|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 81 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 31 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 CuốiCuối
Kết quả 241 đến 243 của 244

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 25 - Kiều Trần Như

 1. #241
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,305
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,172
  Thanked 1,773 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 25 - Kiều Trần Như

  * Thật Tướng tất cả Pháp là Vô Tướng.

  Kinh văn: (Lúc bấy giờ, Ông Tu Bạt Đà La. Bạch với đức Phật rằng
  _ Bạch Thế Tôn ! Thế nào có thể dứt được tất cả các cõi ?

  _ Nầy Thiện Nam Tử ! Người quán thiệt tướng có thể dứt tất cả các cõi.

  Bạch Thế Tôn ! Thế nào gọi là thiệt tướng ?

  _ Nầy Thiện Nam Tử ! Tướng vô tướng gọi là thiệt tướng.

  _ Bạch Thế Tôn ! Thế nào gọi là tướng vô tướng ?

  _ Nầy Thiện Nam Tử ! Tất cả pháp không tự tướng, không tha tướng và không tự tha tướng, không tướng vô nhơn, không tướng tác, không tướng thọ gỉa, không tướng pháp, tướng phi pháp, không tướng nam nữ, không tướng sĩ phu, không tướng vi trần, không tướng thời tiết, không tướng làm ra mình, không tướng làm ra người, không tướng làm ra mình ra người, không tướng có tướng không, không tướng sanh, tướng sanh giả, không tướng nhơn, tướng nhơn nhơn, không tướng quả, tướng quả quả, không tướng ngày đêm, không tướng sáng tối, không tướng kiến tướng, kiến giả, không tướng văn tướng văn giả, không tướng giác tri, tướng giác tri giả, không tướng Bồ Đề, không tướng Đắc Bồ Đềgiả không tướng nghiệp, tướng nghiệp chủ, không tướng phiền não, tướng phiền não chủ.

  Nầy Thiện Nam Tử ! Những tướng như vậy tùy theo chỗ nó diệt thời gọi là tướng chơn thiệt. Tất cả pháp đều là hư giả, tùy theo chỗ nó diệt thời gọi là thiệt. Đây gọi là thiệt tướng, là pháp giới, là tất cánh trí, là đệ nhứt nghĩa đế, là đệ nhứt nghĩa không.

  Nầy Thiện Nam Tử ! Nơi thiệt tướng nầy, người hạ trí quán đó thời được Thanh Văn Bồ Đề, người trung trí quán đó thời được Duyên Giác Bồ Đề, người thượng trí quán đó thời được vô thượng Bồ Đề.

  Lúc Phật nói pháp nầy, có mười ngàn Bồ Tát chứng được nhứt sanh thật tướng, có mười lăm ngàn Bồ Tát chứng được nhị sanh pháp giới, có hai mươi lăm ngàn Bồ Tát được tất cánh trí, có ba mươi lăm ngàn Bồ Tát ngộ đệ nhứt nghĩa đế. Đệ nhứt nghĩa đế nầy cũng gọi là đệ nhứt nghĩa không, cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Lại có bốn mươi lăm ngàn Bồ Tát được hư không Tam Muội, hư khôngTam Muội nầy cũng gọi là Quảng Đại Tam Muội, cũng gọi là Trí Ấn Tam Muội. Năm mươi lăm ngàn Bồ Tát được bất thối nhẫn, bất thối nhẫn nầy cũng gọi là như pháp nhẫn, cũng gọi là như pháp giới. Có sáu mươi lăm ngàn Bồ Tát được Đà La Ni, Đà La Ni nầy cũng gọi là Đại Niệm Tâm, cũng gọi là vô ngại trí. Có bảy mươi lăm ngàn Bồ Tát được Sư Tử Hống Tam Muội, Tam Muội nầy cũng gọi là Kim Cang Tam Muội, cũng gọi là Ngũ Trí Ấn Tam Muội. Có tám mươi lăm ngàn Bồ Tát được bình đẳng Tam Muội, Tam Muội nầy cũng gọi là Đại Từ Đại Bi. Có vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm Duyên Giác, vô lượng hằng hà sa chúng sanh phát tâm Thanh Văn. Có hai muôn ức nhơn nữ và thiên nữ hiện đời chuyển thân nữ được thân nam.

  Lúc đó Tu Bạt Đà La nghe đức Phật nói pháp thậm thâm vi diệu, được pháp nhãn thanh tịnh bỏ tà kiến xin xuất gia.

  Phật nói : “ Lành thay ! Lành thay ! Thiện Lai Tỳ Kheo !”

  Tu Bạt Đà La vui mừng hớn hở, râu tóc tự rụng thành tướng Sa Môn, dứt hết phiền não đặng quả A La Hán.
  + Tích A la Hán Tu-bạt-đà-la.

  Thành Cưu-thi-na có một người tu ngoại-đạo, quán thông kinh-sách, thọ 120 tuổi tên là Tu-bạt-đà-la.

  Xem kinh-sách ông biết đức Phật ra đời khó gặp được, nay đức Phật sắp nhập Niết-Bàn và còn có chút điều ngờ-vực, ông liền đi đến chốn Phật.

  Đến nơi Sa-la, ông xin ông A-Nan cho vào yết-kiến Phật. Ông A-Nan từ chối, vì đức Phật đau và Ngài sắp nhập-diệt, không nên làm chướng-ngại.

  Đức Phật dùng Thiên-nhĩ nghe biết, cùng xét rõ căn-cơ của ông ấy, Ngài bảo ông A-Nan cho vào.

  Vào tới nơi, theo nghi-thức thăm hỏi xong, ông Tu-bạt-đà-la hỏi đức Phật: “Những người tu-hành của các đạo thời nay, ai cũng đều cho mình là được Nhất-thiết-trí, còn học-giả khác là tà-kiến; cho đạo mình là giải-thoát, đạo khác là sinh-tử. Phải, trái, hư, thực khó phân, xin Ngài giải-quyết giúp cho!”

  Đức Phật đáp: “Đạo nào có Bát-thánh-đạo, có tên bậc Sa-môn, có giải-thoát, là được Nhất-thiết-trí! Trái lại là không được!”

  “Khi Tôi còn ở Vương-cung, làm gì có tên thực Sa-môn. Hăm chín tuổi Tôi xuất-gia, băm sáu tuổi Tôi suy-nghĩ Bát-chính-đạo, chứng Nhất-thiết-chủng-trí, và sau đó, Tôi đến Lộc-giã độ cho bọn ông Kiều-Trần-Như 5 người, khi ấy mới có tên Sa-môn ra đời. Ông nên biết: pháp Tôi được giải-thoát, Như-Lai là Nhất-thiết-chủng-trí!”

  Ông Tu-bạt-đà-la nghe đức Phật nói pháp ấy rồi, bỗng dưng đại-ngộ. Ông xin Phật xuất-gia, thành bậc Sa-môn.

  Đức Phật lại dặn ông A-Nan sau đây có độ cho người ngoại-đạo, cần phải xem-xét trong 4 tháng đã!

  Tới đây, ông Tu-bạt-đà-la không nỡ trông thấy Phật nhập Niết-Bàn, ông xin Phật, ông vào Hỏa-quang tam-muội, nhập Niết-Bàn trước.  ( A la Hán Tu-bạt-đà-la là người đệ tử sau rốt của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật độ ngài lúc cận kề nhập Niết Bàn)

  **************************************

  Hết Phẩm 25.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Nguyên Chiếu (09-03-2019)

 3. #242
  Điều Hành Viên khuclunglinh is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Dec 2017
  Giới tính
  Chưa chọn Giới Tính
  Bài viết
  2,862
  Credits
  223,362
  25
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 9 lần
  Thanks
  1,118
  Thanked 616 Times in 549 Posts
  Rep Power
  4

