|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 15 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... CuốiCuối
Kết quả 43 đến 45 của 113

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

 1. #43
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  * Noãn Pháp (tt).

  + Phổ hiện viên thông.

  Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật dạy:

  ....
  Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sạch các lậu hoặc trong đại chúng rằng: “Các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tánh viên thông ở giới nào trong mười tám giới? Do phương tiện gì mà được tam-muội? ”

  (tiếp đó kinh nói về chư Bồ tát do tu quán 18 giới mà chứng Viên thông.- Lượt nói, dưới đây)

  VIÊN THÔNG SÁU TRẦN

  nhóm ông Kiều Trần Na

  VIÊN THÔNG NĂM CĂN

  nhóm ông A-na-luật-đà

  VIÊN THÔNG SÁU THỨC

  nhóm ông Xá-lợi-phất

  VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI
  * * *
  nhóm ông
  Ô-sô-sắc-ma


  (hết trích)

  Kính các Bạn. Như lời kinh Phật dạy ở trên. Chúng ta muốn thành Đạo, muốn chứng quả, muốn đến Noãn Pháp.- thì phải y cứ nơi tu quán 18 Giới như chư Thánh, Bồ Tát thưở quá khứ, chứ không có pháp nào khác.- Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #44
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  * Noãn Pháp (tt).

  + Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch.

  Đó là câu trực chỉ Chân Tâm của Tổ Tăng Xáng. Nguyên đoạn như vầy:

  Nhị do nhứt hữu, Nhất diệc mạc thủ.
  Nhất tâm bất sanh, Vạn pháp vô cữu.


  Dịch nghĩa: Hai do một có, Một cũng chớ giữ. Một tâm chẳng sanh, Muôn pháp không lỗi.

  Vô cữu vô pháp, Bất sanh bất tâm.
  Năng tùy cảnh diệt, Cảnh trục năng trầm.


  Dịch nghĩa: Không lỗi không pháp, Chẳng sanh chẳng tâm. Năng tùy cảnh diệt, Cảnh theo năng chìm.

  1. Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi
  2. Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch

  Cảnh do năng cảnh, Năng do cảnh năng.
  Dục tri lưỡng đoạn, Nguyện thị nhất không.


  Dịch nghĩa:

  Cảnh bởi năng cảnh, Năng do cảnh năng.
  Muốn biết hai đoạn, Nguyên là một không

  3. Tâm năng niệm theo cảnh sở niệm mà diệt, cảnh cũng theo tâm mà mất
  4. Cảnh do tâm năng niệm mà thành cảnh, tâm do cảnh sở niệm mà thành tâm
  5. Nên biết hai bên tâm cảnh, vốn là một cái Không
  6. Một cái Không này đồng với hai tâm cảnh kia, đều bao hàm vạn tượng

  “Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cữu.
  Vô cữu vô pháp, bất sanh bất tâm”


  [Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi (câu 24); Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (câu 25)]. Tâm ấy tự tịch tức là Bồ Đề, là Đạo, là Niết Bàn đó vậy.

  (trích tín- tâm- minh)

  Ở đây chúng ta ứng dụng vào 18 Giới do tâm biến hiện mà có sai khác.


  (như bài viết tiếp đây...)

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Tịch Nhiên (11-10-2018)

 4. #45
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

  * Noãn Pháp (tt).

  + Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (tt).

  Phật dạy:”Thanh tịnh pháp thân là chơn tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không hoại không thành. Vọng tánh của chúng sanh chỉ thấy nhục thân mà không thấy pháp thân. Tại chổ phàm phu gọi là tâm tánh, tại nơi thánh hiền gọi là thánh tánh, trong cõi trời đất gọi là thiên tánh. Tới chỗ Bồ tát gọi là Phật tánh và tại chổ chư Phật gọi là thanh tịnh pháp thân”.

  https://thuvienhoasen.org/a12719/26-...-tran-luc-thuc

  Cũng vậy. 18 giới này.

  - Ở nơi phàm phu thì chúng nhiễm ô và trói buộc, Chúng chính là 18 tầng địa ngục.

  - Ở nơi chư Bồ Tát thì chúng là nơi chư Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh, để các ngài trang nghiêm Phật Quốc. Như bài Cảnh Sách của Tổ Qui Sơn:

  Chánh Văn:

  “Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục. Diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. Vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc”.


  Dịch:

  Nếu làm được như thế, mới thật không uổng mặc áo pháp, cũng là đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi. Đời đời nếu không thối chuyển thì quả Phật quyết chắc được nên. Làm người khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm phép tắc cho người.

  Giảng:

  Nếu đi đúng đường lối Thiền Tông như trên, tức “ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa”, mới thật không uổng mặc áo pháp trong nhà Phật.

  - Ở nơi chư Phật, thì 18 giới chính là Pháp Thân Tỳ Lô Gía Na. Như câu Chứng Đạo Ca của Tổ Huyền Giác:

  QUÂN BẤT KIẾN!

  Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân

  Bất trừ vọng tường bất cầu chân

  Vô minh thực tánh tức Phật tánh

  Ảo hóa không thân tức pháp thân

  Pháp thân giác liễu vô nhất vật

  Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật

  Ngũ uẩn phù hư không khứ lai

  Tam độc thủy bào hư xuất một

  Dich nghĩa:

  Ai có biết !

  Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo

  Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân

  Tánh của vô minh và Phật tánh không hai

  Phật Tánh ấy! Chính là thật tánh của Vô Minh đấy!

  * Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy

  Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân

  Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng

  Thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước

  * Nhận thức rõ hai thân pháp hóa (1)

  Chợt tỉnh ra rằng: "vạn pháp giai không"

  Tánh thiên chân là thật tánh của mình

  Mình là Phật vốn là thiên chân Phật

  * Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán

  Hợp rồi tan trong vũ trụ bao la

  Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng

  Nó hiện hữu với thời gian vô tận

  * Gọi tam độc thực tánh không hề độc

  Ví như bọt bèo, sanh diệt huyễn hư

  Hể u mê thì tam độc hoành hành

  Bằng tỉnh thức, không sao tìm được chúng.


  Tóm lại 18 Giới là Duy Tâm biến hiện, NHƯ HUYỄN. Đây là Chân Lý Vạn Pháp Nhất Như. Như Tín- Tâm- Minh dạy:

  Bất hảo lao thần,
  Hà dụng sơ thân.
  Dục thú nhứt thừa,
  Vật ố lục trần.

  Lục trần bất ố,
  Hoàn đồng chánh giác.
  Trí giả vô vi,
  Ngu nhơn tự phược.

  Pháp vô vị pháp,
  Vọng tự ái trước.
  Tương tâm dụng tâm,
  Khởi thi đại thác.

  Mê sanh tịch loạn,
  Ngộ vô bảo ác.
  Nhứt thiết nhị biên,
  Vọng tự châm chước.

  Nhãn nhược bất thùy,
  Chư mộng tự trừ.
  Tâm nhược bất dị,
  Vạn pháp nhất như.


  Dịch nghĩa:

  Chẳng tốt nhọc thần,
  Ðâu cần sơ thân.
  Muốn đến nhất thừa,
  Chớ ghét sáu trần. ...

  Sáu trần không ghét,
  Hoàn đồng chánh giác.
  Kẻ trí vô vi,
  Người ngu tự trói.

  Pháp không pháp khác,
  Tự vọng ái trước.
  Ðem tâm vọng tâm,
  Há chẳng lầm to.

  Mê sanh tịch loạn,
  Ngộ không tốt xấu.
  Tất cả hai bên,
  Do vọng châm chước.

  Mộng huyễn không hoa,
  Ðâu nhọc nắm bắt.
  Ðược mất, phải quấy,
  Một lúc buông bỏ.

  Mắt nếu chẳng ngủ,
  Các mộng tự trừ.
  Tâm nếu chẳng khác,
  Muôn pháp nhất như.


  Và là Ý nghĩa.- Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi (câu 24); Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (câu 25)]. Tâm ấy tự tịch tức là Bồ Đề, là Đạo, là Niết Bàn đó vậy.     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 5. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Tịch Nhiên (13-10-2018)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 15 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Kinh Chân nhân - Bài kinh số 113 - Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)
  By Thiên Không in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-06-2018, 11:29 AM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:30 AM
 3. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:22 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2018, 11:10 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM

Members who have read this thread : 60

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình