Bên Mật Tông đăng bài mà như kẻ trộm vào nhà ăn xong, khi quay ra lại đóng cửa lại.. thật là xấu hổ thay cho đám ..... hahahahahahahaha.....