  Mặc định

  ha ha ... kính bạn HVT một ly trà:

  khó dễ gì thì CHÂN LÝ cũng phải là cụ thể [smile]

  có một không gian nào --> đo chiều dài nỗi nhớ

  có thoảng mênh mông nào --> sâu thẳm hơn tình thương
  - Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ

  Có 1 con cừu sống trong một đàn cừu ... đàn cừu tuy được chăn nuôi bởi những người du mục nhưng mỗi ngày ở trên thảo nguyên chúng vẫn riu rít lo sợ đàn sói khi chúng ăn cỏ .. khi chúng nghỉ ngơi .. và do đàn cừu đông nên sự an toàn của mỗi một con cừu ... chỉ có một biện pháp duy nhất là --> đứng ở trong một đám đông .. con nào tới số thì tới [smile]

  Con cừu đó ... do nó có suy nghĩ như vậy nên nó sinh ra SỰ CHÁN GHÉT LÀM CON CỪU ... và nó mong ước trở thành một con SÓI ... trong đàn sói hung dữ kia. Nhưng vì nó vốn là con CỪU từ lâu lắm rồi ... nó không có cách nào thay lông đổi lốt tự mình thoát khỏi định mệnh, giới hạn của một con cừu ... vật đổi sao dời từ con Cừu trở thành một Con Sói.

  cho tới một ngày .. Con Cừu bị chết đi [smile]

  --> do nó có Ước Muốn trở thành 1 Con Sói --> mà nó ĐẦU THAI --> HÓA THÂN trở thành một con sói

  Làm con sói thì con sói có sự hùng mạnh của một con sói ... nhưng khi làm con sói rồi .. thì chính Con Sói lại cũng NHÀM GHÉT KHÔNG MUỐN LÀM 1 CON SÓI. Chúng không được bảo bọc chăn nuôi có chỗ ở ngon lành ...nhởn nhơ trên thảo nguyên ăn cỏ như những con cừu ..

  Nó lần lượt nhìn thấy những người du mục săn bắt những con sói tới hăm he, đòi ăn thịt những con cừu của họ ... họ giết và ăn thịt chúng, những bộ da sói được treo lên ... để dành làm thành những vật dụng khác ...

  LÀM CON SÓI cũng chẳng có sướng gì ? ... nhưng Con Sói không có cách nào KHÔNG THỂ là CON SÓI ... nó không thể ăn cỏ như những con cừu [smile]

  cho nên ... con SÓI cố nhớ lại những chặng đường nguy hiểm .. những không gian, thời gian và biến cố nguy hiểm mà nó đã đi qua .. và cố tình ở trong những không gian và thời gian không có nguy hiểm đó ...

  nó tự mình tách khỏi ra đàn sói khi những con sói khác tới rình mò những đàn cừu

  nó tự mình cất tiếng hú gọi những con sói khác trở về khi chúng tới rình mò những đàn cừu ..

  TRÍ NHỚ của nó càng ngày càng dài hơn ... TƯỞNG của nó càng ngày càng sâu hơn ... NÓ càng ngày trở thành lắng đọng hơn .. cho tới một ngày --> NÓ KHÁM PHÁ RA ĐƯỢC --> NÓ KHÔNG CÒN LÀ 1 CON SÓI NHƯ MỌI CON SÓI KHÁC NỮA ...

  CON SÓI đã tự mình nhớ ra được .... VƯỢT TRÊN GIỚI HẠN là CON SÓI , nó đã từng là MỘT CON CỪU .. và nó cũng từng bị GIỚI HẠN trong THÂN của một con cừu [smile]


  Trí nhớ của nó càng ngày càng dài hơn .... nó càng ngày càng vượt được những giới hạn khác hơn .. và nó trở thành 1 CON SÓI THUẦN TƯỞNG ... mà hỏng THUẦN TÌNH [smile]


  cốc cốc cốc cốc

  đệ nhất giác ngộ [smile]

  thế gian vô thường

  quốc độ nguy thúy

  tứ đại khổ không

  ngũ ấm vô ngã

  - SINH DIỆT BIẾN DỊ

  - HƯ NGỤY VÔ CHỦ


  tâm thị ác nguyên

  hình vi tội tẩu

  - như thị quán sát

  --> tiệm ly sinh tử - Kinh Bát Đại Nhân Giác


  Khi TÌNH đã SÂU đã trở thành thuần tình luôn mất rồi .. thì TÌNH chính là GIỚI HẠN của BẢN THÂN [smile]

  có một không gian nào --> đo chiều dài NỖI NHỚ

  có thoảng mênh mông nào --> sâu thẳm hơn TÌNH THƯƠNG

  ở hai đầu nỗi nhớ ... yêu và thương sâu hơn [smile]


  ờ mà đúng không ?

  :lol: :lol:

     


 4. #243
  Điều Hành Viên khuclunglinh is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Dec 2017
  Giới tính
  Chưa chọn Giới Tính
  Bài viết
  2,862
  Credits
  223,362
  25
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 9 lần
  Thanks
  1,118
  Thanked 616 Times in 549 Posts
  Rep Power
  4

  Mặc định

  ha ha ... kính bạn HVT một ly trà:

  vì đó là NGOẠI PHẦN ... NỘI PHẦN cần phải được cụ thể như vậy ... nên còn một đoạn tiếp nữa [smile]


  A Nan! Bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chơn thật trong sạch --> vì vọng kiến mà vọng sanh tập khí --> do đó chia thành nội phần và ngoại phần.

  A Nan! Nội phần tức là phần trong của chúng sanh.

  Do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình --> vọng tình tích chứa --> không thôi -> sanh ra ái thủy

  nên chúng sanh hễ nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước miếng; nhớ đến người xưa, hoặc thương hoặc giận, thì chảy nước mắt, tham cầu của báu, trong tâm ham muốn, cả mình đều thấm nhuần nước tham; tâm tham dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên chảy dịch. A Nan, những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước là đồng, tánh nước thấm ướt chẳng lên được,

  ---> tự nhiên sa đọa --> gọi là Nội Phần.  A Nan! Ngoại Phần --> tức là phần ngoài của chúng sanh.

  Do lòng khao khát --> phát ra vọng tưởng

  vọng tưởng chứa mãi không thôi --> sanh ra thắng khí.

  Nên chúng sanh hễ tâm giữ giới cấm -> thì cả thân nhẹ nhàng;

  tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng dũng, tâm muốn sanh cõi trời thì chiêm bao thấy bay lên, tâm nhớ cõi Phật, thì thắng cảnh thầm hiện, phụng sự Thiện Tri Thức thì tự khinh thân mạng. A Nan, những vọng tưởng dù khác, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là động, bay động chẳng chìm,

  --> tự nhiên vượt lên, gọi là Ngoại Phần.

  A Nan!

  Tất cả sanh tử tương tục trên thế gian,

  sống thì tùy thuận theo tập khí,

  chết thì biến đổi theo dòng nghiệp,

  đến lúc lâm chung,

  còn chút hơi ấm,

  các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra,

  sống thì thuận,

  chết thì nghịch,

  --> hai tập khí giao xen lẫn nhau,


  thuần tưởng thì bay lên, --> ắt sanh cõi trời, nếu cái tâm bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở mang, thấy tất cả tịnh độ với mười phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh.
  - Kinh Thủ Lăng Nghiêm


  cho nên Nội Phần .. Ngoại Phần .. Thắng Khí .. vẫn có thể "CỤ THỂ mà quan sát" được ... [smile]

  ờ mà đúng không ?

  :lol: :lol:

     


+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 81 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 31 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 32

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình