rất tốt. Ông vì các Bồ tát và chúng sanh đời sau tha thiết hỏi Như Lai về cách tu hành tiệm tiến. Phổ Nhãn! Ông hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ông mà nói:

  Phồ Nhãn ! Hàng tân học Bồ tát và chúng sanh đời sau muốn cầu được NHƯ LAI VIÊN GIÁC DIỆU TÂM thì cần phải vĩnh ly các huyễn. Trước hết, thực hành pháp CHỈ, ở chỗ yên tĩnh và nghiêm trì giới cấm. Tiếp đến tu QUÁN, vận dụng quán trí, tư duy quán chiếu về thân. Thân ta kết hợp bởi: tóc, lông, răng, móng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước dãi, mồ hôi cáu bợn, da sừng, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ, óc, hoành cách mạc, gan, mật, ruột già, ruột non, bao tử, bàng quang, đàm trắng, đảm đỏ… Truy nguyên, tất cả do đất, nước, gió, lửa… tứ đại nương gá mà thành. Một khi tứ đại tan rã thì còn gì để gọi là thân. Quán chiếu tư duy như vậy, bèn tỏ ngộ rằng thân này không có thực thể, chỉ là cái tướng hòa hợp tạm bợ mong manh, đồng như huyễn hóa. Lại tư duy rằng: Huyễn thân có sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ) huyễn cảnh có sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ) tứ đại trong và tứ đại ngoài hòa hợp mà vọng có nhận thức tư duy, bèn gọi cái tác dụng tư duy nhận thức là tâm. Tâm hư vọng đó, nếu không có sáu trần thì tâm đó không còn điều kiện hiện hữu. Sáu trần thì thường ở trong trạng thái phân giải và tan rã liên tục, chẳng có gì đảm bảo sự tồn tại của trần. Tư duy quán chiếu thế rồi, chợt tỏ ngộ rằng: thân tâm, căn trần đều chung quy một con đường hoại diệt, rốt ráo chẳng có gì.

  Này, Phổ Nhãn ! Tu quán như thế rồi, nhận thức rằng: Huyễn thân diệt thì huyễn tâm cũng diệt. Huyễn tâm diệt thì huyễn trần cũng diệt, Huyễn trần diệt thì ý niệm diệt huyễn cũng diệt. Cái gì huyễn diệt hết, cái không phải huyễn thì không bị diệt. Ví như lau gương, bụi bậm hết, thể sáng hiện ra. Nên biết: thân tâm đều là huyễn cấu. Diệt hết huyễn cấu thì mười phương thuần một thể thanh tịnh. Ví như Ma ni bảo châu thanh tịnh ánh hiện năm màu, tùy góc đứng của họ mà kẻ ngu si cho rằng Ma ni bảo châu thật có năm màu.

  Này, Phổ Nhãn ! Tánh thanh tịnh của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm hiện ở thân tâm chúng sanh tùy chủng loại mà tương ứng. Những kẻ ngu si cho rằng: VIÊN GIÁC DIỆU TÂM thật có cái tướng thân tâm, do vậy mà không thề viễn ly huyễn hóa.Thế cho nên Như Lai nói thân tâm là huyễn cấu. Người ly huyễn cấu Như Lai gọi là Bồ tát. Cấu diệt, ly vong, ý niệm cấu ly vắng lặng, lúc bấy giờ Bồ tát thành tựu NHƯ HUYỄN TAM MUỘI
  * Ở chương 1 và chương 2 Đức Phật dạy Pháp ĐỐN TU - ĐỐN CHỨNG.- Tức là Pháp thẳng tắc lập tức thành Phật (dành cho bậc lợi căn).

  * Từ chương 3 này trở đi Đức Phật dạy Pháp TIỆM TU - TIỆM CHỨNG.- Tức là Pháp tu tập từng phần , sự chứng đắc từng tự mà tiến thành Phật (dành cho bậc độn căn).

  * Đầu tiên là các Pháp CHỈ - QUÁN- TAM MUỘI , tức là các Pháp Thiền Định.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 27 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 48

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình