|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3
Kết quả 7 đến 9 của 9

Chủ đề: Tu Thứ Đệ Luận (thứ tự tu tập thiền định) của ngài Liên Hoa Giới Bồ Tát (Kamalaśīla)

 1. #7
  Thành viên vinh dự Kim Cang Thoi Luan is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  454
  Credits
  64,416
  13
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 7 lần
  Thanks
  79
  Thanked 114 Times in 98 Posts
  Rep Power
  1

  Mặc định  9. Trí tuệ.
  *Kinh Bảo Tích dạy: “An trụ trong giới đạt được định, do đắc định tu tập tuệ, do tu tuệ đắc trí thanh tịnh, nhờ trí thanh tịnh giới viên mãn”
  *Kinh Đại Thừa Tín tu dạy: “Thiện nam tử, nếu không trụ nơi (25) tuệ, làm thế nào sanh khởi tín tâm Đại thừa đối với Đại thừa Bồ Tát (26). Thiện nam tử, cũng từ sai biệt pháp này phát khởi tín tâm Đại thừa đối với Đại thừa Bồ tát. Nên biết tất cả (27) có được nhờ tâm không tán loạn, tư duy về chánh pháp và nghĩa lý.”
  *Nếu chỉ hành trì tuệ quán mà lìa tịch chỉ thì tâm của hành giả sẽ tán loạn theo các đối cảnh như ngọn đèn bơ (29) trước gió không thể đứng yên, ánh sáng tuệ không chiếu tỏ. Vì thế cần song tu cả tịch chỉ và thắng quán.
  *Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy: “Chúng Thanh văn không thấy Như Lai chủng tánh (28) là do định lực mạnh mà tuệ yếu kém, chúng Bồ tát thấy được Như lai chủng tánh nhưng không rõ ràng là do tuệ mạnh mà định lực yếu kém, Như lai thấy tất cả là do có sự thăng bằng giữa tâm tịch chỉ và tâm thắng quán”.
  *Nhờ năng lực tâm tịch chỉ, tâm không giao động trước gió vọng tưởng phân biệt như ngọn đèn không bị gió làm dao động. Tâm thắng quán có khả năng diệt triệt nhiễm ô ác kiến (30), không bị người khác chi phối (31)”
  *Kinh Nguyệt Đăng dạy: “Thiền chỉ lực khiến tâm bất động, thiền quán làm tâm vững như núi”. Cho nên hành giả nên an trụ cả hai chỉ quán.
  (25) nguyên bản, không an trụ gần
  (26) không có tuệ thông đạt không tánh thì không có niềm tin vào pháp đại thừa
  (27) tín tâm đại thừa, sai biệt pháp tức không tánh…
  (28) Phật tánh, khả năng thành Phật nơi mỗi chúng sanh.
  (29) Marme : đèn bơ, ở Tây tạng thắp đèn bằng bơ, chúng ta có thể hiểu đèn thắp bằng dầu
  (30) thấy biết sai lệch
  (31) bị ảnh hưởng hiểu biết lầm lạc cuả kẻ khác

     


 2. #8
  Thành viên vinh dự Kim Cang Thoi Luan is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  454
  Credits
  64,416
  13
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 7 lần
  Thanks
  79
  Thanked 114 Times in 98 Posts
  Rep Power
  1

  Mặc định


  ]10. Điều kiện tiên quyết để tu chỉ quán.


  *Trước tiên hành giả cần hội đủ điều kiện của việc hành thiền chỉ và thiền quán thì sẽ dễ dàng thành công. Điều kiện đó là :
  Ở nơi thích hợp (32)
  Ít ham muốn
  Biết vừa đủ
  Từ bỏ nhiều việc
  Giữ giới thanh tịnh
  Đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt như tham, v.v…

  *Phải biết ở nơi thích hợp có 5 yếu tố là :
  - Nơi dễ tìm thực phẩm, y phục,
  - Nơi không có kẻ thù, người ác,
  - Nơi chốn yên ổn, không tai ương tật bệnh,
  - Có bạn đồng lành, đồng phạm hạnh (33) và cùng quan kiến,
  - Ban ngày ít người lai vãng, ban đêm ít tiếng động.
  - Ít ham muốn nghĩa là không tham lam có nhiều y phục, pháp y tốt đẹp.
  - Biết vừa đủ nghĩa là thường biết vừa đủ y phục, v.v…đồ vật thô sơ có được.
  - Từ bỏ nhiều việc nghĩa là từ bỏ làm việc ác, việc mua bán, v.v…bỏ việc thảo luận chuyện phải trái của vị xuất gia (34) hoặc tại gia (35), bỏ nghề thuốc, xem tinh tú, bói toán, v.v…
  *Giữ giới thanh tịnh nghĩa là không trái phạm tánh tội, giá chế tội, các học xứ, hai luật nghi.
  -Do phóng dật, lỡ hủy phạm liền như pháp sám hối.
  -Phá phạm giới luật của hàng Thanh văn (36) thì không thể phục hồi.
  -Nên sám hối, tâm hứa sau này không tái phạm bằng cách quán sát tâm tạo tác, hành động của tâm, việc mà tâm làm, bản thể của chúng không có thực thể nội tại, hoặc quán tu tất cả các pháp không tự tánh.
  -Nhờ quán tu các pháp không tự tánh giới được thanh tịnh.
  -Cần thấu hiểu điều này được giải thích rõ trong kinh A Xà Thế đoạn hối (37), tinh tấn sám hối để được thanh tịnh.
  *Khởi niệm suy xét về những nguy hại của sự tham muốn, v.v… trong đời này, đời sau để diệt trừ vọng tưởng phân biệt.
  -Các pháp hữu vi của kẻ luân hồi dù tốt đẹp hay xấu ác đều bị hoại diệt, không bền vững.
  -Xác quyết rằng chính tôi chẳng bao lâu nữa cũng phải phân ly.
  -Tại sao tôi còn quá tham đắm chúng, quán sát suy tư đoạn diệt mọi vọng tưởng phân biệt.
  Những điều kiện của thắng quán chính là :
  Nương tựa bậc hiền trí
  Tìm cầu quảng học đa văn (38)
  Như lý tác ý (39)
  *Bậc hiền trí như thế nào nên y chỉ tức là Vị thầy đa văn (40), lời dạy minh bạch (41), đầy lòng bi mẫn, giàu sức nhẫn nại, chịu cực nhọc.
  -Tìm cầu quảng học đa văn nghĩa là cung kính ham học về liễu nghĩa (42) kinh và bất liễu (43) nghĩa kinh mà Đức Thế Tôn dạy trong 12 bộ kinh.
  *Kinh Giải Thâm Mật dạy: “Không lắng nghe giáo huấn của bậc thánh là chướng ngại việc tu tập thắng quán” và lại dạy: “Thắng quán sanh khởi từ nhân của chánh kiến, từ văn (44) và tư (45) mà sanh.”
  *Kinh Vô Ái Tử thỉnh vấn dạy: “Nhờ văn phát sanh tuệ, có tuệ triệt tiêu phiền não.”
  *Như tác ý nghĩa là xác quyết rành mạch kinh tạng liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, không còn nghi ngờ thì vị Bồ tát chuyên nhất hành trì.

  -Nếu không xác quyết, hoài nghi lưỡng lự giữa nhiều ngã rẽ không biết hướng để đi.
  -Mọi thời, hành giả không nên ăn thịt, cá, v.v… và những thực phẩm không thích hợp, nên dùng đủ lượng thức ăn (46).
  *Bồ tát phải hội đủ mọi điều kiện của tịch chỉ và thắng quán để đi vào hành trì.
  *Trước giờ hành thiền, Du già hành giả nên giải quyết mọi nhu yếu như đi đại-tiểu tiện, không bị (47) gai nhọn âm thanh quấy nhiễu, khởi ý lạc quan phát nguyện Ta sẽ đưa tất cả hữu tình vào Bồ đề tạng (48) giác ngộ.
  -Tâm niệm tưởng cứu độ tất cả chúng sanh là hành Tâm đại bi, hướng tâm về Chư Phật, Bồ tát ở mười phương, năm vóc kính lễ ở trước (hoặc không ở trước) hình tượng Phật, Bồ tát, v.v… cúng dường, tán thán, sám hối tội chướng, tùy hỷ phước đức của mọi hữu tình, ngồi trên bồ đoàn êm, thoải mái, tư thế như Đức Đại Nhựt Như Lai (49) ngồi kiết già (50) hoặc bán già (51), mắt không mở quá to cũng không nhắm kín, mắt nhìn xuôi theo chóp mũi, thân không quá khòm cũng không quá ưỡng, ngồi ngay thẳng, hai vai cân bằng, đầu không ngước lên hoặc cúi xuống, không nghiêng qua một bên, tư thế đầu, mũi với rốn đặt thẳng một hàng, môi và răng để tự nhiên, chóp lưỡi đặt chạm hàm răng trên, hơi thở ra vào không phát tiếng động, không thở thô mạnh, không thở loạn xạ, cũng không cần nhận biết hơi thở ra vào, thở tự nhiên và đều đặn.


  (32) môi trường thuận tiện
  (33) bạn đồng tu có giới hạnh thanh tịnh, giữ giới.
  (34) tu sĩ
  (35) cư sĩ, người thế tục, người đời
  (36) biệt giải thoát giới
  (37) A Xà Thế tên gọi khác là Vị Sanh Oán
  (38) học rộng nghe nhiều
  (39) tư duy khởi niệm phù hợp chơn lý
  (40) uyên bác, nghe nhiều
  (41) lời dạy trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu
  (42) liễu nghĩa : theo Trung quán ứng thánh phái định nghĩa rằng kinh điển dạy về tánh không là liễu nghĩa ; theo Trung quán Tự Tục phái định nghĩa kinh điển dạy về tánh không và y cứ trên ngôn từ có thể chấp nhận là liễu nghĩa.
  (43) bất liễu nghĩa : kinh dạy về tục đế hoặc y cứ trên ngôn từ không thể chấp thuận.
  (44) lắng nghe
  (45) tư duy
  (46) tiết độ ăn uống nghĩa là không ăn nhiều dễ bị buồn ngủ và dã dượi, ăn ít sẽ bị đói, ăn lượng vừa đủ
  (47) tiếng động ví như cây gai nhọn quấy nhiễu thiền định.
  (48) giác ngộ
  (49) Tỳ lô giá na, Minh chiếu Phật
  (50) chân trái đặt vào vế chân phải và chân phải đặt vào vế chân trái
  (51) chân trái đặt vào vế chân phải hoặc ngược lại

     


 3. #9
  Thành viên vinh dự Kim Cang Thoi Luan is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2018
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  454
  Credits
  64,416
  13
  Professional
   
   
  Số lần cộng|trừ: 7 lần
  Thanks
  79
  Thanked 114 Times in 98 Posts
  Rep Power
  1

  Mặc định


  11. Hành trì thiền chỉ.
  *Đầu tiên nên thực hành thiền tịch chỉ.
  -Ngưng bặt phóng tâm ra ngoại cảnh , chuyên chú vào một đối tượng duy nhất một cách tự động liên tục với tâm hoan hỷ và khinh an gọi là tịch chỉ.
  -Ngay nơi tâm tịch chỉ vào đề mục quán sát tư duy không tánh (52) gọi là tâm thắng quán.

  -Kinh Bảo Vân dạy: “Thiền tịch chỉ là chuyên chú nhất tâm, thiền quán là chánh quán sát.”

  -Kinh Giải Thâm Mật dạy: “Ngài Di Lặc bạch Đức thế tôn, làm thế nào suy cầu thiền chỉ và tinh thông về thắng quán? Này Từ Thị Di Lặc, Ta giảng dạy chánh pháp: khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bổn sanh, bổn sự, phương quảng, hy pháp, luận nghị, những giáo pháp đó là vì Chư Bồ tát mà nói nên Chư Bồ tát phải hết lòng lắng nghe, khéo hộ trì, đọc tụng, ý nên quán sát cẩn trọng. Sau khi thấy biết thông suốt rồi nên độc cư (53) nơi vắng tịch khéo chuyên chú nhất tâm tư duy các pháp, duy trì niệm liên tục, tâm thật sự an trú. Luyện tập nhiều lần cho đến lúc thân được khinh an và tâm được khinh an gọi là đạt tâm tịch chỉ."

  *Bồ tát suy cầu tâm tịch chỉ thân tâm được khinh an, tiếp tục an trú đoạn diệt tâm tán loạn bằng phương pháp quán sát truy tìm ảnh tượng đề mục định, phân tích nghĩa lý của đối tượng sở tri, đối tượng của thiền định, phân tích triệt để, tư duy rốt ráo, truy tìm cùng tột, nhẫn nhục, dục, phân tách, kiến, tư, gọi là thắng quán. Khi được như vậy vị Bồ tát thành tựu thắng quán trên.

  *Du già hành giả mong muốn thành tựu tâm tịch chỉ điều kiện tiên quyết phải chuyên tâm vào tạng kinh như khế kinh v.v… tất cả thiện thuyết đều chỉ bày không tánh, dẫn nhập vào không tánh và sẽ dẫn nhập vào không tánh.

  -Vì không tánh bao trùm vạn pháp nên hãy chuyên tâm thâm nhập không tánh.
  -Hành giả cũng cần phải chuyên chú tâm quán sát tất cả pháp chung một tính trạng, vạn pháp bao hàm trong uẩn, v.v… nên chuyên chú nhứt tâm vào một đề mục như sắc thân Phật (54).

  *Kinh Tam Ma Địa Vương (55) dạy :
  Sắc thân như hoàng kim
  Thế gian Tôn hổ chủ
  Tướng hảo chói sáng ngời
  Chú tâm ảnh tượng này
  Bồ tát nhập chánh định.”


  *Nếu thấy tâm trở nên hôn trầm do buồn ngủ dã dượi, mù mờ hoặc nghi thấy sắp bị hôn trầm lập tức tác ý đối trị bằng cách nghĩ tưởng ánh sáng hoặc đối tượng hoan hỷ thù thắng như sắc thân đức Phật, v.v… để đánh tan hôn trầm rồi dán tâm trên đề mục, nhìn (58) thấy đề mục rõ ràng.

  *Khi nào tâm mù mờ hoặc như ở trong bóng tối hoặc như mắt nhắm lại không thấy rõ đề mục phải biết lúc ấy tâm bị hôn trầm.

  *Khi nào tâm suy nghĩ sự hấp dẫn ngoại cảnh, hình sắc, v.v… nhớ tưởng điều khác, luyến ái chuyện vui ngày trước là tâm trạo cử. Hoặc nghi thấy tâm sắp bị trạo cử liền khởi ý niệm rằng những vật chất hữu vi đều là vô thường, khổ lụy, v.v… để diệt trừ tán loạn.
  -Sau khi chế phục tâm tán loạn tiếp đến dùng dây thừng chánh niệm tỉnh giác buộc ý voi điên vào cây đề mục.
  -Cho đến khi nào tâm còn muốn tập trung không bị hôn trầm và trạo cử khống chế nữa, chuyên chú nhất tâm vào đề mục ngay khi ấy để tâm quân bình thư thái, duy trì trạng thái tâm này cho đến khi tâm thân được khinh an, tâm chuyên chú vào đề mục tự tại như ý muốn là biết khi ấy đạt được tâm tịch chỉ.

  *Chuyên chú nhất tâm vào đề mục mình chọn rồi dán chặt tâm trên đề mục, duy trì liên tục nơi đề mục để tư duy quán sát.
  -Theo dõi tâm có khéo nắm giữ đề mục hoặc bị hôn trầm thụy miên (56) hoặc trạo cử (57) tán loạn sang ngoại cảnh.  (52) không tánh đồng nghĩa với chơn như, tánh như, pháp giới, pháp tánh, thắng nghĩa, tánh như thị, bồ đề tâm thắng nghĩa, tuyệt đối tánh, chơn tánh, vô tự tánh, như sở hữu tánh, v.v…
  (53) ở một mình nơi vắng tịch, độc cư có 2 thân độc cư và tâm độc cư, thân độc cư là ở nơi vắng tịch một mình tu tập, tâm độc cư là tâm an trụ trong tĩnh tịch suy tư nghĩa lý dứt mọi vọng tưởng ngoại duyên, tâm độc cư rất quan trọng.
  (54) nên lấy sắc thân Phật, ảnh tượng đức Phật làm đề mục tập trung tu tập tịch chỉ.
  (55) Chánh Định Vương kinh
  (56) tâm nặng nề, chìm xuống, trầm tịch, dã dượi, lờ mờ như đám mây mù bao phủ tâm hoặc rơi vào buồn ngủ.
  (57) tâm xao xuyến náo động, loạn tưởng, phân tán duyên ra ngoại cảnh.
  (58) nhìn thấy đề mục không dùng mắt để nhìn, dùng ý thức quán nhìn đề mục trong tâm thức

     


+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-10-2018, 11:18 PM
 2. Sơ lược về Thiền Samatha và Vipassana tại trường Thiền PA-AUK, Myanmar
  By Thiên Không in forum Các bài viết liên quan Phật Giáo Nguyên Thủy
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-07-2018, 03:05 PM
 3. Ngộ hay Satori của Thiền Tông và Tầng tuệ trong Thiền Vipassanà...
  By Thiên Không in forum Thắc Mắc & Thảo luận Thiền Tông
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 02:20 PM
 4. Thiền Sư Goenka và sự Phát triển của Thiền Vipassana
  By SEN-HỒNG in forum Thiền Học Vipasana
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-01-2011, 03:45 PM

Members who have read this thread : 6

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình