Cảm Tác TƯƠNG TỨC

Trăng vẫn sáng,nước vẫn trong
Một vầng mây trắng thong dong lưng Trời
Thuần lương tâm trí rạng ngời
Soi đèn đọc sách vạn lời Thánh nhân

Hương từ đức hạnh tri ân
Người xưa lưu dấu tình thân miên trường
Mòn chân trên mọi nẻo đường
Gìn câu phẩm hạnh đời thương lạc an ...

Bạch Vân Nhi