|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 30 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CuốiCuối
Kết quả 88 đến 90 của 113

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

 1. #88
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  + Vô Sanh Trí. * A la Hán.(tt)


  Vô Sanh Trí : Là Trí biết rõ bản thể các pháp là Bất sanh bất diệt, Như Như Niết bàn tướng, nhưng các pháp từ Vô Sanh mà giả sanh.chân tướng các pháp là vô tướng bất động, biết rõ 4 Đế chứng được lý vô sanh, biểt rõ tự tánh không sanh diệt, tự tánh vốn đầy đủ...

  Như bài tựa Đại Trí Độ Luận nói:

  Luận: Muôn sự muôn vật đều do sinh sinh mà được hình thành. Thế nhưng cội gốc của sinh sinh lại là vô sinh. Từ vô thỉ đến nay và mãi mãi về sau, tính vô sinh ấy vẫn thường bất động. Do duyên khởi biến hóa mà giả danh có các sự vật.

  Thật ra, tất cả các sự các vật đều là hư vọng, là không thật có, là vô tự tính. Phàm phu do chìm đắm trong mê muội, mà khởi các vọng chấp cho rằng các sự vật là thật có.

  Trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng: “Các sự thấy nghe hay biết của chúng sinh đều do nhiễm trước nơi cảnh sở duyên mà có”. Chúng sinh do bị vô minh ngăn che tâm trí, nên khởi sinh các tà kiến chấp, vì vậy mà bị các pháp sai sử.

  Chỉ có trí huệ Bát Nhã mới làm tan biến được mà vô minh u ám, mới hiển bày được thật tướng của các pháp. Dùng trí huệ Bát Nhã soi chiếu đến tận gốc rễ sẽ liễu ngộ được lý siêu việt chân thường, dẫn đến chỗ tuyệt tư cảnh giới. Trái lại, nếu dùng danh tự ngôn ngữ mà diễn đạt thì sẽ trái với chỗ thậm thâm vi diệu; còn nếu dùng lý trí mà tư duy, thì sẽ mất đi chỗ y chỉ.

  Ở nơi Tam tạng Pháp Bảo, hàng Thanh Văn cũng không liễu tri đến chỗ thâm diệu; còn người tạp học thì phải chịu thúc thủ chẳng sao bước vào được cửa Không, chỉ ví như cá muốn hóa rồng, phí công mà chẳng sao được như nguyện, đành phơi mang trước cửa Long cung
  .
  * Thấy (Kiến) được BẢN THỂ các Pháp là VÔ SANH mà "Huyễn sanh" (trong đó TA cũng huyễn sanh) ; Không còn lầm chấp hiện tượng Sanh diệt huyễn ão nữa Gọi là LIỄU THOÁT SANH TỬ LUÂN HỒI, là XUẤT LY SANH TỬ vậy thôi.

  Nếu còn chấp Thật có lúc "Hết Sanh tử".- Như vậy là không thấy được SANH TỬ CHỈ LÀ HUYỄN. NGƯỜI NÀY KHÔNG THỂ HẾT SANH TỬ (Vì còn Vô Minh - mê lầm).


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #89
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  + Vô Sanh Pháp Nhẫn. * A la Hán.(tt)

  Vì sao gọi là Vô Sanh Pháp Nhẫn ?

  Như trên đã nói: Trí hay Nhẫn đều là nghĩa của TRỊ́ Nhưng lúc nói Trí, lúc nói Nhẫn là tùy theo tác dụng.

  - Vô Sanh Pháp Nhẫn là sức Nhẫn chịu khi đã có Trí huệ Bát Nhạ̃ Trí này phát hiện khi Quán Chiếu Bát Nhã, thấy được "Tánh Không" của các Pháp. Như bài luận Đại Trí Độ đã nói sau:

  "Do hành pháp tánh không, nên được "vô sanh pháp nhẫn". Ở nơi đây chẳng còn có pháp nào là khả đắc; hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến vi tế pháp cũng đều là bất khả đắc cả.

  ....... Khi đã được "vô sanh pháp nhẫn" rồi, thì chẳng có tác "vô tác" cũng chẳng có khởi "vô khởi" các nghiệp báo nữa.

  ....... Tu hành như vậy gọi là được "vô sanh pháp nhẫn" .

  Quán thế nào, gọi là : "chẳng còn có pháp nào là khả đắc; hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến vi tế pháp cũng đều là bất khả đắc cả ?"

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. #90
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  + Vô Sanh Pháp Nhẫn. * A la Hán.(tt)

  + Thế nào là "bất khả đắc" ?

  + Vô Sanh Pháp Nhẫn. * A la Hán.(tt)

  - Bất khả đắc là KHÔNG THỂ NẮM BẮT, KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢ̣C

  Câu chuyện sau đây, phần nào minh họa cho Bất khả đắc .

  Có một anh nọ nghèo kiết xác, Muốn ăn chả chiên, nhưng không muốn tốn tiền . Anh ta bèn đến chỗ bán chả chiên, rồi đứng hít hà ngửi mùi chả chiên rồi khen ngon !

  Anh hàng chả này cũng là người keo kiệt thấy vậy bèn đòi tiền anh nọ . Không chịu trả 2 người mới tìm người phân xử..

  Nghe đầu đuôi câu chuyện, kẻ trí phân sử mới bảo anh ngửi mùi chả trả tiền cho anh hàng chả; bằng cách : Lấy đồng tiền xu để vào chén rồi khua lên cho có tiếng để anh kia nghe, xong cất tiền vào túi !

  - Anh chủ hàng chả than trách: Như vậy tôi có được gì đâu ? Anh kia có mất gì đâu ?

  - Người phân sử nói : Thì kẻ ngửi mùi chả của anh cũng đâu có được gì đâu, nên chẳng mất gì cả ...

  Đấy "Bất khả đắc" là vậy chỉ có danh mà không có thật Là BẤT KHẢ ĐẮC .

  Tổ Qui Sơn nói:

  “Huyễn thân mộng trạch

  Không trung vật sắc

  Tiền tế vô cùng

  Hậu tế ninh khắc?”


  Dịch:

  Thân huyễn nhà mộng

  Vật sắc trong không

  Mé trước không cùng

  Mé sau đâu biết?


  Tổ nhắc chúng ta nên thấy thân này là huyễn hóa, cõi này như cõi mộng. Tất cả hình ảnh sự vật trước mắt ta chẳng khác nào hoa đốm giữa hư không. Tất cả đều là huyễn hóa do nhân duyên sanh, mà nhân duyên thì trùng trùng điệp điệp nên mé trước không cùng, mé sau không thể tính hết.

  “Tham luyến thế gian

  Ấm duyên thành chất

  Tùng sanh chí lão

  Nhất vô sở đắc”.


  Dịch:

  Tham luyến cõi đời

  Ấm duyên thành chất

  Từ sanh đến già

  Trọn không gì được.


  Chúng ta vì tham luyến thế gian nay nên mới có thân, tức hợp năm uẩn lại thành sắc chất. Như vậy có thân đây cũng do gốc từ luyến ái mà ra. Nhưng từ lúc sanh ra cho đến già nhắm mắt nào có được gì đâu. Đến tay không thì đi cũng tay không, chỉ có mang theo nghiệp mà thôi. Còn nghiệp thì sanh tử lại trùng trùng tiếp nối.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 30 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 60

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình