Chú Đại Bi Liên Hồi 108 Biến - Peto - Zing Mp3
https://www.youtube.com/watch?v=d6QPZUv-zVQ
https://www.youtube.com/watch?v=d6QPZUv-zVQ
Bài hát được phổ nhạc theo kinh tiếng Phạn
Video phiên âm tiếng Việt để quí vị đọc theo kinh Phạn dễ dàng hơn.
Thần chú được liên hồi 108 biến, dù đi đứng nằm ngồi hãy đọc, nhẫm theo
Bài hát mang tên: "thần chú đại bi - Peto"
Hãy chia sẻ đến mọi người!
chân thành cám ơn.