NUỐI TIẾC

Khi biết tu tuổi già chồng chất
Một quãng đời đánh mất niềm tin
Sống theo ảo vọng vô minh
Cuối đường danh lợi chợt nhìn trắng tay

Dù muộn màng thấy sai tự sửa
Trong thức tâm là cửa tu trì
Hiểu sâu hai chữ từ bi
Lắng nghe nhịp thở tư duy hành thiền

Tiếng chuông ngân não phiền rũ sạch
Lời kinh vang thanh bạch lý mầu
Nguyện xin sanh chúng quên sầu
Nối vòng nhân ái tròn câu nghĩa tình ...


Bạch Vân Nhi