Ta không phải là Phật , Phật chẳng phải là ngươi. cho nên , nếu ngươi tốt thì cứ giữ lấy dùng , nhược bằng ngươi cứ tự ý ... thì ta nhắc ngươi rằng: người ta khổ vì xin không đúng chỗ .... và; có kho vàng tặng chẳng tùy nơi ...
cho nên nhắc ngươi một câu cuối cùng ,sống cho đúng nhân quả, ngươi láo lếu sẽ gặp phải ... hiểu không?
Còn nữa , ta gần 10 năm nay lên mạng chưa có thằng điên nào đăng bài với phông chữ như thằng thong manh mới lên mạng như ngươi cả . chẳng phải là có ác cảm gì , nhưng thực tế thị lực người bình thường mà ngồi nhìn màn hình máy tính với phông chữ đó là bị hoa mắt không ngồi lâu được..
nếu ngứa chân ngứa tay mà cần vươn vai ngẻo cổ thì ta cùng vui vẻ , ta không có từ chối bao giờ , nhắn với ông 6 là Lão Tôn ta hỏi thăm sức khỏe và thần kinh có ổn định không nha.
Với lại; nói cùng mọi người là mấy câu ngạo mạn mang níc Tào Tháo bên mục Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung, là do thằng cha Kim Cang Thoi Luan ba láp tráo bài của Lão Tôn chứ không phải lời của ta, mong mọi người đừng hiểu lầm .