|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 26 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CuốiCuối
Kết quả 76 đến 78 của 83

Chủ đề: Thảo luận Kinh Viên Giác

 1. #76
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  4 Tầng HUYỄN MỘNG.

  1/. Sanh tử là HUYỄN CẢNH.


  Kinh văn: (Bấy giờ Đức Phật nói với Đại Trí Văn Thù Bồ Tát)
  Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi.

  Thiện nam tử! Như Lai nơi nhân địa tu theo tự tánh Viên Giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không, vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái KHÔNG này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải
  do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó tức là tướng hoa đốm cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác, CÓ với KHÔNG đều lìa, ấy mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch.
  Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ chẳng động. Trong Như Lai Tạng vốn chẳng có sự sanh diệt nên chẳng có sự tri kiến sanh diệt trong đó, cũng như pháp giới tánh, rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và giờ gian, ấy mới gọi là nhân địa phát tâm theo chánh pháp, tu hành theo chánh hạnh.
  Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp theo đó tu hành chẳng đọa tà kiến.

  Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:

  Văn Thù ngươi nên biết,
  Tất cả các Như Lai,
  Từ nơi bản nhân địa,
  Đều nhờ trí huệ giác.
  Thông đạt nơi vô minh,
  Cũng như hoa đốm kia.
  Thì khỏi bị luân hồi.
  Cũng như người trong mộng,
  Thức tỉnh cảnh mộng mất.
  Giác ngộ như hư không,
  Bình đẳng chẳng lay động.
  Bản giác khắp mười phương,
  Liền được thành Phật đạo.
  Huyễn chẳng chỗ sanh diệt,
  Thành đạo cũng vô đắc,
  Vì bản tánh viên mãn.
  Bồ Tát ở trong đó,
  Khéo phát tâm Bồ Đề.
  Chúng sanh đời mạt pháp,
  Tu theo lìa tà kiến

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Hoa Vô Tướng (16-05-2019)

 3. #77
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  *4 Tầng HUYỄN MỘNG.(tt)

  2/. Huyễn Tâm.


  Kinh văn: Huyễn tâm của chúng sanh, lại y nơi huyễn diệt; các huyễn diệt hết, Giác tâm chẳng động. Y huyễn nói Giác, cũng gọi là Huyễn. Nếu nói CÓ Giác, vẫn chưa rời Huyễn; nói là KHÔNG Giác, lại cũng như vậy. Thế nên huyễn diệt gọi là chẳng động. Này Thiện nam tử ! Tất cả Bồ-tát và chúng sanh đời mạt, phải nên xa lìa tất cả cảnh giới huyễn hóa hư vọng. Do vì tâm xa lìa giữ gìn vững chắc, cái tâm như huyễn cũng lại xa lìa, xa lìa là huyễn cũng lại xa lìa, lìa xa lìa huyễn cũng lại xa lìa, đến chỗ không còn xa lìa tức trừ các huyễn. Thí như kéo lửa, hai cây nương nhau, lửa phát cây hết, tro bay khói mất, dùng huyễn tu huyễn, lại cũng như vậy. Các huyễn tuy hết, chẳng vào đoạn diệt.
  Kính các Bạn:

  Trong Tánh Viên Giác. không khởi tất cả Pháp. Nếu có Pháp Duyên Khởi thì đều là HUYỄN.

  Thí dụ như:

  Kiến, văn, giác, tri đều là HUYỄN. Tức là các sự thấy, nghe, hay, biết của 6 giác quan là HUYỄN.

  Tác, nhậm, chỉ, diệt đều là HUYỄN. Tức là khởi tâm tu, mặc kệ, dừng vọng niệm, diệt vô minh là HUYỄN.

  Chứng, ngộ, liễu, giác đều là HUYỄN.

  v.v...

  Phật dạy: Tất cả Bồ-tát và chúng sanh đời mạt, phải nên xa lìa tất cả cảnh giới huyễn hóa hư vọng.

  Muốn trừ Huyễn Cảnh phải dụng Huyễn Tâm. (Tức là Tâm muốn tu hành)

  * Thế nào là: Các huyễn tuy hết, chẳng vào đoạn diệt. ?

  Nghĩa là Khi LY hết các Huyễn, thì CHÂN NHƯ hiện, Chân Như bất sanh, bất diệt, nên không là Đoạn kiến.(chết là hết).

  Phàm phu muốn vào Viên giác Tánh, trước phải dùng HUYỄN TÂM ĐỂ " LY " HUYỄN CẢNH.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 4. The Following 2 Users Say Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Hoa Vô Tướng (10-05-2019), VO-NHAT-BAT-NHI (09-05-2019)

 5. #78
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Viên Giác

  4 Tầng HUYỄN MỘNG.

  3/. Huyễn Trí.


  Đức Phật dạy: Nầy, Văn Thù Sư Lợi ! Nhơn Địa của Như Lai trong khi tu VIÊN GIÁC đại định thường vận dụng trí tuệ để BIẾT và BIẾT vô minh vốn không, không có thật tánh, chúng như hoa đốm có trong hư không. Do vậy, không còn lầm nhận về tướng thân tâm cho nên không thấy có tướng thân tâm thọ nhận sự luân chuyển sanh tử.

  + Thế nào là LẦM NHẬN TƯỚNG THÂN ?

  - Đó là chúng sanh "lầm nhận" tướng sanh diệt huyễn hư của Sắc Uẩn, làm tự thân sanh diệt của mình. Nhưng thật ra BẢN THỂ của Sắc Uẩn không có sanh diệt, chỉ là HIỆN TƯỢNG có tùy duyên sanh diệt.

  Thí dụ như: Sắc Uẩn gồm 4 yếu tố: Đất, nước, gió, lửa, chúng là biểu hiện của Như Lai Tàng vốn Bản thể không sanh diệt, nhưng chúng ta chỉ thấy hiện tượng "Duyên hợp- duyên tan" mà cho là Sanh diệt.

  Đơn cử như LỬA . Lúc nào cũng hiện hữu, nhưng:

  - Do duyên mà chúng ta thấy được.- Đó là sự "cháy bùng"

  - Do duyên mà chúng ta không thấy được.- Đó là sự "cháy ngầm"

  Ở Kinh Thủ lăng nghiêm Phật dạy: "TÁNH SẮC CHÂN KHÔNG, TÁNH KHÔNG CHÂN SẮC, THANH TỊNH BẢN NHIÊN CHÂU BIẾN PHÁP GIỚI, TÙY CHÚNG SANH TÂM, ỨNG SỞ TRI LƯỢNG TUẦN NGHIỆP PHÁP HIỆN" (Sắc là nói chung cho 4 Đại đất, nước, gió, lửa).

  Vì chúng sanh lầm nhận tướng thân, nên thấy có Sanh tử. Đó là Vô Minh.

  Đến khi nào chúng sanh nhận ra:

  Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy
  Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân
  Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng
  Thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước

  * Nhận thức rõ hai thân pháp hóa
  Chợt tỉnh ra rằng "vạn pháp giai không"
  Tánh thiên chân là thật tánh của mình
  Mình là Phật vốn là thiên chân Phật


  (trích Chứng Đạo Ca - Tổ Huyền Giác)

  Do vậy, không còn lầm nhận về tướng thân thì không thấy có tướng thân thọ nhận sự luân chuyển sanh tử.


  (còn tiếp)

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 6. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Hoa Vô Tướng (10-05-2019)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 26 của 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 48

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình