|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3
Kết quả 7 đến 8 của 8

Chủ đề: Đức Phật Kể Về Cuộc Đời Ngài (Phật Nói Kinh Phổ Diệu)

 1. #7
  Thành viên vinh dự 123456789 đã tắt Mức độ Uy tín 123456789's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  447
  Credits
  1,072,818
  14
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  103
  Thanked 62 Times in 56 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định

  PHẬT NÓI KINH PHỔ DIỆU

  Hán dịch: Đời Tây Tấn, Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt chỉ
  Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

  -o0o-

  QUYỂN VII

  Phẩm 21: QUÁN SÁT CÂY


  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Khi Bồ-tát đã thành tựu quả vị Chánh giác, chư Thiên đi đến ca ngợi Phật xong, Như Lai ngồi ngay ngắn, nhất tâm chăm chú nhìn cây Bồ-đề, mắt không hề chớp. Thiền duyệt làm thức ăn, giải tuệ làm thức uống, an ổn không hề tổn hại. Suốt bảy ngày đêm nhìn cây Bồ-đề nơi đạo tràng để báo ân cây. Qua bảy ngày xong, Thiên nhân cõi Dục, mỗi người mang theo một vạn bình nước thơm, Thiên nhân cõi sắc cũng mang theo nước thơm tắm rửa Ngài như vậy, tất cả cùng đi đến chỗ Phật, dùng vô số các loại hương thơm tắm rửa Phật trước tiên. Chư Thiên, Long thần, Càn-đạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma- hưu-lặc dùng nước thơm tắm thân Như Lai. Nước thơm chảy tràn đầy, văng ướt những người này. Nhờ ân nước thơm, đều phát ý đạo Vô thượng Chánh chân.

  Bấy giờ chúng sinh đều nhờ ân hương xông, hương thơm không rời thân thể. Khi ấy các Thiên tử trở vào cung điện, không còn nghe mùi hương thơm nào khác.

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Có một Thiên tử tên là Phổ Hóa, gieo mình sát chân Phật rồi ngồi dậy chắp tay bạch hỏi Phật:

  -Phật ngồi bên gốc cây Bồ-đề trong suốt bảy ngày, là ngồi thiền định Tam-muội, vậy định đó tên là gì?

  Đức Thê Tôn dạy:

  -Định đó tên là Duyệt thực. Đức Như Lai dùng Duyệt thực định ý này suốt bảy ngày đêm nhìn cây Bồ-đề không chớp mắt.

  Khi ấy Thiên tử Phổ Hóa dùng kệ khen ngợi.

  Luôn phụng hành các hạnh

  Thiền duyệt sinh oai lực

  Khiến ma mất đường đi

  Tự gieo mình lạy Phật

  Về nương dưới chân Ngài

  Với tâm niệm vui mừng

  Bấy giờ các Thiên tử

  Cũng vui mừng khôn xiết

  Các Thiên nhân tịch định

  Nếu biết chủng tánh ấy

  Thì hết dâm, nộ, si

  Trí tuệ sâu vô cùng

  Trừ nghi của Thiên nhân

  Cớ sao có mười lực

  Biết rõ thấu mười phương

  Và các pháp giải thoát

  Thương xót, luôn bảy ngày

  Ý sạch như hư không

  Ngồi yên thật bất động

  Nhìn cây không chớp mắt?

  Bậc Sư Tử tôn quý

  Cớ sao ngồi bảy ngày

  Nhìn ngắm mãi cây này

  Cho nên lặng dấu vết?

  Từ nơi chỗ lập nguyện

  Sư tử vì tất cả

  Đạt được chỗ bản nguyện

  Ngồi yên không đứng dậy

  Giúp cho tâm Thế Tôn

  Ngay chỗ ngồi an ổn

  Đấng Thập Lực như vậy

  Vâng hành các lời dạy

  Biết gốc ngọn Thiên nhân

  Sở nguyện của đời trước

  Nghe kinh điển chỉ dạy

  Luôn tuân lời dạy bảo

  Đấng Thập Lực như vậy

  Không sợ, nguyện đầy đủ

  Cho nên ngồi bảy ngày

  Không hề rời khỏi tòa

  Dũng mãnh chỉ quán cây

  Hàng phục được tất cả

  Bình đẳng ngồi đạo tràng

  Diệt trừ các trần lao

  Thanh tịnh và sâu xa

  Do vậy an chúng sinh

  Bởi đó nên xuất gia

  Thực hành pháp chân chánh

  Xa lìa các tỳ vết

  Không còn những sợ sệt

  Nên thành tựu Thánh chúng

  Không tạo hạnh phi pháp

  Năng nhẫn, ân, ái, hữu

  Và các vô tninh hành

  Chặt gốc rễ các kết

  Xem chúng như bụi đất

  Thấy chúng sinh từ lâu

  Vì chấp ngãngã sở

  Chìm đắm trong ấm cái

  Ta biết là trừ hết

  Từ xưa chứa hạnh này

  Tấp bến bờ mê hoặc

  Rốt ráo các ấm cái

  Dùng tuệ trừ sạch ngã

  Ta đoạn dục sân hận

  Chúng sinh trong ngu mê

  Như trăng ở trong nước

  Ta dẹp khiến không còn

  Hạnh ấy không náo loạn

  Trong ý tự hiểu rõ

  Xưa kia đã hàng phục

  Tất cả đều dứt sạch

  Hiện tại vì các ngươi

  Chứa si, đọa ngục lớn

  Phật nhổ sạch tất cả

  Không còn trở lại đây

  Đã trừ các ấm cái

  Giúp diệt gốc ấm cái

  Tiêu diệt bốn điên đảo

  Chữa sạch hết không còn

  Các tưởng này nghĩ quấy

  Ta biết gốc kinh pháp

  Nên khiến diệt trừ sạch

  Không còn chuyển lại nữa

  Thân khổ sáu mươi lăm

  Lỗi có ba mươi cấu

  Hiện tại có bốn mươi

  Sinh ra có mười sáu

  Hiện tại có mười tám

  Như vậy hai mươi lăm

  Ở đạo tràng dứt hết

  Thánh tài có mười hai

  Người sợ, hai mươi tám

  Ta do vượt nghiệp đây

  Sức tinh tấn vượt qua

  Giác ngộ rồi, không lui

  Phân biệt năm trăm việc

  Ta đã thông suốt hết

  Trăm ngàn pháp xưa kia

  Dứt sạch các kiết này

  Chín mươi tám nguồn gốc

  Đầy đủ các nơi chốn

  Chỗ chúng sinh nương gá

  Dứt nghỉ các thói quen

  Lưới tà kiến ngu tối

  Cạn bốn sông trần lao

  Khiến không còn tự tại.

  Đức Thế Tôn thuyết pháp ban tuyên ngôn giáo. Ngài dạy phải bỏ tham dục, nịnh hót và cái ngã của mình. Chí của Ngài sáng suốt bao la. Thương xót cuộc đời, Ngài dùng luật chính là để hướng dẫn cách nhổ phăng tất cả tham lam, để cho các hàng đệ tử tiêu trừ hạnh tà vạy, phụng thờ hạnh chân chánh, trừ các tiếng tăm, tinh tấn diệt hết phiền não, vượt qua được bến bờ sinh tử, khiến cho không còn cái ngã của mình. Công huân thiền định đem lại định ý, vượt qua bốn dòng nước dốc, và các nghiệp ưu, kết, tự đại, phóng dật, hàng phục những việc này, làm cho vĩnh viễn không còn. Do chân chánh cho nên đem lại định ý, chế ngự trần lao, tiêu các vọng tưởng, giống như nhổ bậc rễ cây. Ý chí vượt qua bờ bên kia làm cho hết thảy không còn, dứt bỏ nơi chốn, rống tiếng sư tử, sức lực rất lớn. Tự tại trong ba cõi, không phụ thuộc gì, cảnh giới đều diệt, dùng thiền minh trí cắt bỏ oán thù, giống như Thiên đế làm cho các tội lỗi như mạng lưới của mình đều dứt hết.

  Ngài dùng ba mươi sáu hạnh tinh tấn, ở ngay giữa cuộc đời dùng binh lực trí tuệ dứt tuyệt hết ái. Đó chính là các cội rễ trần lao trói buộc, dính mắc, là gốc độc khổ cùng tột. Ngài dùng sức trí tuệ sáng suốt cắt sạch không còn. Dùng mắt trí khéo sửa trị làm cho thanh tịnh.

  Những người chân chánh, Ngài dùng oai lực của thuốc minh để trị bệnh vô minh, khiến cho cây si to lớn không còn gốc rễ. Ngay nơi cảnh giới này thực hành hết sức chí thành. Ngài dùng tâm phá hủy đất chết sân giận. Tâm ý ưa thích việc khác, thì đó là oán tặc.

  Ta múc khô cạn mười hai biển để dập tắt khói lửa của cảnh giới tư tưởng, hiển chiếu tam đạt, diệt các trần cấu, đốt sáng ngọn lửa, thích cửa giải thoát, tiêu sạch tỳ vết cho nên dạy bảo; an ủi tất cả, bỏ tưởng gai góc, rỗng không âm vang. Hiểu rõ tinh tấn, cầu sự thanh tịnh. Giống như cọ cây phát ra lửa sáng.

  Lại, như suối nguồn, tâm Ngài vắng lặng. Ngài dùng binh lực trí tuệ dẹp sạch tâm nhơ nhớp, đem lại định ý, gọi đó là cầm cờ, vâng giữ lời dạy bảo. Tự mình có thể hiểu rõ, hàng phục xong mọi việc, đem lại từ tâm. Nhân năm món dục này mà biết được sự giàu sang và trụ nơi các hạnh, vứt đi sự dối trá. Từ nơi gốc mà khởi trần lao, đó là chỗ của các kết chướng ngại, đánh nhau không hòa. Ta rõ suốt tất cả, đạt được định Tam-muội, biết hết những việc bên trong, xây dựng sự hổ thẹn; hữu tưởng, vô tưởng, từ đó mà đạt được; thâu hoạch được tất cả hạnh này, rõ suốt những gì mình có, vứt bỏ hết thảy tư tưởng tất cả sự trói buộc. Người thực hành như vậy, vứt bỏ không còn gì?

  Dùng đức tinh tấn mà hàng phục tất cả, đạt được ba môn giải thoát. Do vì lẽ ấy, không vì không có duyên mà tưởng hạ liệt, vui, vô thường, chỉ là cái ngã của mình nhưng cái gốc tạo tưởng, cầu sáu suy thì ở dưới gốc cây Bồ-đề, ta dứt trừ hết. Tất cả những sự vô thường này là sự uế trược rộng lớn. Dùng minh đạt của bậc Thánh tiêu trừ các ái dục, vượt hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Người ôm lòng ái dục như lơ lửng trên không; hiểu rõ tam đạt, nhan mạo đẹp đẽ tuyệt vời dứt hẳn sinh tử, vượt qua biển lớn. Do sức tinh tấn cho nên vượt qua dâm, nộ, si. Dùng hạnh vi diệu chặc đứt ngã chấp. Sáu độ vô cực, tiêu ức trần lao, ý dứt các khổ trong đường sinh tử. Bấy giờ thích đoạn cả trước sau, không rơi vào nhị biên, bình đẳng đối với tất cả, đã đạt giải thoát. Các chúng tà kiến dị học đạt được cam lộ, không còn một ai, dứt trừ hết gốc rễ sinh tử, bốn đại không còn, cũng hết các nhập, cầu trí tuệ báu được nhiều vô số. Sự sáng suốt quý báo của đạo là đưa đến vô sở úy, là sự an lạc nội tại của vô lượng Phật. Ít mong cầu, làm đúng sự giáo hóa, phân biệt nguồn gốc, những việc làm ở đời trước thì ta biết rõ. Bởi do trong hàng ức kiếp từng bố thí nhiều châu báu và vô số và cam lộ cho nên thông suốt: môn học này. Ưa hạnh mềm mỏng, nghe vô số lời dạy về pháp ở đời, cũng lại phân tích duyên khởi là cùng sinh, cùng diệt; tâm khởi ý động như ngựa đồng hoang. Mắt ta thanh tịnh sáng đẹp, nhìn thấu mười phương. Xem thấy tất cả chúng sinh như hạt trái cây trong lòng bàn tay. Việc làm ở đời trước lại cũng rõ ràng như thế. Trong hàng ức kiếp đã tu các độ vô cực, hiểu hết cái không thật của niệm; biết bao lần tỉnh giác cái nghiệp điên đảo mà trong quá khứ chư Thiên đã từng tranh cãi, hễ kia có như thế thì đây cũng vậy.

  Bấy giờ ta đã đến nơi bất tử. Sở dĩ người có Thập lực thực hành từ tâm, là vì thương nhớ chúng sinh cho nên hành Từ lực. Nay ta đã đạt pháp cam lộ nên với Thập lực, hành Bi lực giáo hóa tất cả. Vì vậy cho nên khiến ta ở trong pháp cam lộ thường thực hành Hộ (xả) lực, hàng phục tất cả. Do sự giáo hóa này ta đi vào cõi bất tử. Sở dĩ thực hành tâm hỷ là làm vui tất cả. Vì vậy Hỷ lực hàng phục tất cả. Thế nên xây dựng và ở trong pháp cam lộ. Nhớ nghĩ mười lực trải qua kiếp số nhiều như cát sông Hằng, gặp chư Phật trong quá khứ và cúng dường các Ngài, vì lẽ ấy được ở trong pháp cam lộ. Ta vốn có lời thề nguyện: “Nếu không hàng phục được ma quân, không giáo hóa tà kiến thì ta không rời chỗ ngồi”. Ta không buông lung, vượt qua bờ bên kia, phá tan mạng lưới si mê từ vô số kiếp, trụ trí Kim cang để đến Thập lực, không hề dính mắc. Hàng phục các lậu hoặc, làm cho không còn. Đạt được lực đó mới rời chỗ ngồi. Tắm rửa sạch sẽ, không còn nhơ nhớp; bây giờ Đấng Thập Lực Hộ Thế tự tại vượt qua bờ kia của ba ngàn thế giới.

  Vững chắc như kim cang, thường tu hạnh bình đẳng. Ngàn ức chư Thiên cúng dường vô lượng và các ngọc nữ không thể kể xiết.

  Phật tử như vậy đều có nhân duyên, ngồi tòa Hiền thánh được tự tại lớn.

  Ngàn bình báu dưới gốc cây đựng vô số nước thơm để tắm rửa Đấng Hộ Thế. Ba ngàn thế giới do vậy được tự tại. Phật tử như vậy đều có nhân duyên.

  Sở dĩ suốt bảy ngày đêm Bồ-tát không rời tòa ngồi, chăm chú nhìn cây, vì bảy ngày đêm đó nhìn cây Bồ-đề, Ngài cảm hóa bảy mươi ức người khiến họ phát khởi đạo tâm. Suy nghĩ vắng lặng. Đất chấn động sáu cách.

  Bấy giờ Đức Phật từ tòa sư tử đứng dậy, tâm Ngài an vui, thân Ngài nhẹ nhàng thoải mái, là việc đúng lúc, ngay nơi đạo tràng nhìn cây Bồ-đề, giống như sư tử, không hề có sự sợ hãi, thiền tư pháp môn giải thoát, hạnh của Hiền thánh.

  Phẩm 22: THƯƠNG NHÂN DÂNG BÁNH

  Bấy giờ nhóm Đề-vị-ba-lợi cùng năm trăm thương nhân kết bạn, lúc ấy cây cối, hoa trái sum suê tươi tốt, phát ra âm thanh của Phật bảy ngày không lay không động.

  Lúc ấy có một vị Phạm thiên tên là Thức Càn, ở cõi Phạm thiên thấy Phật mới đắc đạo, ngồi yên tịnh trong bảy ngày, chưa có người dâng cúng thức ăn, nghĩ: “Ta phải tìm người khiến dâng thức ăn lên Phật”, liền khiến năm trăm thương gia đều bị trở ngại không đi được.

  Thức Càn đời trước là bạn bè của năm trăm thương nhân. Vì muốn độ họ cho nên mới làm ra như vậy.

  Đề-vị-ba-lợi rất sợ hãi, cùng với mọi người nhóm họp bàn luận. Chư Thiên ngay khi ấy thuyết kệ:

  Như Lai thành Phật đạo

  Sở nguyện đã đầy đủ

  Các ngươi dâng thức ăn

  Nhân đây Phật nói pháp.

  Bấy giờ năm trăm người cùng đi đến chỗ Thọ thần. Phạm thiên hóa làm một vị thần phóng ra ánh sáng, hình tượng phân minh, nói với các thương nhân:

  -Nay có Đức Phật đang ở tại nước Câu lưu, bên dòng sông Ni-liên, chưa có ai dâng cúng thức ăn. Các ngươi là những người gặp may mắn trước tiên. Nếu có Thiên ý ấy chắc chắn sẽ được phước báo lớn. Thương nhân nghe tên Phật đều rất vui mừng, nói:

  -Phật chắc là Bậc đặc biệt rất tôn quý, Thiên thần cung kính, không phải hạng phàm phu.

  Liền trộn bột với mật ong rồi cùng đem đến dưới gốc cây cúi đầu dâng lên Phật. Đức Phật nghĩ: “Chư Phật trong quá khứ vì thương xót, nhận vật của người cúng dường, pháp của các Ngài đều cầm bình bát, không nên như các đạo nhân khác đưa tay để nhận thức ăn”.

  Khi ấy có bốn vị Thiên vương ở trên núi Pha-na được bốn chiếc bát bằng đá xanh muốn dùng chiếc bát đó để chứa thức ăn. Bấy giờ có vị Thiên tử tên là Chiếu Minh bảo với bốn vị Thiên vương:

  -Nay có Đức Phật tên là Thích-ca Văn đáng dùng chiếc bát này. Đây không phải là đồ dùng của các vị. Nay Ngài đang nhận thức ăn. Có thể đem đến dâng lên cúng dường Phật.

  Khi ấy bốn Thiên vương liền cùng với Thiên tử đem hoa hương, kỹ nhạc, cờ lọng và bát, nhanh chóng như thời gian duỗi cánh tay, hạ xuống đến chỗ Phật và cùng dâng lên cúng dường Phật. Đức Phật nghĩ: “Nếu như ta chỉ nhận một cái thì sẽ không vui lòng những người khác Ta nên nhân hết”.

  Đề-đầu-lại vương đem bát dâng lên Phật trước tiên. Phật liền nhận, nhân đó đọc kệ:

  Nay dâng bát Thế Tôn

  Sẽ được pháp khí báu

  Tự được bát vắng lặng

  Tâm ý không quên mất.

  Tiếp theo Tỳ-lưu-lặc vương dâng bát. Phật liền nhận và nói kệ:

  Ai dâng bát Như Lai

  Tâm họ được chánh niệm

  Tứ Thiên vương giữ an

  Cho đến ngộ thanh tịnh.

  Kế đến, Tỳ-lưu-la-xoa vương dâng bát. Phật liền nhận và nói kệ:

  Người trì bát thanh tịnh

  Tâm tịnh dâng Như Lai

  Thân tâm thường nhẹ nhàng

  Thiên, Long, Thần khen ngợi.

  Sau cùng Tỳ-sa-môn vương dâng bát. Phật liền nhận và nói kệ:

  Giữ giới không khuyết phạm

  Dâng bát lên đầy đủ

  Tín thí tâm không loạn

  Khiến đức không khuyết giảm.

  Phật nhận bát xong, Ngài chồng lên trên bàn tay trái, tay phải đè lên, bốn cái bát liền hiệp lại thành một, hiện ra bốn lằn biên, nhân đó lại khen:

  Đời trước Ta cúng bát

  Nên có quả báo này

  Nay được bốn bát đây

  Bốn vương thần đến đủ.

  Phật nói kệ khen xong, liền dùng bát này nhận bánh mật ong của thương nhân cúng dường. Ngài chú nguyện cho họ:

  -Nay người bố thí muốn cho người thọ thực được đầy đủ khí lực, sẽ khiến cho gia đình thí chủ đời đời đạt mong ước, được sống lâu, sắc; đẹp, sức khỏe và được chiêm ngưỡng (chư Phật), được vui vẻ an ổn, không bệnh tật, được trí tuệ biện tài, khỏe mạnh trọn đời. Các tà ác quỷ không thể đến gần nhiễu hại. Do có ý tốt lập được công đức. Các thiện quỷ thần sẽ thường ủng hộ, chỉ dạy nền đạo, được lợi ích, hòa hợp không truân chuyên vất vả, không hoạn nạn khó khăn.

  Người có chánh kiến, do có lòng tin ưa cung kính, thanh tịnh không hối hận, cúng dường cho Bậc đạo đức sẽ đưa đến phước đức, lợi ích rất lớn, lần lần tăng thêm sự tốt lành, không còn những điều bất lợi.

  Mặt trời, mặt trăng, năm ngôi sao, hai mươi tám tinh tú, Thiên thần, quỷ vương thường theo hộ trợ. Bốn đại Thiên vương riêng khen thưởng người hiền.

  Đề-đầu-lại ở phương Đông, Duy-diễm-văn ở phương Nam, Duy- lưu-lặc-xoa ở phương Tây, Câu-câu-la ở phương Bắc, sẽ ủng hộ các ngươi khiến cho không gặp những điều tai nạn, có trí tuệ sáng suốt, học vấn sâu xa, kính thờ Phật, Pháp, Tăng; dứt bỏ pháp ác, không buông lung, hoàn toàn được an lành. Trồng phước được phước, hành đạo được đạo, do đời trước gặp Phật, nhất tâm phụng thờ, thừa sự nên từ đó sẽ đưa đến phước báo đệ nhất, ngay đời này được hộ trì, hiểu rõ được chân lý, luôn được giàu có sung sướng, tự đạt đến Niết-bàn.

  Các thương nhân nghe Phật chú nguyện xong đều phát ý đạo Vô thượng Chánh chân. Phật thọ thực xong, Ngài quăng chiếc bát lên hư không. Có vị Thiên tử tên là Thiện Phạm, liền đón lấy chiếc bát đem dâng lên Phạm thiên. Ngàn ức Phạm thiên đều cùng đi nhiễu quanh bát và cúng dường, thờ phụng.

  Do đức của Đức Thế Tôn không ai sánh bằng, mà Ngài lại khen ngợi công huân kia, do vậy nhờ công đức này, các thương nhân trong đời sau đều sẽ được làm Phật hiệu là Mật Thành Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

  Khi ấy, Đức Đạo Sư thọ ký xong, sau đó Ngài giáo hóa vô số Bồ-tát. Người được thọ ký đối với Phật đạo không còn bị thoái chuyển. Nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở. Khi ấy huynh đệ của họ đồng chắp tay quy y, đem hết thân mạng hướng về Đức Như Lai.

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Như Lai thành tựu quả vị Chánh giác xong, liền dùng thần thông dời tòa ngồi đến động đá. Nhớ đến nguyện xưa, muốn độ chúng sinh.

  Ngài suy nghĩ: "Sinh tử vốn từ nơi mười hai nhân duyên; duyên từ pháp khởi liền có sinh tử. Nếu pháp diệt thời sinh tử diệt. Do tự gây ra như thế nên tự nhận lấy như thế. Nếu không khởi lên thì liền tự chấm dứt. Tất cả chúng sinh lấy ý làm tinh thần. Tinh thần mù mịt, mơ màng không có hình tướng, tự khởi thức tưởng, theo hành thọ thân. Thân vô thường không có chủ, thần vô thường không có hình. Tâm thần thay đổi, vẩn đục khó lắng trong, tự sinh, tự diệt chưa từng chấm dứt, niệm này trôi qua, niệm khác đến, như cây cỏ trôi trong nước, như bọt trong nước mất đi liền sinh lại ngay. Đến như ba cõi: Dục giới, sắc giới, Vô sắc giới, chín địa của tinh thần, cũng đều hệ thuộc nơi thức, không tránh khỏi khổ, mờ mịt tối tăm không thể tự biết, cho nên gọi là si, đâu biết cầu đạo. Đạo rất nhiệm mầu, rỗng lặng, vô niệm, không thể dùng ý phàm để biết được.

  Đạo thuật của thế gian có chín mươi sáu loại đều tin việc cúng tế, ai biết đó là sai lầm. Họ đều ưa sống cầu an, ham muốn mùi vị, ưa sắc đẹp, âm thanh, cho nên không thể ưa thích Phật đạo.

  Phật đạo thanh tịnh, vô sở hữu. Xét bản thân và vạn vật đều vô thường. Giả sử ta vì họ nói thế gian vô thường, thế gian đều khổ, thân này không phải là của ta, rỗng không, không sở hữu thì có ai tin?

  Ngài muốn yên lặng, không nói pháp cho thế gian, liền nhập định ý. Hào quang giữa chặng mày của Đức Phật chiếu sáng lên Thiên đế. Thiên đế biết Phật không muốn thuyết kinh, thương nghĩ ba cõi sẽ bị thiệt thòi không biết được đạo xuất thế, chết liền bị đọa trong ba đường ác, biết lúc nào mới thoát ra được! Thiên hạ lâu xa mởi được gặp Phật ra đời. Phật khó được gặp, giống như hoa Linh thoại. Ta nay phải vì mọi người cung thỉnh, cầu xin Đức Phật thuyết pháp”, liền cùng với Bàn-già-thức hạ xuống hang đá thì khi ấy Phật vừa định ý. Ông liền bảo Bàn-già-thức đánh đàn cầm ca ngợi công đức bản nguyện của Phật bằng bài kệ:

  Nghe khen ngợi thập lực

  Diệt ngăn che, tịch lặng

  Hào quang thấu bảy trời

  Đức thơm hơn chiên-đàn

  Thượng đế thần diệu đến

  Khen ngợi muốn thấy Phật

  Phạm, Thích đem lòng kính

  Cúi lạy muốn được nghe

  Phật vốn có hạnh nguyện

  Trăm kiếp siêng tinh tấn

  Bố thí khắp bốn loài

  Mười phương thọ ân lớn

  Giữ giới rất thanh tịnh

  Thương xót giúp chúng sinh

  Dõng tuệ nhập thiền trí

  Đại Bi mở dạy kinh

  Chứa vô số khổ hạnh

  Hôm nay được công đức

  Sức giới, nhẫn, định, tuệ

  Hàng ma đất vang động

  Đức che khắp trời đất

  Thần trí hơn linh vương

  Tướng tốt không thể sánh

  Bát thanh rúng mười phương

  Chí cao như Tu-di

  Sạch đẹp không ai bằng

  Lìa hắn dâm, nộ, si

  Không còn hoạn già chết

  Cầu xin Ngài xuất định

  Thương xót các Thiên nhân

  Giúp cho tạng pháp báu

  Giảng tuệ báu cam lộ

  Khiến giải hết buồn lo

  Hết nguy, được an ổn

  Mê hoặc thấy Chánh đạo

  Tà nghi thấy lời đúng

  Tất cả đều nguyện ưa

  Muốn nghe nhận không chán

  Sẽ mở pháp bất tử

  Thương xót dạy tất cả.

  Bấy giờ Đức Thế Tôn xét theo tập tục của người đời, Ngài tự nghĩ: "Pháp này rất sâu xa, chứng nhập không bờ bến, thành Tối chánh giác, tịch tịnh vi diệu, khó đạt khó biết. Không phải dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng lời nói mà có thể trình bày. Không phải là chỗ phàm thánh có thể đạt được. Tất cả những lời dạy bảo không có thể học theo, bảo tồn căn nguyên đạt đến diệt độ vậy. Tất cả chỗ đạt được hoàn toàn không đắm trước mới đến chỗ hoàn toàn vô sinh, vô cực, mát mẻ, không đạt được chỗ nào hết, hoàn toàn không có sở hữu, vượt qua sáu cõi, không tưởng, không nguyện, không tóm thâu, không luận bàn, không có dạy bảo, không có âm vang, không hữu, không tập vắng lặng các hành, đến nghiệp vô đoạn vô vi. Ví dầu ta vì mọi người mà chỉ dạy gốc ngọn của nghĩa này: Vạn vật vô thường, có thân đều có khổ. Thân không phải là thân, rỗng không, vô sở hữu. Mọi người không hiểu trần lao, hư dối, khổ đau. Các sở hữu về gia đình, quyến thuộc, thân thích đều không phải của con người. Lời nói đúng nhưng giống như phản ngược thì ai có thể tin. Chẳng bằng ta im lặng”.

  Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ:

  Sầu xa điềm đạm

  Sáng chói không nhơ

  Ta đã đến được

  Cam lộ vô vi

  Nay Ta nói ra

  Mọi người không hiểu

  Như vậy chẳng bằng

  Nay Ta im lặng

  Trừ bỏ ngôn từ

  Không nghĩ không đắc

  Như vậy tự nhiên

  Giống như hư không

  Tâm tư pháp ý

  Để thần thức thoát

  Vô niệm đứng đầu

  Biết được người khác

  Đây không thể dùng

  Văn tự nói được

  Vì vào đạo nghĩa

  Không vào chuyên môn

  Chư Phật quá khứ

  Đều vì chúng sanh

  Tri thức các Ngài

  Theo nhân duyên ấy

  Nói theo nghiệp này

  Đều không có pháp

  Kia cũng không có

  Hoặc có hoặc không

  Đều do nhân duyên

  Mà có sinh già

  Kia cũng không nghĩ

  Hoặc có hoặc không

  Trăm ngàn ức kiếp

  Không thể tính kể

  Ta trong đời trước

  Tự theo chư Phật

  Chưa từng đạt được

  Pháp nhẫn như vậy

  Không ngã không nhân

  Cũng không thọ mạng

  Giả sử đã đạt

  Được pháp nhẫn này

  Thì không có sinh

  Chúng sinh không chết

  Đây là gốc tịnh

  Ngã pháp đều không

  Khi Phật Đăng Quang

  Thọ ký cho Ta

  Ta vì thương xót

  Vô lượng chúng sinh

  Không để chúng sinh

  Đến cầu thỉnh Ta

  Nay vì chúng sinh

  Cảm động Phạm thiên

  Khiến xuống khuyên Ta

  Nên chuyển pháp luân

  Nay chánh pháp Ta

  Thanh tịnh như thế

  Phạm thiên xuống đây

  Để khuyến trợ Ta

  Chuyển pháp chân chánh

  Vi diệu ly cấu

  Chúng sinh nhờ hiểu

  Giải thoát thần thức.

  Phẩm 23: PHẠM THIÊN KHUYẾN THỈNH THUYẾT PHÁP

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Khi ấy Như Lai bày tướng ánh sáng oai thần giữa chặng mày. Ánh sáng đó tên là Chiếu sinh, khiến trăm ngàn Phạm thiên đều phát tâm. Ánh sáng đó chiếu khắp ba ngàn cõi Phật. Khi ấy Phạm thiên Thức Càn nương Thánh chỉ làm đúng theo như tâm niệm của Phật.

  Thế Tôn lặng yên không chịu thuyết pháp. Phạm thiên nghĩ: “Ta nay nên đi đến chỗ Phật khuyến thỉnh Ngài chuyển pháp luân”.

  Lúc này Phạm thiên Thức Càn cùng với sáu vạn tám ngàn Phạm thiên quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi lui đứng một bên, thưa Phật:

  Cúi xin Đức Thế Tôn, thế gian không ai cứu độ, nay sắp hư hoại. Vì sao? Vì Như Lai chí chân đã đạt đạo Vô thượng Chánh chân, là Bậc Tối Chánh Giác, định ý vắng lặng, không chịu thuyết pháp. Thế gian vướng mắc các khổ, chìm trong ba cõi, xin Ngài chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

  Bấy giờ đọc kệ:

  Cúi xin Thế Tôn

  Thanh tịnh chúng sinh

  Ai sẽ khuyên bảo

  Hàng ức chúng sinh

  Đem tuệ bố thí

  Nghe Bậc Chánh Giác

  Giảng dạy chánh pháp

  Trừ các nghịch tặc

  Theo thời đánh lên

  Vô lượng trống pháp

  Nhân đó thổi lên

  Vô lượng ốc pháp

  Sẽ xây dựng lên

  Cờ pháp cao tột

  Ai sẽ mở bày

  Pháp lớn rực rỡ

  Ắt sẽ nổi mây

  Tuôn mưa pháp lớn

  Nguyện thường rải khắp

  Các tòa đại Thánh

  Sẽ chữa trị lành

  Hết thảy tật bệnh

  Diệt trừ trần lao

  Các lửa thiêu đốt

  Vì họ chỉ bày

  Đạo của vắng lặng

  An lành mát mẻ

  Không còn lo buồn

  Đạo của vô vi

  Dạy hướng về chân

  Thường khởi thương xót

  Hòa giải tranh cãi

  Ắt sẽ khai thông

  Pháp môn giải thoát

  Thuyết nghĩa chí thành

  Không còn sân giận

  Cho người mù tối

  Mở mắt nhìn thấy

  Chữa trị sạch hết

  Được pháp nhãn thượng

  Không phải trời người

  Và cả Phạm thiên

  Không phải Kiền-đạp

  Dân A-tu-luân

  Có thể chữa dứt

  Các bệnh nóng bức

  Chỉ có Thánh tôn

  Nhật nguyệt trong đời

  Vậy nên nay con

  Khuyên thỉnh Pháp vương

  Nay tạo lập hơn

  Tất cả chư Thiên

  Đem công đức này

  Khuyên thỉnh Như Lai

  Xin hãy chuyển vận

  Pháp luân vô thượng.

  Bấy giờ, Đức Thế Tôn lặng yên nhận lời. Phạm thiên Thức Càn thấy Phật lặng yên, thương xót chư Thiên, thế gian nhân dân, A-tu- luân, rồng, quỷ thần, muốn cho tất cả đều được độ thoát, liền đem các thứ hương chiên-đàn rải lên Phật, rồi bỗng nhiên biến mất.

  Khi ấy thần cây Bồ-đề tên là Pháp Minh, lại gọi là Pháp Lạc, Pháp Ý, Pháp Trì, đi đến trước chỗ Phật, bạch Phật:

  -Nay Đức Thế Tôn sẽ ở nước nào để chuyển pháp luân?

  Đức Phật bảo:

  -Chỗ Tiên nhân đọa xứ, trong vườn Lộc uyển, nước Ba-la-nại.

  Thọ thần bạch Phật:

  -Ở chỗ Tiên nhân trong vườn Lộc uyển, nước Ba-la-nại, nhân dân quá ít. Ngài không nên thuyết pháp ở đó.

  Phật bảo Thọ thần:

  -Chớ nên nói như vậy. Vì sao? Vì Ta trong đời trước ở tại nơi đó xây dựng đền thờ pháp. Sáu vạn ức lần ở trong đó cúng dường sáu vạn ức lớp các Đức Phật Thế Tôn và vô số các Tiên nhân đến ở nơi đó để tu học.

  Ở nước Ba-la-nại chư Thiên, Long thần đều cùng khen ngợi pháp lớn vô cùng và đều cúi đầu quy mạng. Ngàn ức chư Phật nhớ lại nguồn gốc đều ở giữa rừng cây Thần tiên này, chuyển bánh xe pháp, vắng lặng êm đềm, không có những sự vô trí tối tăm. Do đó, Ta cũng ở giữa rừng cây Thần tiên này chuyển bánh xe pháp.

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Bấy giờ Đức Thế Tôn, những việc đáng làm Ngài đã làm xong, không còn các hoạn nạn, đã dứt các chướng ngại, sạch các trần lao, không còn các sự cấu uế, hàng phục ma oán, thành Nhất thiết trí, thấy khắp mười phương. Được mười món lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng của chư Phật. Trí tuệ thông suốt, không còn trở ngại, dùng đạo nhãn Phật, Ngài xem xét khắp thế gian: Nay đây ai là người trước tiên sẽ lãnh thọ giáo pháp này. Người nào có thể lãnh hội giáo pháp đây một cách mau chóng? Người nào ít dâm, nộ, si, ta sẽ vì người đó thuyết pháp trước. Phật liền nghĩ đến uất-đầu-lam-phất là người có ít ba cấu. Ta sẽ đến đó. Phật vừa nghĩ đến liền biết vị đạo sĩ này đã từ trần cách nay bảy ngày. Vị đạo sĩ thứ hai cũng vừa qua đời ngày hôm nay.

  Khi ấy, từ trong hư không, Thiên thần bạch Phật:

  -Kính bạch Đức Thế Tôn, quả đúng như Đại Thánh đã biết, họ đều đã mạng chung.

  Đức Phật lại nghĩ: “Xưa phụ vương có cho năm người cùng đi theo hầu hạ giúp đỡ ta. Các đạo sĩ này đã trải qua sự cần khổ, có nhiều công phu. Nay ta nên vì những người này thuyết kinh pháp để chỉ dạy cho họ trước.

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Bấy giờ Đức Thế Tôn từ gốc cây đứng dậy, ngay khi ấy Ta tuyên bố với ba ngàn đại thiên thế giới khiến cho họ đều biết việc đó.

  Đức Phật lần lượt đi về phía trước, đến Lộc uyển, trong thành Ba-la-nại, là nơi của các Thần tiên ở, đến thẳng chỗ ở của năm người. Bấy giờ năm vị này thấy Đức Phật từ xa đi đến, cả năm người cùng giao ước với nhau: “Các bạn có thấy Sa-môn Cù-đàm đang đi đến không? Ông ta hoang mang vô định, không đạt được ý muốn, về việc phụng hành kinh giới và nhiều công huân tu tập thì ông ta làm ngược và sai với đạo nghiệp. Giả sử ông có đến đây, tất cả chúng ta chớ nên đứng dậy, cũng chẳng nên đón rước”. Nhưng khi năm người vừa nhìn thấy Đức Phật đi đến, với oai thần rực rỡ, Thánh đức vô lượng thì không thể gắng gượng ngồi yên được mà tự nhiên không ai bảo ai, đều cùng từ tòa đứng dậy, đến trước nghinh đón Đức Thế Tôn và cùng thưa:

  -Lành thay! Thánh Tôn!

  Rồi người thì rước lấy pháp y, người đỡ lấy bình bát, người đến trước trải tòa mời ngồi, người cúi đầu làm lễ và người đi lấy nước đến cho Phật rửa chân, khi ấy Đức Phật hỏi năm người:

  -Các vị đã giao ước với nhau không đón rước Thế Tôn, sao không giữ vững ý định? Ta nghĩ: Vì Ta cho nên các vị phải trải qua thời gian lâu dài không yên, gặp bao nhiêu khổ nạn. Nay Ta sẽ đền ân

  Các vị nên biết, Ta đã thành tựu được đạo quả Chánh giác, đạt đến Nhất thiết trí, thấy khắp mười phương, được thanh tịnh không còn các phiền não, thong dong tự tại. Đối với tất cả các pháp không còn bị trở ngại. Ta sẽ vì các vị thuyết pháp vượt khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Bấy giờ năm người cúi đầu lạy sát chân Phật, ăn năn tự trách: -Chúng tôi ngu dối không biết điều chân chánh, kiêu mạn không phục.

  Nói xong, cung kính gieo mình sát đất, hết sức tự trách mình.

  Bấy giờ từ nơi thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng, ánh sáng đó chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới của chư Phật, không nơi nào là không chiếu đến. Trong ánh sáng đó tự nhiên xướng lên bài kệ:

  Thân Ngài trời Đâu-suất

  Giáng thần đến thai mẹ

  Tại vườn Lâm-tỳ-ni

  Sinh ra đi bảy bước

  Tức thời sư tử rống

  Tứ vương Thiên đế tiếp

  Âm thanh vượt Phạm thiên

  Rất quý trong ba đời

  Tiêu diệt các ác thú

  Ngài xuất gia học đạo

  Xây dựng hạnh cần khổ

  Đi đến cội Bồ-đề

  Hàng phục các ma oán

  Được Chánh giác vô thượng

  Nay ở chỗ Tiên nhân

  Chuyển bánh xe chánh pháp

  Phạm thiên cung kính thỉnh

  Giảng dạy pháp vô thượng

  Năng nhân yên lặng hứa

  Do thương xót tất cả

  Thề dựng lập kiên cố

  Lộc uyển Ba-la-nại

  Sẽ chuyển đại pháp luân

  Tối thượng không ai hơn

  Người muốn nghe chánh pháp

  Xưa ức lần chứa đức

  Mau chóng đến nơi kia

  Kịp thời nghe chánh pháp

  Thân người rất khó được

  Đời gặp Phật khó hơn

  Pháp quý, khó thể gặp

  Bỏ tám ác, các nạn

  Ngày nay chính là lúc

  Gặp Phật giảng, nghe tin

  Bỏ hết các hoạn nạn

  Nghe nhận pháp Phật dạy

  Ức lớp kiếp không nghe

  Mong được gặp ngay pháp

  Ngày nay sẽ được nghe

  Không buông lung biếng nhác.

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Địa thần thông báo: Thánh chỉ của Phật lập tòa cao để Ngài chuyển pháp luân. Đức Phật Đại Thánh từ kim khẩu tuyên bô": “Ta là Bậc Tối Tôn quý đệ nhất trong mười phương. Ở ngay dưới gốc cây Bồ-đề hàng phục binh ma, dứt sạch nguồn gốc khổ!”

  Bấy giờ Đức Năng Nhân Thế Tôn tịch lặng, phá tan nạn khổ, sở nguyện đầy đủ, không còn các sự trói buộc. Việc làm trong trăm kiếp muốn cứu độ chúng sinh. Việc chuyển pháp luân, không ai là không ưa thích. An trú trong ánh sáng, đủ sức oai thần, khuyến hóa vồ số trăm ngàn đệ tử chân chánh của các Đức Phật, trong ngàn ức cõi Phật, đã thi hành biết bao Phật sự ở chỗ các Đức Phật, hiển bày âm thanh của Như Lai rất là êm, công huân chân chánh. Ngài rất thương xót khuyên giúp, nhớ nghĩ mọi người.

  Thấy oai đức sáng chói của Ngài quan sát các phương tiện trong trăm ngàn kiếp, phát ra tiếng sâm vang rền, cũng là vì các chúng sinh; mưa nước tám vị, diệt các sở thọ: Căn, lực, giác ý, thiền tư, thoát môn, định ý, chánh thọ, tăng thêm tánh đạo. Từ vô số kiếp, như các pháp đã được nghe, tự thân lập hạnh chứa nhóm đạo pháp, phân biệt các thuốc, hiểu rõ nghiệp của chúng sinh, có người bị bệnh sẽ chữa trị cho lành, khiến cho không còn nghĩ nhớ đến trần lao trong nhiều đời.

  Phật là Pháp y độ thoát chúng sinh. Nhân chuyển pháp luân, Ngài độ thoát vô cùng. Nghe thần túc của Ngài từ vô số kiếp đến nay, đạo pháp vi diệu truyền khắp; tất cả đức hạnh là chứa thiện, bố thí pháp.

  Ngài hiểu rõ về y dược, hạnh nguyện đầy đủ. Tuy ở chỗ nghèo thiếu mà không có lòng ham thích, chạy theo của cải điên đảo. Chư Phật là các Bậc Đạo Sư thường chuyển pháp luân, không nghĩ đến của cải, vàng bạc, ưa nương nơi thanh tịnh. Hương hoa, hương tạp, hương bột, cung điện, vợ con, bản thân, không ưa thích, không cho là sung sướng; bỏ dục lạc ở cõi trời và nhân gian, chí hướng cầu Phật đạo, chuyển pháp luân, bố thí, cứu giúp chúng sinh, giữ gìn đầy đủ giới cấm. Trong trăm kiếp thường thực hành nhẫn nhục, tinh tấn, siêng năng tu tập, không có lòng khiếp nhược, không tăng, không giảm. Chí nơi thiền quán, đạt đến thần thông, phát huy trí tuệ, sở nguyện đầy đủ, chuyển pháp luân tiêu trừ nhiệt não, lập nên đạo pháp.

  Bấy giờ có Bồ-tát tên Phát Ý chuyển pháp luân khen ngợi pháp này, vượt hẳn các thứ quý báu ở đời. Trong tất cả các thứ báu, báu của đạo là trên hết. Đạo hết sức đẹp đẽ, rực rỡ trang nghiêm, thanh tịnh. Ngàn ánh sáng nơi đạo chiếu khắp thiên hạ, Bồ-tát tự đem lòng thành, hoa hương, tràng phan, trướng màu vàng ròng, nước thơm đầy bình thành kính chắp tay xin tắm rửa cho Bồ-tát để được tiêu sạch các sự cấu uế nơi tâm, tạo lập sự an lành.

  Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền chuyển pháp luân. Để khuyến khích hỗ trợ Ngài, Bồ-tát lại chắp tay cúng dường Thế Tôn và nói kệ khen:

  Đức Đăng Quang Như Lai

  Thọ ký Thánh thanh tịnh

  Sẽ được đạo ý Phật

  Nhân Trung Tôn sư tử

  Khi ấy Ngài lập nguyện

  Hành pháp là hình tượng

  Để khi được Phật đạo

  Sẽ khuyên giúp đạo pháp

  Vào vô số phẩm nghiệp

  Bởi thường do tất cả

  Nơi các loài chúng sinh

  Giúp mười phương đến nhóm

  Khuyên giúp các chủng tộc

  Tuyên bố chuyển pháp luân

  Chắp tay tự phụng sự

  Cúi đầu gieo mình lạy

  Ngài nơi cội Bồ-đề

  Thanh tịnh các Thiên nhân

  Nếu hành nghiệp thanh bạch

  Thờ cúng Đấng Năng Nhân

  Tất cả đều đứng yên

  Thỉnh thuyết đại pháp luân

  Đủ tất cả mọi người

  Khen đức không thể hết

  Ba ngàn cõi đại thiên

  Cùng khắp trong hư không

  Chư Thiên, A-tu-luân

  Thiên hạ đều cúi đầu

  Vượt âm thanh chư Thiên

  Chốc lát không ai tin

  Mọi người đều vui mừng

  Đều chiêm ngưỡng Như Lai

  Phạm thiên được tự tại

  Âm thanh như mưa, sấm

  Trăm ngàn vô số ức

  Đều cùng đến nhóm họp

  Trong vô số ức kiếp

  Hành đúng đạo chân chánh

  Khi Phật Thích-ca Văn

  Cùng Câu-luân đàm luận

  Khổ không, không có ngã

  Nói mắt kia vô thường

  Tai, mũi không bền lâu

  Tự nhiên bị mù mịt

  Đầu mặt cũng tự nhiên

  Các căn không thường tồn

  Do quan sát như vậy

  Không ngã, không thọ mạng

  Vì tất cả các pháp

  Đều từ nhân duyên sinh

  Nếu xa kìa kiến chấp

  Thấy đó như hư không

  Không thấy, không tạo tác

  Cũng không thấy chúng sinh

  Duyên sạch hoặc chẳng sạch

  Cũng không được xa lìa

  Năm ấm không hưng khởi

  Phát khởi rất khổ sở

  Khởi lên vực ân ái

  Hạnh theo kia tăng giảm

  Do luôn quán bình đẳng

  Được đạo nghĩa chân chánh

  Đưa đến dứt các pháp

  Hiểu rõ liền dứt được

  Khi sinh niệm tư tưởng

  Đừng thuận hành theo nó

  Thường tu hạnh minh trí

  Tuân hành đạo như vậy

  Ngay nơi nhân duyên hành

  Mà không tạo lập gì

  Tuy ở nơi thần thức

  Không hiệp cùng nhân duyên.

  Phẩm 24: CÂU-LÂN

  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Bấy giờ Như Lai mở bày các pháp, nói rõ nguồn gốc sinh khởi của mười hai nhân duyên:

  Từ vô minh có hành, từ hành có thức, từ thức có danh sắc, từ danh sắc có lục nhập, từ lục nhập có cánh (xúc), từ cánh có thống (thọ), từ thống có ái, từ ái có thọ (thức), từ thọ có hữu, từ hữu có sinh, từ sinh có lão, bệnh, tử nhóm họp tạo thành một nỗi khổ lớn.

  Nếu vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời cánh diệt, cánh diệt thời thống diệt, thống diệt thời ái diệt, ái diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sinh diệt, sinh diệt thời lão, bệnh, tử đều diệt, thời không còn có cái họa rất khổ về ngũ ấm. Theo duyên thời có, không duyên thời không.

  Đức Như Lai hiểu rõ nguồn gốc của sáu tình, mười hai nhân duyên này. Thế nên Ngài đạt đến các pháp tự nhiên không có nguồn : gốc một cách tự tại. Các phái ngoại đạo không biết được các pháp không, không do nhân duyên này. Các pháp đó vốn như vậy. Chư Phật trong quá khứ đã hiểu rõ, các Ngài vì chúng sinh phân biệt nói ra. Hiểu rõ được pháp này mới được vắng lặng; vì vậy cho nên các Ngài vì mở bày giảng dạy mười hai duyên khởi mà chuyển pháp luân. Câu-lân hiểu biết được pháp đó. Câu-lân có nghĩa là hiểu biết được gốc ngọn. Do diệt sạch hết, nên ngôi tam bảo được thành lập: Phật, Pháp, Thánh chúng là tên của ba ngôi báu. Âm thanh truyền bá khắp thiên hạ, vang đến trời Phạm thiên: “Đức Như Lai ngày hôm nay chuyển pháp luân thanh tịnh. Bậc Hộ Thế chí chân thành lập ngôi Tam bảo, người đời khó có thể đạt được”.

  Câu-lân..., năm thầy Tỳ-kheo và sáu mươi ức chư Thiên được pháp nhãn tịnh. Lại có tám mươi ức Thiên nhân sắc giới được pháp nhãn tịnh vô thượng chánh chân. Tám vạn người đời đến tham dự pháp hội cũng được pháp nhãn tịnh, vượt qua các khổ.

  Bấy giờ âm vang của Phật nghe thấu mười phương, Thiên thần trên hư không nghe âm thanh như hòa: “Thế Tôn Thập lực Thích-ca Văn, ở nơi chỗ các Tiên nhân trong vườn Lộc uyển vận chuyển bánh xe pháp, thuyết mười hai nhân duyên, dạy cho tất cả đều được biết hết”.

  Chư Phật trong mười phương nghe âm thanh đó đều lặng im. Chư Thiên, Long thần, A-tu-luân, thị giả của chư Phật đều bạch với Phật của mình: “Âm thanh đó phân biệt các pháp khắp nơi đây nghe. Lành thay! Thế Tôn! Xin mau cho biết rõ ý của Ngài, sao lại lặng im?”

  Trong đời trước lặng im tinh tấn dùng đạo lực này để học đạo, vượt vô số trăm ngàn Bồ-tát, tự đắc quả Phật. Nay Đấng Thập Lực này tinh tấn tu đắc quả Phật, Ngài chuyển ba lần hợp thành mười hai hành pháp. Ba lần chuyển hợp thành mười hai hành pháp luân này, không có tâm quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy cho nên tất cả khi nghe âm thanh đó, trăm ngàn ức người phát khởi tuệ lực, lập nên đạo lớn, đều tự nghĩ: Chúng ta nên học theo oai thần thế lực tinh tấn của Đức Phật kia, khiến mau đạt đến quả vị tôn quý trong ba đời, giúp cho đời con mắt đạo để khiến cho tất cả mau đạt đến đạo Vô thượng Chánh chân.

  Khi ấy có tám Thiên tử đồng đến nhóm họp. Đó là Thần Diệu, Thiên Diệu, Hoan Dư, Gia Hoan, Chiên-đàn, Đại Duyệt, Tịch Nhiên, Tịch Luật.

  Tám vị Thiên tử trời Tịnh cư đồng hạng như vậy, cùng ngàn Thiên tử đều đến nhóm họp, nghe Thế Tôn chuyển pháp luân. Khi ấy Đại Thánh bảo với Thiên tử đại thần diệu:

  -Nay kinh này gọi tên là “Phổ Diệu Đại Phương Đẳng Pháp”. Chư Bồ-tát ưa thích đi vào cảnh giới của chư Phật, ánh sáng chiếu khắp nơi thân, tinh tấn tự đạt đến quả Phật.

  Đức Như Lai đã thuyết ra cho nên chúng ta thọ trì, đọc tụng, vâng hành và nói lại cho mọi người.

  HẾT QUYỂN 7

     

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
  Giáo Pháp nào có Tâm Bồ Đề là giáo pháp chân chính của Phật Thích Ca Mâu Ni.

 2. #8
  Thành viên vinh dự 123456789 đã tắt Mức độ Uy tín 123456789's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  447
  Credits
  1,072,818
  14
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  103
  Thanked 62 Times in 56 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định

  PHẬT NÓI KINH PHỔ DIỆU

  Hán dịch: Đời Tây Tấn, Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt chỉ
  Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

  -o0o-

  QUYỂN VIII

  Phẩm 25: MƯỜI TÁM PHÉP QUYỀN BIẾN


  Phật bảo các Tỳ-kheo:

  -Như Lai khi ấy chuyển pháp luân giáo hóa nhóm năm người; Câu-lân kia xong, lại nghĩ: “Gần đây còn có nhóm ông Ưu-vi Ca-diếp rất có tiếng tăm, nhà vua, dân chúng rất tôn sùng, ông có năm trăm đệ tử. Ta nay trước hết muốn đến đó giáo hóa khiến cho thầy trò ông hiểu được đạo pháp, rồi sau đó lần lượt nhiếp phục”. ]

  Nghĩ như vậy xong, Đức Thế Tôn liền đi đến chỗ của thầy trò Ca-diếp. Ca-diếp thấy Đức Phật đi đến, đứng dậy đón rước và chào hỏi:

  -Thật quý hóa thay được Đại Đạo Nhân đến thăm, Ngài có được khỏe không?

  Đức Phật trả lời:

  Không bệnh rất lợi

  Biết đủ rất giàu

  Có lòng rất thân

  Vô vi rất an.

  Ca-diếp thưa:

  -Chẳng hay Đại Đạo Nhân có gì dạy bảo?

  Phật đáp:

  -Tôi muốn thưa một điều, xin Ngài đừng giận, cảm phiền cho tôi được nghỉ tạm qua đêm nơi đền thờ lửa của Ngài.

  Ca-diếp thưa:

  -Thưa Ngài, không thể được, vì đền thờ lửa hiện đang có một con Độc long ở trong đó, sợ nó sẽ làm hại Ngài.

  Phật bảo:

  -Không lo. Độc long không hại Ta.

  Và Phật lại hỏi mượn đến lần thứ ba, Ca-diếp mới bằng lòng.

  Phật liền tắm rửa rồi đi vào đền thờ lửa. Ngài lấy nệm trải trên đất, vừa ngồi được giây lát, rồng liền nổi giận, từ trong thân tuôn ra khói, Phật cũng tuôn ra khói. Rồng càng giận dữ, toàn thân tuôn ra lửa. Phật cũng hiện thần thông, toàn thân tuôn ra lửa sáng rực. Lửa của rồng và lửa của Phật khi ấy đều rất mạnh nên thạch thất bị cháy rụi. Khói lửa tuôn ra như hiện tượng hỏa hoạn.

  Ca-diếp ban đêm dậy xem các tinh tú, thấy đền thờ lửa bị cháy rụi, than:

  Đáng tiếc thay! Vị đại Sa-môn này đoan chánh, bởi không tin lời ta nên bị lửa làm hại!

  Phật biết tâm ý Ca-diếp nhưng khi đó Ngài đang dùng đạo lực hàng phục rồng. Rồng hết khí lực, liền tự quy phục:

  Phật bảo rồng:

  -Ý ngươi muốn quy phục thì phải tự chui vào trong bình bát của Ta.

  Rồng liền chui vào trong bình bát của Phật, Phật để nguyên trong bát.

  Ca-diếp thấy lửa cháy rất sợ hãi, bảo năm trăm đệ tử mỗi người đem một bình nước đến để diệt lửa nhưng mỗi người đem đến một bình đầy nước lại trở thành một bình đầy lửa. Thầy trò càng sợ hãi, đồng nói:

  -Than ôi! Độc long đã giết hại vị Sa-môn này mất rồi!

  Sáng hôm sau, Đức Phật đem bình bát có đựng con Độc long từ đền thờ lửa đi ra. Ca-diếp thấy Phật rất vui mừng thưa:

  -Đại Đạo Nhân còn sống đó ư? Vật gì ở trong bình bát của Ngài vậy?

  Phật đáp:

  -Thạch thất bị đốt cháy, nhưng Ta được an ổn. Độc long ở trong bình bát này, có thể chứng minh Độc long bị hại. Nay Ta đã hàng phục Độc long và Độc long đã thọ giới.

  Ca-diếp cho mình đã đắc đạo, còn Phật chưa đắc đạo nên quay lại nói với các đệ tử:

  -Vị Đại Sa-môn này tuy có thần thông nhưng không bằng ta. Ta đã đắc đạo quả A-la-hán.

  Phật lại dời đến gần chỗ của Ca-diếp và ngồi dưới một gốc cây. Ban đêm, Tứ Thiên vương đến dưới gốc cây nghe kinh, ánh sáng của Tứ Thiên vương sáng như lửa lớn. Ca-diếp ban đêm dậy xem khí hậu, thấy lửa, sáng ngày đi đến chỗ Phật, hỏi:

  -Ngài cũng thờ lửa ư?

  Phật đáp:

  -Không, đêm qua Tứ Thiên vương tự xuống nghe kinh, ánh sáng đó là của họ đấy.

  Đức Phật ngồi dưới gốc cây. Khi ấy Thiên đế Thích lại đến nghe kinh, ánh sáng cửa Thiên đế Thích rực rỡ hơn ánh sáng trước. Ca-diếp xem khí hậu thấy ánh sáng rất lớn đó trong lòng nghĩ: “Sa-môn tiếp tục công việc thờ lửa”. Sáng ngày hỏi Phật:

  -Ngài có thể bảo là Ngài không thờ lửa được ư?

  Đức Phật đáp:

  -Không! Đêm qua Thiên đế Thích xuống nghe kinh, ánh sáng đó là của họ đấy.

  Qua đêm sau, Phạm thiên lại xưống nghe kinh. Ánh sáng của Phạm thiên lại sáng gấp bội ánh sáng của Đế Thích. Ca-diếp ban đêm dậy xem khí hậu, thấy ánh sáng rực rỡ, sáng ngày đến hỏi Phật.

  -Theo tôi nghĩ, Ngài cũng thờ lửa vậy.

  Đức Phật đáp:

  -Không. Đêm qua Phạm thiên xuống nghe kinh. Đó là ánh sáng của ông ta.

  Năm trăm người đệ tử của Ca-diếp thờ ba thứ lửa, nhân lên thành một ngàn năm trăm ngọn lửa. Sáng ngày họ nhen lửa, lửa tuyệt nhiên không cháy, rất lấy làm lạ, đi đến hỏi thầy. Thầy nói: “Đây là do vị Sa-môn làm ra như vậy”. Họ liền cùng nhau đi đến hỏi Phật:

  -Chúng tôi thờ lửa, nay đốt lửa sao không cháy?

  Đức Phật dạy:

  -Muốn cho lửa cháy ư?

  Thưa:

  -Xin cho lửa cháy.

  Đức Phật dạy:

  -Hãy đốt lên, lửa sẽ cháy ngay.

  Sau khi đốt lửa cháy rồi, Ca-diếp muốn tắt lại, không thể tắtđược. Năm trăm người đệ tử cùng giúp thầy để tắt, nhưng lửa cũng không tắt. Họ nghĩ: “Đây lại là do vị Sa-môn”, liền cùng nhau đi đến hỏi Phật:

  -Chúng tôi đốt lửa đã cháy rồi, nay muốn tắt lại không tắt được.

  Đức Phật dạy:

  -Muốn khiến cho tắt không?

  Đồng thưa:

  -Muốn tắt.

  Đức Phật dạy:

  -Hãy tắt đi! Lửa sẽ tắt ngay.

  Ca-diếp bạch Phật:

  -Xin thỉnh Ngài ở lại nơi đây, đừng đi xa. Chúng tôi sẽ dâng cúng thức ăn cho Ngài.

  Thưa xong, Ca-diếp liền trở về bảo với người nhà sắm sửa một bữa cơm thịnh soạn và khi đến giờ, ông đến thỉnh Phật.

  Phật dạy:

  -Hãy về trước. Ta sẽ đến sau.

  Ca-diếp vừa đi, Phật liền dùng Thần túc thông bay lên trời Đao-lợi lấy quả Trú độ; dùng thần túc bay đến phương Đông tới thế giới Phất-vu-đãi cách xa vài ngàn vạn dặm lấy quả Diêm-bức; bay đến phương Nam tới cõi Diêm-phù-đề lấy quả Ha-lê-lặc; bay đến phương Tây tới cõi Câu-da-ni lấy quả A-ma-lặc; bay đến phương Bắc đến cõi uất-đơn-việt lấy gạo thơm tự nhiên, mỗi thứ đựng đầy bình bát rồi trở về ngồi nơi chỗ của mình trước khi các Ca-diếp về đến.

  Ca-diếp hỏi:

  -Ngài từ con đường nào để đi đến đây?

  Phật đáp:

  -Sau khi ông trở về, Ta đến bốn cõi và lên trời Đao-lợi lấy trái cây và gạo thơm ngon này. Ông có thể dùng những thứ ấy.

  Sáng ngày hôm sau Phật đến nhà Ca-diếp nhận thức ăn trở về, ở chỗ thanh vắng thọ trai xong, Ngài nghĩ muốn tắm giặt. Đế Thích biết được ý Phật, liền đi xuống chỉ tay xuống đất, nước liền tuôn ra thành ao để cho Phật dùng tắm giặt.

  Ca-diếp chiều tối đi dạo quanh trong thôn thấy ao nước rất lấy làm lạ, không hiểu do duyên cớ gì có việc này, hỏi Phật. Phật dạy:

  -Sáng nay sau khi ta thọ trai xong, ta muốn tắm giặt, Đế Thích biết ý đưa tay chỉ đất, khiến tuôn ra nước này. Ông nên gọi đây là “ao Chỉ địa”. ,

  Phật trở lại dưới gốc cây, trên đường đi, thấy có một chiếc áo rách vứt bỏ, Ngài muốn lượm đem đi giặt, Đế Thích biết ý bèn lên trên núi Phả-na lấy đá đẹp vuông vức bằng phẳng, dâng lên để Phật giặt y, Phật muốn phơi y, Đế Thích lại đi lấy đá sáu cạnh đến dâng cho Phật dùng để phơi y.

  Ca-diếp thấy bên bờ ao có hai loại đá đẹp, hỏi Phật:

  -Do đâu Ngài có được đá này?

  Phật dạy:

  -Ta muốn giặt y, và phơi y, Đế Thích biết ý nên đem dâng lên cho Ta dùng. Nguyên do là như vậy.

  Sau khi Phật vào ao Chỉ địa tắm giặt xong, muốn lên, nhưng không có chỗ để vịn, cây Ca hòa trên bờ ao tự nhiên sà nhánh xuống đến chỗ Phật, Phật vịn cây bước lên.

  Ca-diếp thấy cây sà nhánh xuống rất lấy làm lạ hỏi Phật, Phật dạy:

  -Ta vào trong ao tắm giặt, khi lên không có chỗ để vịn lên, do đó Thần cây vì Ta sà nhánh xuống.

  Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà cùng với quần thần và dân chúng nhân mùa tiết hội, đem lễ vật đến, ban tặng cho Ca-diếp và cùng nhau vui chơi bảy ngày, Ca-diếp nghĩ: “Phật là Bậc Thánh siêu việt hơn ta, mọi người gặp Ngài ắt sẽ bỏ ta, cùng nhau theo phụng thờ Ngài hết. Giá như hôm nay không có sự hiện diện của Ngài thì sung sướng biết bao!”

  Phật biết tâm niệm của Ca-diếp nên liền ẩn mất. Khi mọi người đã trở về hết, Ca-diếp lại nghĩ: “Ta gặp tiết hội, thức ăn dẫy đầy, giá có Đại Sa-môn cùng thọ hưởng thì vui biết bao!”.

  Phật biết, liền hiện ngay trước mặt Ca-diếp. Ca-diếp vừa kinh sợ vừa vui mừng, thưa:

  -Ngài đến sao đúng lúc, thật sung sướng. Vừa rồi Ngài đi đâu vắng mặt?

  Đức Phật đáp:

  -Do ý nghĩ của ông.

  -Sao lại bảo là do ý nghĩ của tôi? Ca-diếp hỏi.

  Đức Phật dạy:

  -Trước đó ông nghĩ là vị Đại Sa-môn này đạo đức cao vời, thân tướng tốt đẹp như sắc vàng ròng, vạn dân nếu thấy Ngài ắt sẽ bỏ Ta mà cùng theo thờ phụng Ngài hết. Do đó nên ta ẩn đi; nay ông lại nghĩ đến Ta, cho nên Ta lại đến.

  Khi ấy năm trăm người đệ tử của Ca-diếp cùng nhau bửa củi, mỗi người đều cầm búa đưa lên và không hạ xuống được, đi đến bạch với thầy, thầy dạy:

  -Lại do vị Đại Sa-môn này làm ra như vậy.

  Liền cùng nhau đi đến hỏi Phật:

  -Các đệ tử của tôi đang cùng bửa củi, cùng đưa búa lên nhưng không hạ xuống được.

  Đức Phật dạy:

  -Hãy hạ xuống.

  Ứng theo tiếng, búa liền hạ. Sau khi hạ xuống, búa lại dính vào củi không thể đưa lên được, lại đến hỏi Phật, Phật dạy:

  -Có thể đi, tự nó sẽ đưa lên. Liền đưa lên được.

  Bấy giờ nước sông Ni-liên-thiền dâng tràn đầy và chảy cuồn cuộn. Phật dùng thần thông cắt dứt dòng nước khiến cho không chảy, làm cho nước dâng tràn lên cao khỏi đầu người và khiến cho đất dưới đáy sông bày ra và Phật đi kinh hành trong đó.

  Ca-diếp thấy vậy, sợ Phật bị nước cuốn trôi liền cùng với các đệ tử chèo thuyền tìm kiếm Phật. Thấy nước cắt ngăn đôi, ở giữa bày đất và Phật đi kinh hành trong đó Ca-diếp kêu lớn:

  -Đại Đạo Nhân còn sống đó ư?

  Đức Phật đáp:

  -Còn sống.

  Ca-diếp lại hỏi:

  -Phật có muốn lên thuyền không ?

  Đức Phật dạy:

  -Rất tốt!

  Phật nghĩ: “Hôm nay Ta phải hiển bày đạo lực, khiến cho tâm của ông này phải phục”. Ngài liền từ trong nước xuyên qua đáy thuyền, vào trong thuyền mà không làm cho thuyền có dấu vết lủng lỗ.

  Như vậy, Ngài biến hóa tất cả mười tám cách. Ca-diếp lại nghĩ: “Vị Sa-môn này có Thần túc thông, nhưng không bằng ta, ta đã đắc A- la-hán”.

  Phật bảo Ca-diếp:

  -Ông không phải A-la-hán, không biết chứng đạo, mặt mày gượng gạo không biết xấu hổ. Tự cho mình có đạo đức một cách luống dối.

  Khi ấy Ca-diếp trong lòng sợ hãi, sởn tóc gáy, xấu hổ mặt biến sắc, tự biết mình không chứng đạo, liền cúi đầu lạy thưa:

  -Nay Đại Đạo Nhân quả thật là Bậc Thánh nhiệm mầu mới biết được tâm ý của con. Con nguyện được xin theo Đại Đạo Nhân lãnh thọ giới kinh làm vị Sa-môn.

  Phật dạy:

  -Ông hãy trở về bảo với các đệ tử để cùng đồng được lợi ích. Ông là bậc kỳ cựu trong nước, mọi người đều tôn kính. Nay muốn học đạo, há lại chỉ riêng một mình mình biết thôi ư?

  Ca-diếp vâng lời Phật dạy, báo với tất cả các đệ tử:

  -Các con biết không, thầy được tận mắt thấy, lòng mới tin hiểu. Thầy sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác pháp y, nhận lãnh giới cấm của Phật để làm Sa-môn, ý của các con muốn thế nào?

  Các đệ tử đồng bạch:

  -Sự hiểu biết của chúng con phần lớn là nhờ ân thầy. Nay thầy có chỗ kính tin thì chắc chắn là không hư dối. Chúng con xin cùng đi theo thầy để làm Sa-môn.

  Khi ấy thầy trò đều cởi áo lông cừu, bình đựng nước cúng, giày da cùng với các dụng cụ thờ lửa đem vứt hết xuống dòng sông, rồi tất cả cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, thưa:

  -Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con cùng năm trăm đệ tử của con đều có lòng tin, nguyện lìa bỏ gia đình, cạo râu tóc làm Sa-môn.

  Phật dạy:

  -Lành thay, các Sa-môn hãy đến đây!

  Ca-diếp cùng năm trăm người đệ tử râu tóc liền tự rụng và đều trở thành Sa-môn.

  Ưu-vi Ca-diếp có hai người em: Người em kế tên là Na-đề, người em út tên là Kiệt-di. Hai người này mỗi người đều có hai trăm năm mươi người đệ tử. Thảo am của họ được dựng ở bên bờ sông. Khi trông thấy y phục cùng hằng trăm dụng cụ thờ lửa của các Phạm chí trôi trên dòng sông, hai người em vô cùng kinh hãi, sợ anh mình cùng năm trămđệ tử bị kẻ ác làm hại thả trôi sông nên liền cùng với năm trăm đệ tử đi ngược theo dòng sông. Đến nơi thấy thầy trò anh mình đều thành Sa-môn, họ rất lấy làm lạ, hỏi đại huynh:

  -Đại huynh năm nay đã một trăm hai chục tuổi, trí tuệ cao xa, quốc vương quần thần dân chúng đều tôn kính thờ phụng, ý của chúng em nghĩ rằng đại huynh đã là bậc A-la-hán, nay đại huynh lại bỏ sự nghiệp Phạm chí theo học pháp Sa-môn. Phật đạo đâu phải lớn hơn đạo của đại huynh?

  Ca-diếp bảo:

  -Phật đạo tối tôn, pháp đó vô lượng. Anh tuy được người đời tôn kính nhưng thực sự chưa đắc đạo và chưa được thần thông trí tuệ như Phật. Pháp của Ngài rất thanh tịnh. Anh thấy Ngài có từ tâm, cứu độ người nhiều vô cùng Ngài đem ba việc này để dạy bảo:

  1. Đạo định thần túc biến hóa tự nhiên.

  2.Trí tuệ hiểu biết bổn ý của người.

  3. Đúng theo bệnh cho thuốc.

  Hai người em nghe xong, quay lui nói với các đệ tử:

  -Các con muốn thế nào?

  Năm trăm người cùng đồng thanh thưa:

  -Chúng con nguyện được như đại sư.

  Liền cùng cúi đầu đảnh lễ Phật, cầu xin được làm Sa-môn. Phật dạy:

  -Đến đây Tỳ-kheo!

  Hai anh em và năm trăm người đệ tử râu tóc tự rụng, thân khoác ca-sa, liền thành Sa-môn đi theo sau Phật. Khi ấy Phật có một ngàn Sa-môn cùng đi đến nước Ba-la-nại, ngồi dưới rừng cây Di huyền.

  Các đệ tử của Phật đều vốn là Phạm chí, Phật vì các đệ tử hiển bày thần thông biến hóa.

  1. Bay đi.

  2. Giảng kinh.

  3. Giáo giới.

  Các đệ tử thấy oai thần biến hóa của Phật, không ai là không hoan hỷ, đều chứng quả A-la-hán.

  Phẩm 26: PHẬT ĐẾN NƯỚC MA-KIỆT-ĐÀ

  Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại Ba-la-nại, sau khi thuyết pháp xong, cùng với ba anh em ưu-vi Ca-diếp và một ngàn vị La-hán, là các vị xưa kia đều thuộc đạo bện tóc, đã đạt được thần thông, sinh tử đã dứt, ra khỏi ba cõi, muốn đi đến nước Ma-kiệt-đà truyền dạy đạo pháp, mở bày dắt dẫn cho những người ngu tối.

  Khi ấy, vua Bình-sa của nước Ma-kiệt-đà được nghe Thái tử con vua dòng họ Thích, thân có tướng đặc biệt, với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, thân cao một trượng sáu, màu vàng ròng, bỏ nước, bỏ ngôi vua, làm Sa-môn, đạt được quả Phật, hiệu là: Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, giảng dạy đạo nghĩa, đầu, giữa, cuối đều thiện. Pháp giảng dạy đầy đủ, đạt đến nghĩa lý nhiệm mầu, tịnh tu phạm hạnh, giữ gìn giới cấm đầy đủ, thành tựu thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thành tựu ngũ nhãn: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn, sáu thông, ba đạt. Chư Thiên, Thích, Phạm đều phụng sự. Tất cả đều được nhờ ân cứu độ.

  Vua Bình-sa được nghe như thế, vui mừng hớn hở, nghĩ: “Vốn ta cũng có lòng cầu xin được Phật cứu độ”, liền sắc các đại thần, trưởng giả, Phạm chí, cùng dân chúng trong nước sửa sang đường sá, rải hoa, đốt hương, cầm các cờ lọng; vua cỡi xe quý, đại thần bách quan trước sau theo hộ vệ, bằng ngàn xe, vạn mã. Các trưởng giả, Phạm chí có tất cả là một vạn hai ngàn người, muốn ra cửa thành để nghinh đón Phật. Bỗng một luồng gió mạnh thổi ập đến, đóng bít cửa thành. Vua rất lấy làm lạ, không hiểu vì sao: “Nay đi nghinh đón Phật, đáng lẽ ứng hiện điềm tốt lành an vui mới phải”.

  Vị thần giữ cửa thành liền tâu vua:

  -Thật vui mừng, mọi việc đều tốt đẹp. Trong đời trước, vua cùng với tám vạn bốn ngàn vua, cùng sửa chùa, dựng tháp và thệ nguyện trong đời sau đồng thời được gặp Phật, thưa hỏi và nhận lãnh giáo pháp. Nay có một tù nhân bị hình phạt nhốt trong ngục, trái với lời xưa của vua, cho nên cửa thành đóng bít. Ngài nên đại xá, phóng thích cho người đang bị nhốt trong ngục kia ra để đồng cùng một lúc được gặp Phật, thưa hỏi và nhận lãnh lời giáo hóa thì cửa thành mới mở.

  Vua nghe rồi, liền ra lệnh cho các nơi thả tù nhân trong nước ra dể cùng đi nghênh đón Phật.

  Bấy giờ Phật vào nước Ma-kiệt-đà, ở đó có một cây đại thọ tên là Giá-việt. Đức Phật cùng các thầy Tỳ-kheo đồng ngồi dưới cây. Vua từ xa thấy Phật cùng với chúng Tỳ-kheo như mặt trăng giữa các vì sao, giống như vầng thái dương vừa mới xuất hiện, khắp thiên hạ đều bừng sáng, không một nơi nào là không được chiếu soi. Cũng như Đế Thích, Phạm vương, Thánh đế đang ngự nơi cung điện của mình. Như cây hoa tươi tốt, như ngọn núi vàng, oai thần đặc biệt, sáng chói rực rỡ, siêu tuyệt vô song, trong lòng vua vô cùng phấn khởi. Vua xuống xe, cởi bỏ tất cả những vật trang nghiêm: lọng, giày, quạt, mũ, khăn cùng đao trượng và đi bộ đến trước Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật và tự giới thiệu mình:

  -Con là vua Bình-sa, từ lâu luôn nghĩ nhớ đến Thánh Tôn, khát khao mộng có ngày được gặp lại.

  Vua lặp lại ba lần như vậy. Phật bảo vua:

  Đúng vậy, ông là vua Bình-sa. Chư Phật và Thiên thần đều ủng hộ vua.

  Vua thưa:

  -Con kính mong nhờ ân Phật cứu giúp.

  Thưa xong, vua lui ngồi một bên. Quần thần bách quan cúi đầu làm lễ rồi cũng lui ngồi một bên. Người đến trước thì sụp lạy, người đứng giữa thì cúi đầu, người đứng sau thì chỉ chắp tay. Và tất cả sau khi đã an tọa, vua cùng đại thần trông thấy Ưu-vi Ca-diếp là một bậc kỳ cựu lâu nay từng tu học theo đạo Tiên ở trên núi, nay sao lại ngồi một bên Phật, nên rất lấy làm lạ, trong tâm tự nghĩ: “Phật là thầy của ưu-vi Ca-diếp hay ưu-vi Ca-diếp là thầy của Phật?”

  Phật đọc được tâm niệm đó, Ngài liền dùng kệ hỏi Ưu-vi Ca-Diếp.

  Thế nào, thầy ưu-vi?

  Việc thờ thần xưa kia

  Theo cúng tế lửa nước

  Nhật, nguyệt, các Phạm thiên

  Đến nay như thế nào

  Ngày đêm siêng năng học

  Trong tâm không biếng nhác

  Đâu chẳng đến Thần tiên?

  Ca-diếp dùng kệ bạch Phật:

  Con nhớ xưa cúng tế

  Trải qua tám mươi năm

  Thờ thần gió, lửa, nước

  Nhật, nguyệt, các núi sông

  Ngày đêm không luống bỏ

  Trong tâm không xao lãng

  Cuối cùng chẳng được gì

  Gặp Phật mới an ổn.

  Vua, quần thần và vạn dân trong nước nhờ vậy mới phân biệt, biết rõ ưu-vi Ca-diếp là đệ tử của Phật. Phật bảo ưu-vi Ca-diếp:

  -Ông hãy đứng dậy.

  Ưu-vi Ca-diếp liền đứng dậy, quỳ thẳng chắp tay trước Phật. Phật dạy:

  -Hiện nay nếu ông là A-la-hán, hãy biểu hiện có thần thông.

  Ca-điếp liền vâng lời Phật dạy bay lên hư không, trên thân tuôn ra lửa, dưới thân tuôn ra nước, mưa trở lại nơi thân nhưng thân không thấm ướt. Dưới thân tuôn ra lửa, lửa không làm hại thân. Bay đi trên hư không giống như chim bay, bảy lần hiện, bảy lần ẩn mất. Đi trên nước như đi trên đất, không bị ngăn ngại bởi vách tường, núi Tu-di và đất, tất cả đều thông suốt như đi vào trong nước. Từ phương Đông đến ở trước Phật lại ẩn mất, bỗng hiện ra ở phương Tây. Từ phương Tây đến ở trước Phật, lại ẩn mất, bỗng hiện ra ở phương Nam. Từ phương Nam ẩn mất, rồi hiện ra ở phương Bắc. Từ phương Bắc lại ẩn mất và hiện trở lại ở phương Nam. Biến hóa như vậy xong, lại trở về ở trước Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật:

  -Con là đệ tử của Phật. Phật là Thầy của con.

  Vua và đại thần nhân đó biết rõ hơn ưu-vi Ca-diếp là đệ tử của Phật. Phật bảo với quốc vương:

  Thiên hạ đều có mắt nhưng chưa chắc đã thấy được sắc. Quán sắc vô thường, thọ tưởng, hành, thức cũng đều vô thường. Nghĩa vô thường là khổ, không, vô ngã, là chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã (bỉ). Chưa thấy có người nào ưa đạo như háo sắc. Người sáng suốt hiểu rõ điều này. Sắc giống như đống bọt, thọ như bọt nước, tưởng như cây chuối, hành cũng như mộng, thức giống như huyễn. Tam giới như là ảo hóa, tất cả đều vô thường, không thể giữ lâu.

  Phật hỏi nhà vua:

  -Từ khi thành lập vương triều đến nay đã bao nhiêu năm?

  Vua đáp:

  -Hơn bảy trăm năm.

  -Đã có bao nhiêu triều vua?

  -Đã có trên hai mươi triều vua.

  Phật lại hỏi:

  -Ngài có biết tất cả các triều vua đã qua không?

  -Con không biết. Con chỉ biết có triều đại của phụ vương con thôi.

  Phật dạy:

  -Hiện tại, đất là vật trường tồn. Người và vật tất cả đều trở về vô thường. Trời đất tuy nói là thường nhưng cũng không có thể lâu dài. Ba cõi không có chỗ cậy nhờ, chỉ có đạo mới là nơi nương tựa, cắt đứt cái họa ngay trong lúc chưa xảy ra, vun trồng cái phước ngay từ khi chưa nhen nhúm. Diệt sạch cái hoạn nạn của năm ấm, như dập ngọn đuốc. Chứa đức cho ngày một tăng thêm như trăng đầu tháng.

  Phật dạy:

  -Vua cũng như người mẹ mang con trong thai, tướng mạo và phước lộc của mỗi đứa con đều khác nhau, hoặc giàu sang phú quý, hay bần cùng hạ tiện; hoặc thông minh trí tuệ, hay ngu tối, câm ngọng, điếc đui, Cha mẹ nào có thể biết được. Sinh con sau khi lớn lên mới phân biệt được họa phước. Đó không phải là lỗi của cha mẹ, mà đó là do vạ của người kia đời trước đã tạo ra lành hay dữ! Thân làm việc ác, miệng nói lời hung dữ, tâm nghĩ điều ác độc, chê bai Hiền thánh thì khi thân hoại mạng chung đọa làm quỷ thần trong địa ngục ác. Thân, miệng, tâm lành, không phạm mười điều ác, tu hành mười thiện đức, sau khi mạng chung sẽ được sinh lên cõi trời, được ở trước chư Phật trong mười phương. Nếu sinh ở chốn nhân gian thì được giàu sang, sung sướng, tuổi thọ dài lâu.

  Đức Phật dạy:

  -Tuy có lời nói về họa phước như thế, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn. Vì sao? Vì tất cả đều từ nơi duyên mà khởi. Duyên hiệp thì sinh, duyên tan thì diệt. Từ vô minh duyên thì có hành, từ hành duyên thì có thức, từ thức duyên thì có danh sắc, từ danh sắc duyên thì có lục nhập, từ lục nhập duyên thì có xúc, từ xúc duyên thì có thọ, từ thọ duyên thì có ái, từ ái duyên thì có thủ, từ thủ duyên thì có hữu, từ hữu duyên thì có sinh, từ sinh duyên thì có ưu bi, khổ não một tập hợp khổ lớn. Trừ các độc hoạn lớn: Vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, bệnh, tử, sầu ưu khổ não, thì được các tội, và diệt độc hoạn tự tiêu diệt, thì mới đạt đến sự nghiệp vô vi vô cùng.

  Ba cõi không có thần. Cội gốc là mười hai duyên khởi, thản nhiên không dấu vết, giống như hư không, không tâm ý thức, không chỗ dựng lập, cùng với đạo lớn đồng nhau, vốn không có sự phân biệt nên mau đạt được pháp nhẫn. Một mình cất bước, độ thoát khắp mười phương, tất cả chúng sinh đều nhờ ân.

  Khi Phật thuyết kinh này, trong tám vạn bốn ngàn chư Thiên, người đời, có một vạn hai ngàn người xa trần lìa cấu, sinh các pháp nhãn tịnh, vô số người phát ý đạo Vô thượng Chánh chân.

  Lúc này vua Bình-sa được pháp nhãn tịnh, trong lòng rất vui mừng, đến trước xin Phật được lãnh thọ năm giới. Các đại thần bách quan, quốc dân đều đến trước xin quy y, cũng lãnh thọ năm giới. Khi thọ năm giới xong, người, ngựa, xe cộ, thảy đều yên lặng, không phát ra một tiếng động. Vua đến trước bạch Phật:

  -Con bận nhiều việc nước, con xin trở về. Con sẽ trở lại hầu thăm Đức Thế Tôn.

  Đức Phật dạy:

  -Lành thay! Nhọc lòng đại vương cùng quần thần nhân dân.

  Vua cúi đầu đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, lạy trở lại lần nữa rồi lui. Quần thần bách quan, nhân dân cũng tiếp nối nhau đảnh lễ Phật rồi lui. Đại thần đến trước vua chúc tụng:

  -Ngay giờ này các vua đều không thấy Phật, chỉ riêng một mình đức vua được thấy. Đó là do nhờ phước lộc sâu dày ở đời trước nên mới được như vậy.

  Vua càng phấn khởi, cũng chúc tụng lại chư thần:

  -Các khanh đã sẵn có phước đức nên mới gặp Thế Tôn. Vua trở về cung, sắc cho tất cả mọi người trong cung từ phu nhân đến các thể nữ lớn nhỏ và nhân dân trong nước: Trong một năm phải có ba tháng trường trai, một tháng phải có sáu ngày trai, giữ gìn giới cấm, tu hạnh bố thí, trì giới, học rộng nghe nhiều.

  Vua trở về cung, khi ấy Thiên đế Thích đem tám vạn Thiên nhân dâng hoa lên Phật, quy y, làm lễ rồi lui. Họ đồng niệm: “Nam-mô Phật”, liền được độ thoát, đắc pháp nhãn tịnh.

  Bấy giờ trong nước Ma-kiệt-đà có một trưởng giả tên là Ca-lăng, thấy Phật đến nước Ma-kiệt-đà, trời người đều thờ kính, nhưng chưa có tinh xá, ông nghĩ: “Ta có khu vườn trúc rất đẹp, muốn dâng cúng Phật”. Ông liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật, rồi tới trước bạch: -Phật thương xót khắp tất cả, xem như ái tử, bỏ ngôi vị Chuyển luân thánh vương, không ưa thích sự giàu sang phú quý ở đời, nay không có tinh xá. Con có một khu vườn trúc, cách thành không xa. Con xin dâng cúng Phật, có thể để làm tinh xá.

  Phật nhận và chú nguyện.

  Phật và Thánh chúng đến ở trong khu vườn đó nên gọi là vườn Trúc Ca-lăng.

  Phẩm 27: GIÁO HÓA XÁ-LỢI-PHẤT và MỤC-KIỀN-LIÊN

  Khi Phật chưa vào nước Ma-kiệt, dân chúng nơi đó giàu có sung túc, ăn uống đầy đủ với thức ngon bổ, đêm ngày trổi nhạc hát xướng, thường vui chơi không hề ngừng nghỉ. Đến lúc Phật vào nước Ma-kiệt, trong thành La-duyệt-kỳ ngày đêm yên tịnh, mọi người khen ngợi sự cứu độ, đọc kinh, giữ gìn trai giới, bỏ những thú vui thế tục như bỏ phân nhơ. Chỉ có Phật là tôn quý. Tất cả đều nghe kinh, thực hành theo chánh pháp, không bỏ Tam bảo.

  Phật có một đệ tử Sa-môn tên là An Bệ, được gởi đi truyền bá giáo pháp, mở bày chỉ dạy cho những người chưa được nghe. Tâm con người ở trong đời ác năm trược mê mờ, không đạt được chỗ chí chân.

  Sa-môn An Bệ vào thành khất thực, y phục trang nghiêm tề chỉnh, oai nghi đỉnh đạc, không mất thường pháp, bước đi đoan lạc, nhân đó khiến người trông thấy đều vui thích.

  Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất vốn tên thật là Ưu-ba-thế, nhân được gặp An Bệ, trong lòng rất vui mừng, tự nghĩ: “Ta học đạo đến nay đã lâu, nhưng chưa thấy có Sa-môn như thế. Y phục tề chỉnh, oai nghi an tường đỉnh đạc, không mất lễ tiết. Ta thử đến hỏi xem vị ấy đang phụng thờ đạo nào. Ta thường có ý nghi ngờ những điều được nghe khác nhau. Đạo giáo đặc thù mầu nhiệm chưa chắc đã bằng đây. Ta nên đến hỏi Tỳ-kheo xem hiện đang tu học theo giáo pháp nào và vị thầy truyền dạy là ai? Xin được nghe tôn chỉ của Tôn giả”. Tỳ-kheo biết ý liền thuyết kệ:

  Thầy tôi, ba hai tướng

  Ba cõi đều tôn quý

  Không vướng mắc hữu, vô

  Độ chúng mười hai môn

  Tuổi tôi còn thơ bé

  Sở học rất cạn cợt

  Đâu có thể nói đúng

  Thắng nghiệp của Như Lai

  Gốc của tất cả pháp

  Từ duyên nên vốn không

  Nếu trở về cội nguồn

  Mới gọi là Sa-môn.

  Sa-môn An Bệ tiếp:

  -Vị Thầy mà tôi thờ, từ vô số kiếp phụng hành pháp mơn lục độ vô cực, tứ đẳng, tứ ân, hành từ bi vô lượng, muốn cứu độ tất cả, chưa công, nhóm đức không thể kể xiết, là vị Nhất sinh bổ xứ tại cung trời Đâu-suất giáng thần thị hiện, thác thai phu nhân nước Ca-duy-la-vệ như mặt trời hiện trong nước. Vừa sinh ra Ngài bước đi bảy bước, trời đất chấn động mạnh, có ba mươi hai tướng tốt, xưng mình là Thánh.

  Ngài nói: “Ba cõi đều khổ, Ta sẽ cứu độ”. Thích, Phạm, Tứ Thiên vương đều đến thưa hỏi và nhận lời dạy bảo. Chín rồng phun nước tắm rửa thân thể Ngài. Đức của Ngài vô lượng. Nêu sơ lược những điểm chính yếu về Ngài, không phải dựa vào chỗ khen ngợi như chút ánh sáng nơi con đom đóm của tôi mà có thể hiểu được tất cả về Ngài. Cũng không phải đây là lời nói và ý nghĩ của cá nhân, mà đó là lời tôn kính ca ngợi của Thiên nhân về Bậc Đại Đạo Sư của tôi.

  Liền đọc kệ:

  Thầy tôi trời trong trời

  Tối tôn trong ba cõi

  Tướng tốt, thân trượng sáu

  Thần thông đi trên không

  Giáo hóa trừ ngũ ấm

  Nhổ phăng mười hai căn

  Không tham ngôi trời người

  Mở pháp môn thanh tịnh.

  Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phát hết sức vui mừng sung sướng, như người tôi gặp ánh sáng, liền thưa:

  -Lành thay! Từ xưa đến nay con ôm ấp những điều nghi vấn, lại ham học. Theo thầy học đạo từ khi tám tuổi, đến nay đã mười sáu năm, gồm thâu tất cả, trải qua mười sáu nước lớn trong thiên hạ, tự cho mình đã thông đạt, nay mới được nghe những điều chân chánh khác thường, đúng với bản nguyện của con. Hiện nay Đức Phật đang ở đâu, xin cho con được biết.

  Tôn giả An Bệ đáp:

  -Đức Thế Tôn hiện đang ngự tại vườn Trúc Ca-lăng.

  Xá-lợi-phất đem các đệ tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch:

  -Kính bạch Đức Thế Tôn, bản thân con bị rơi vào chốn ngu tối, mê lầm triền miên, không được thưa thỉnh và lãnh thọ, nay muốn được theo đạo lớn vô cực của bậc Thánh. Xin Thế Tôn cho con được xuất gia làm Tỳ-kheo thọ giới cụ túc.

  Đức Phật vừa nói: “Lành thay! Đến đây Tỳ-kheo!” thì tóc Xá-lợi- phất liền tự rụng, ca-sa khoác thân. Đức Phật vì ông thuyết kinh, phân biệt rõ các pháp, mười hai căn bản khiến lòng thanh thản thấu suốt, lậu tận ý giải, chứng được quả Vô trước.

  Xá-lợi-phất bạch Phật:

  -Con có một người bạn đồng học tên đời là Câu-luật, nay gọi là Mục-liên. Từ thuở nhỏ đồng hẹn với nhau: Nếu người nào tìm được chân đạo thì sẽ chỉ cho nhau biết. Nay con đã được nhờ ân Thế Tôn tế độ, nhưng bạn con còn đang chìm trong trần cấu, chưa được cứu vớt, con xin nương nhờ Thánh chỉ của Thế Tôn, đi đến đó để khai thị cho bạn con.

  Phật dạy:

  -Lành thay! Thầy nên biết đúng thời, chớ nên trể nãi.

  Bấy giờ Xá-lợi-phất cúi đầu lạy sát chân Phật và từ giã ra đi, vào thành tìm Mục-liên. Từ xa trông thấy Mục-kiền-liên cùng với các đệ tử đang đi trong thành, nơi ngã tư đường. Xá-lợi-phất đi đến chỗ bạn. Mục-liên trông thấy bạn mình từ đầu đến chân đều khác hẳn không giống như mọi ngày, liền hỏi bạn:

  -Do đâu lại thay đổi y phục? Có được kiến giải gì khác lạ chăng? Xá-lợi-phất đáp:

  -Người học vô thường chỉ theo ánh sáng lớn. Ta học đã nhiều năm nhưng không gặp được Bậc Đại Thánh, nay mới gặp được đạo lớn vô thượng, vui mừng vô lượng, cho nên đến tìm bạn để cùng được thưởng thức đạo vị nhiều kiếp không cùng.

  Mục-liên đáp:

  -Đây là việc lớn, hãy khéo cùng nhau suy nghĩ kỹ.

  Xá-lợi-phất đáp:

  -Không cần nói nữa. Tôi chán việc đã từng làm lâu nay, không muốn nghe nữa. Tôi ví dụ: Người có trân bảo đẹp đem cho, có người nhận được ngọc báu như ý minh châu và anh lạc báu, lại muốn trở lại cầu xin lụa là, châu ngọc giả, không phải chỗ bản thân mình ưa muốn.

  Mục-liên đáp:

  -Trí tuệ của huynh hơn tôi. Những gì huynh tôn thờ ngưỡng mộ chắc không lầm lẫn. Tôi sẽ cùng đồng một chí hướng. Hãy đưa tôi đến xin đảnh lễ Đấng Chí Tôn và nhận lời giáo huấn của Ngài.

  Khi ấy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đồng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ngồi một bên, chắp tay bạch Phật:

  -Chúng con tự xét mình lầm lỗi, thiếu sót, bị chìm đắm trong trần cấu, nay mới được gần gũi phụng thờ Ngài. Chúng con xin được làm Sa-môn để học hỏi, thọ trì pháp luật của Thế Tôn.

  Phật dạy:

  -Lành thay!

  Hai vị Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đều bỏ bình rửa, áo da nai, gậy, cùng các dụng cụ.

  Phật gọi: “Đến đây, Tỳ-kheo!”, thì râu tóc liền rụng, ca-sa khoác thân.

  Phật thuyết chánh đế, hai vị ấy được lậu tận, ý giải, việc làm đã xong, thành quả Vô trước (A-la-hán).

  Phật dạy:

  -Hai người này nhiều đời trong những kiếp quá khứ cùng nguyện cúng dường Ta, Đợi khi Ta thành Phật sẽ hộ vệ hai bên. Nay mới gặp nhau.

  Đức Phật đã có một ngàn đệ tử, nay độ Xá-lợi-phất và Mục- kiền-liên có hai trăm năm mươi người đệ tử, cộng thành một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo được độ cùng một lúc.

  Bấy giờ vua Tịnh Phạn nghe tin Thái tử đắc đạo quả Phật đến nay đã được sáu năm. Vua nhớ Phật, trong lòng buồn vui lẫn lộn, khát khao muốn được gặp.

  Có một vị Phạm chí tên là Ưu-đà-da thông minh trí tuệ, xưa kia vốn từng hầu hạ Bồ-tát nên thường hiểu được ý của Ngài. Vua sai Ưu-đà-da đi đến thỉnh Phật, thăm hỏi: “Từ ngày cách biệt đến nay đã mười hai năm, phụ vương ngày đêm trong lòng buồn thương sầu nhớ không nguôi. Nghĩ đến lúc được gặp nhau tưởng như chết được sống trở lại”.

  Ưu-đà-da nhận lãnh sắc chỉ của vua, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật, đem ý của vua bạch đầy đủ với Phật, ưu-đà-da thấy Phật được chư Thiên, Thích, Phạm cùng về đảnh lễ, tất cả đồng thọ nhận lời dạy, ông bèn đến trước bạch Phật, xin được xuất gia làm Sa-môn, Phật dạy: “Đến đây, Tỳ-kheo!” thì tóc ông tự rụng, liền thành Sa-môn, được đạo quả A-la-hán. Khi ấy, số người mà Phật đã độ trước và sau đắc đạo không thể kể xiết. Phật tự nghĩ: “Ta vốn ước mong cho phụ vương được Phật đạo. Bây giờ ta sẽ trở về nước độ phụ mẫu. Nay chính là lúc nên trở về. Giả như Ta trở về nước mà không gây được sự cảm động thì đối với việc ấy không nên vì sự hóa độ ít quá. Nên trước hết cho đệ tử có thần túc là Tỳ-kheo Ưu-đà-da về hiển bày thần túc cho mọi người biết Phật muốn về, họ mới hiểu được đạo tôn quý, mới cùng khát ngưỡng phát khởi đạo tâm thì việc hóa độ mới được nhiều”.

  Phẩm 28: ƯU ĐÀ DA

  Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ưu-đà-da:

  -Phật trước đây xuất gia vốn có lời hứa với cha mẹ, là nếu đắc Phật đạo thì trở về độ cha mẹ. Nay đã được Phật đạo, công đức đã thành tựu, tất nhiến phải trở về nước để không trái với lời hứa xưa. Ngươi dùng thần túc đi trên hư không, hiện các thần biến in như thân ta; đã thành đạo lớn. Họ sẽ nghĩ đệ tử còn như vậy huống là Phật, oai đức rực rỡ vô lượng. Có như vậy mọi người mới tin thọ.

  Ưu-đà-da thọ giáo, dùng thần túc bay đi trên hư không và về đến bổn quốc Ca-duy-la-vệ. Ngay trên thành, ở giữa hư không hiện vô số các sự biến hóa: Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Nước không thấm ướt thân, lửa không tổn hại thân. Bảy lần hiện, bảy lần ẩn mất. Từ phương Đông ẩn vào đất rồi hiện ra ở phương Tây; từ phương Tây ẩn, hiện ra ở phương Đông, từ phương Nam ẩn, hiện ra ở phương Bắc; từ phương Bắc ẩn, hiện ra ở phương Nam. Đi trên hư không như chim bay, ẩn vào đất như ẩn vào nước. Đi trên nước như đi trên đất. Vua và thần dân không ai là không vui mừng, nhân đó mới biết được đạo tôn quý.

  Khi ấy đọc kệ:

  Hạnh nguyện của chư Phật

  Nhiều kiếp số sinh tử

  Thương xót loài nhỏ nhiệm

  Cần khổ vô lượng kiếp

  Lúc ngồi cội Bồ-đề

  Trở lại bản nguyện xưa

  Vui mừng sẽ nghe giảng

  Khó được thường thấy nghe

  Khi mới thành Phật đạo

  Liền dẹp ma quyến thuộc

  Phá ngay gốc sinh tử

  Diệt sạch hết ái dục

  Phật nhớ đến cố hương

  Muốn gặp lại thân tộc

  Nay nghe vua Đầu-đàn

  Nói lời rất thương xót

  Tỳ-kheo tên Ưu-đà

  Tánh đẹp vui lòng người

  Phật dạy bảo Ngài đi

  Báo tin Đức Phật sẽ

  Trở về nước phụ vương

  Để tuyên bày Phật ý

  Nay vua trông Thái tử

  Muốn Ngài trở về cung

  Ưu-đà nghe Phật dạy

  Liền nhận lãnh phụng hành

  Nhân đó ngay trước Phật

  Biến hóa đi vào đất

  Thân Ngài bỗng biến mất

  Thần túc đi vào thành

  Đi đến điện đại vương

  Ngồi ở trước nhà vua

  Tỳ-kheo Ưu-đà-da

  Hiện trước Duyệt-đầu-đàn

  Biến hóa rất nhiều cách

  Bay lên điện phụ vương

  Sạch giống như hoa sen

  Đất bùn bụi không dính

  Phụ vương thấy sợ hãi

  Liền hỏi thần việc chi

  Mà thần kỳ như vậy

  Do đâu được như thế?

  Xin cho trẫm được biết

  Để giải tâm nghi kết

  Từ lúc sinh đến nay

  Chưa thấy việc lạ này.

  Thái tử xưa bỏ nước

  Cầu đạo độ chúng sinh

  Siêng tu vô số kiếp

  Đến nay mới được thành

  Vua nay chớ sợ hãi

  Thong thả lòng vui vẻ

  Tôi vì phá các ác

  Vì vua, Thái tử sai

  Vua nghe nhắc Thái tử

  Nước mắt tuôn như mưa

  Mười hai năm đến nay

  Mới nghe tiếng Tất-đạt

  Nay đem tin lành đến

  Như tỉnh mơ, sống lại

  Thái tử bỏ ngôi vua

  Thành đạo hiệu là gì?

  Rời nước ngồi sáu năm

  Tinh tấn nay thành Phật

  Hiệu là Thiên Trung Thiên

  Bậc quý nhất ba cõi

  Khi xưa tại nước ta

  Vì Ngài xây cung báu

  Chạm trỗ trang trí đẹp

  Nay nhà cửa thế nào

  Ưu-đà-da thưa vua:

  Phật mầu nhiệm chân chánh

  Thường ngồi dưới gốc cây

  Chư Thiên đến nương về.

  Con ta lúc tại cung

  Nệm thảm trải cùng khắp

  Đều dệt bằng gấm vóc

  Mềm mại sáng lấp lánh

  Vợ rồng dâng giường báu

  Thiên đế cúng ca-sa

  Không ưa dùng ý đẹp

  Tâm Ngài không tăng giảm

  Tại nước thức ăn ngon

  Cao lương hợp khẩu vị

  Nay đây việc ăn uống

  An thân những món gì ?

  Ôm bát đi khất thực

  Gieo phước không ngon dở

  Chú nguyện nhà bố thí

  Khiến đời đời an ổn

  Tất-đạt xưa ngủ nghĩ

  Không dám đánh thức càn

  Khảy đàn phát âm thanh

  Như thế khiến thức dậy

  Như Lai Tam-muội định

  Hằng đêm không ngủ thức

  Thích, Phạm đến khuyến trợ .

  Đều cúi đầu lãnh thọ

  Ở nhà tắm tạp hương

  Cùng vô số chất thơm

  Hương thơm lan khắp nhà

  Nay dùng những hương gì?

  Tám giải, ba thoát môn

  Tắm rửa trừ tâm nhơ

  Tâm sạch như hư không

  An vui không phiền nhiễu.

  Tất-đạt lúc ở nhà

  Giã vô số tạp hương

  Xông thơm y phục Ngài

  Thanh tịnh không dính bẩn

  Giới, Định, Tuệ, Giải thoát

  Dùng đạo đức làm hương

  Xông đến tám nạn xứ

  Đời đời độ mười phương

  Bốn phẩm sàng tòa đẹp

  Do nhiều báu làm thành

  Trải nhiều lớp đồ nằm

  Để nằm ngồi trên đó

  Tứ thiền làm sàng tòa

  Định ý không tán loạn

  Thanh tịnh như hoa sen

  Không dính nước bùn bẩn

  Tại cung vô số binh

  Các thần luôn hầu hạ

  Tả hữu thường ủng hộ

  Mắt không thấy đồ nhơ

  Các chúng đệ tử đủ

  Ngàn hai trăm năm mươi

  Vô số các Bồ-tát

  Đều đến cúi đầu theo

  Khi xưa chưa xuất gia

  Có bốn loại xe đẹp

  Voi ngựa và trâu dê

  Dạo đi xem bốn phương

  Ngũ thông làm xa giá

  Thấy, nghe suốt, bay đi

  Chứng biết tâm người khác

  Tự tại vượt sinh tử

  Khi con ta đi về

  Có cờ xí thêu vẽ

  Và cầm các binh trượng

  Trước sau theo hộ tống

  Dùng Từ, Bi, Hỷ, Xả

  Ngài thi ân cứu giúp

  Chở che bao ách nạn

  Để nghiêm sức chúng sinh

  Khi ra đủ kỹ nhạc

  Nên chuông và đánh trống

  Người xem chật cả đường

  Sau trước chẳng thấy nhau

  Dưới cây Ba-la-nại

  Đánh vang trống bất tử

  Các Câu-lân đắc đạo

  Tám vạn bốn ngàn trời

  Chín sáu đạo hàng phục

  Âm vang thấu ba ngàn

  Chúng sinh đều mừng vui

  Đón nhận, tâm tỏ ngộ

  Giáo hóa đất nước nào?

  Nhân dân nhiều hay ít?

  Hóa độ được bao người?

  Có quy phục hết không?

  Lãnh đạo ba ngàn cõi

  Giáo hóa các chúng sinh

  Mười phương không kể xiết

  Thảy đều được cứu độ

  Tại nước, nghĩ chánh pháp

  Giúp trẫm trị muôn dân

  Làm đúng các nghi lễ

  Ai cũng theo học tập

  Phật hiểu không, vốn không

  Bỏ hết bốn điên đảo

  Không ai không quy phục

  Rõ suốt đạo vô vi

  Phật thế gian không chống

  Hiểu biết rộng đầy đủ

  Ngươi nói phải xét lại

  Tất cả đều quy y

  Mọi người trong thiên hạ

  Một người vô số đầu

  Một đầu vô số lưỡi

  Lưỡi giải vô số nghĩa

  Nhóm họp hằng sa người

  Khen ngợi công Đức Phật

  Hằng sa kiếp không xong

  Huống tôi, trí đom đóm.

  Vua nghe càng thêm buồn vui lẫn lộn, khen:

  -Lành thay! Lành thay! A-di không nói dối, Phật sẽ về phải không? Ngày nào sẽ về đến? ưu-đà-da thưa:

  -Sau bảy ngày sẽ đến.

  Vua rất vui mừng, liền sắc quần thần cùng vạn dân trong nước: -Ta đi nghênh đón Phật. Sẽ đón rước theo nghi pháp của Chuyển luân vương. Sửa sang đường sá cho bằng phẳng, quét dọn sạch sẽ, nước thơm rưới đất, treo các tràng phan, dựng các cờ lọng cùng khắp trong nước. Chỗ sửa sang xong nên trang trí cho sáng sủa, đẹp đẽ. Ngàn vạn xe, ngựa ra cách thành khoảng bốn chục dặm để nghênh đón Phật, cúi đầu quy mạng.

  Ưu-đà-da đi đến trước thưa vua:

  -Tôi vâng lời Phật dạy, về yết kiến vua thưa lên ý của Ngài. Nay trở về tuyên bạch lại ý của vua khát khao vô lượng, muốn được gặp Chí Tôn, cúi đầu đảnh lễ, thọ lãnh giáo pháp và mong Ngài giáo hóa vạn dân đều được nhờ phước lành.

  Vua thưa:

  -Bấy giờ là phải thời, chớ nên chậm trễ.

  Khi ấy Ưu-đà-da trở về gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật để trình bày lại ý của vua, là khi được biết Thế Tôn và các đệ tử hẹn bảy ngày nữa sẽ về đến bổn quốc thì vua và quần thần không ai là không vui mừng. Vua cho biết, từ ngày cách biệt đến nay đã nhiều năm, ngày đêm tưởng nhớ, ăn không ngon, ngủ không yên, khát khao tính đếm từng ngày trôi qua, đợi Thế Tôn về.

  Bảy ngày đã qua, bây giờ Đại Thánh bảo các đệ tử:

  -Ngày mai sẽ bắt đầu đi đến Ca-duy-la-vệ để yết kiến phụ vương. Tất cả đều lo chuẩn bị y phục, bình bát.

  Thích, Phạm, Tứ vương nghe tin Phật trở về nước đều đến hộ tống. Trời mưa nước thơm, rải hoa, đốt hương, dựng các cờ lọng. Tứ vương, chư Thiên đều ở trước dẫn đường. Phạm thiên hầu bên hữu, Đế Thích hầu bên tả. Các chúng Tỳ-kheo đều đi theo sau Phật. Chư Thiên, Long thần, mang hoa hương, kỹ nhạc theo hầu trên hư không.

  Khi Phật vừa lên đường, trước tiên ứng hiện các điềm lành: Ba ngàn quốc độ chấn động sáu cách, cây khô đã trăm năm nay đều trổ hoa trái. Các khe suối khô cạn, nay tự nhiên tuôn nước. Vua thấy điềm lành này, biết Phật đã đến liền ra lệnh các Thích chủng, đại thần bá quan đều đi đến chỗ Phật rải hoa, đốt hương, dựng các tràng phan, đánh các kỹ nhạc, cùng ra nghênh đón Phật.

  Từ xa vua thấy Phật ở giữa đại chúng như mặt trăng giữa các ngôi sao, như vầng thái dương vừa mới xuất hiện tỏa ánh sáng rực rỡ, như bông hoa tươi tốt tỏa hương thơm lừng. Thân cao lớn một trượng sáu, tướng tốt trang nghiêm, rực rỡ như núi vàng ròng. Vua gặp Phật, trong lòng buồn vui lẫn lộn, vì ly biệt lâu ngày, nay mới gặp lại. Vua đến trước Phật cúi đầu làm lễ, đại thần bách quan tuần tự cuối đầu làm lễ. Vua liền trở vào thành, chân đạp cái then cửa, đất chấn động mạnh. Trời mưa các thứ hoa, các nhạc khí tự kêu, người mù thấy được, người điếc nghe được, người bị què cả hai chân đi được, người bệnh được lành, người ngọng nói được, người cuồng tỉnh trí, người gù được thẳng, người bị độc không bị hại. Trăm loại chim thú cùng kêu những âm ^ thanh hòa nhã. Phụ nữ trang sức các loại vòng ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh. Ngay trong lúc thấy những biến hóa như vậy, không ai là không hoan hỷ. Kho báu tự nhiên xuất hiện, trong chứa đầy ngọc quý, người nào tâm ý khác biệt, đều cùng hòa đồng, cùng nhau chắp tay tự quy mạng Phật. Các loài súc sinh nhờ ánh sáng của Ngài nhuần thấm, đều được sinh lên trời. Người mẹ mang thai nhờ ánh sáng này giảm bớt sự đau đớn, sinh con đẹp đẽ, đoan chánh, tiêu sạch dâm, nộ, si, không còn trần lao, xem nhau như cha mẹ, anh em, con cái và như chính bản thân mình. Địa ngục ngừng nghỉ, ngạ quỷ no đủ, theo ánh % sáng đến quy mạng Đức Thế Tôn, đều phát đạo ý.

  Vua thấy Phật cao lớn một trượng sáu, tướng tốt sáng chói, thân, sắc vàng ròng, các căn vắng lặng, như mặt trăng giữa các vì sao, rực rỡ như nũi vàng. Thiên đế, Phạm vương, Tứ vương tôn kính; thấy các Phạm chí từ lâu ở trong núi phơi trần thân hình, nắng thiêu, gió táp, thân thể đen thui, gầy ốm đứng hầu một bên Phật như con voi đen bên ngọn núi vàng, không thể nổi bật. Đức lớn của Phật hiển lộ khiến cho tất cả đều vui mừng.

  Vua lại sắc các gia đình danh giá thuộc dòng họ Thích ở trong nước, chọn năm trăm người đoan chánh có nhan mạo đẹp đẽ, đặc biệt, chọn năm trăm người xuất gia làm Sa-môn để hầu hạ bên Phật, giống như chim phượng hoàng ở trên núi Tu-di, cũng như ngọc ma-ni để trong hộp thủy tinh.

  Bấy giờ Nan-đà, em của Phật cũng muôn làm Sa-môn, chưa cạo râu tóc. Nan-đà có một người nô bộc làm thợ hớt tóc, đến trước bạch Phật:

  -Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, cơ hội tốt khó có. Nay con là trượng phu, cũng như các Tôn giả đã biết đạo rất cao xa không thể suy lường, không ham muốn sự giàu sang vinh hiển ở đời, xả bỏ địa vị tôn quý đi làm Sa-môn. Nay con ở địa vị nhỏ bé, thấp hèn, hoàn toàn không có thể sánh kịp các Tôn giả thì có gì xuất gia hành đạo! Cúi xin Phật thương xót cứu giúp ba đường, chìm đắm trần ai, cứu độ con làm Sa-môn.

  Phật dạy: “Lành thay!” và gọi: “Đến đây, Tỳ-kheo!” thì tóc ông tự rụng, ca-sa khoác thân, liền thành Sa-môn, đảnh lễ các Sa-môn và theo thứ lớp ngồi vào vị trí.

  Nan-đà đến sau, theo thứ lớp đảnh lễ các Tôn giả. Khi đến chỗ Sa-môn này thì đứng chớ không lạy. Trong lòng tự nghĩ: “Đây là kẻ nô bộc trong nhà, không thể làm lễ”. Phật biết tâm niệm đó nên bảo Nan-đà:

  -Phật pháp bao dung tất cả, căn cứ chỗ tu học trước hay sau chứ không nhắm vào sự cao quý hay thấp hèn. Cũng như biển lớn dung nạp tất cả muôn sông, bốn dòng không tách nước bùn; giữ tâm như đất, bốn đại đều bình đẳng. Đất nước lửa gió, trong ngoài không khác, tinh thần rỗng không, thanh tịnh. Chỗ đắm trước là danh, nên bỏ tự đại, dùng pháp để tự thăng tiến mới đúng với lời giáo huấn của đạo Tiên thánh vô cực.

  Bấy giờ Nan-đà nghe Phật dạy những lời thiết tha, chí lý, trước việc chẳng đặng đừng, hiểu rõ tất cả vốn không, vứt bỏ tự đại, hạ ý làm lễ. Trời đất chân đống mạnh, cả chúng hội đều khen:

  -Lành thay! Vì đạo tâm bình đẳng, tự dẹp bỏ cống cao, hạ thấp tâm xuống, cảm đến trời đất, làm cho chấn động mạnh.

  Bắt đầu từ đó Phật chế pháp: Ai tu học trước là lớn, ai tu học sau là nhỏ. Đó là lễ thường tình của chánh pháp, điều không gây hiềm khích thì không có sự tranh cãi.

  Bấy giờ Phật vào cung, ngồi ở trên điện. Vua và thần dân ngày ngày cúng dường trăm món thức ăn ngon. Phật giảng kinh pháp, người được độ nhiều vô lượng.

  Cù-di dắt La-vân đến cúi đầu lễ sát chân Phật, ngước nhìn thăm hỏi:

  -Ly biệt đã lâu, thiếu vắng sự cúng dường hầu hạ.

  Bấy giờ quần thần trong triều đều ôm lòng nghi ngờ trầm trọng. Họ cho rằng Thái tử bỏ nước ra đi đã mười hai năm, do đâu mang thai sinh La-vân?

  Phật thưa phụ vương nên nói cho quần thần rõ:

  -Cù-di thủ tiết, trinh khiết thanh tịnh, không hề có tỳ vết. Giả sử vương tộc không tin, nay sẽ hiện rõ để chứng minh.

  Khi ấy Đức Thế Tôn biến hóa khiến tất cả chúng tăng đều giống in như Phật, tướng tốt sáng chói giống in nhau không khác.

  Bấy giờ La-vân vừa đúng bảy tuổi, Cù-đi liền đem chiếc vòng ngọc làm của tin trao cho La-vân và nói:

  -Đó là vật của cha con, hãy đem đến trao lại.

  La-vân khi ấy liền đi thẳng đến trước Phật, đem vòng ngọc trao cho Đức Thế Tôn. Vua và quần thần đều rất vui mừng, đồng thốt lên:

  -Lành thay! Đã rõ ràng, rất là chân thật. La-vân là con Phật.

  Phật nói với phụ vương cùng các quần thần:

  -Từ nay về sau không còn hoài nghi gì nữa. Đây chính là con ta. Duyên ta hóa sinh. Chớ nghĩ xâu cho Cù-di.

  Vua được chứng đạo, Cù-di thọ giới, tịnh tu phạm hạnh. Cung nhân lớn nhỏ đều thọ giới pháp, một tháng sáu ngày trai, một năm ba tháng trai giữ gìn không lười trễ. Trong nước thanh bình, an ninh, mưa gió thuận hòa không trái thời tiết, ngũ cốc dẫy đầy, dân chúng an cư , lạc nghiệp. Muôn dân vạn nước đều đến chúc mừng, đạo đức ngày thêm vun bồi như trăng đầu tháng.

  Phẩm 29: KHEN NGỢI PHẬT

  Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo với nhóm tám vị trời Thần Diệu, Đại Thần Diệu, Hoan Dự, Gia Hoan, Chiên-đàn, Đại Duyệt, Tịch Nhiên, Tịch Luật, Thiên tử cõi trời Tịnh cư:

  -Phật lập đại hội chuyển pháp luân. Phật vì tất cả cho nên cứu giúp mười phương, không khiến cho bị dứt bỏ. Khai mở tâm ý chúng sinh, trải khắp thiên hạ mới đền đáp được ân Phật.

  Đức Thế Tôn lại bảo Thiên tử Thần Diệu:

  -Nay kinh này đặt tên là “Phổ Diệu Đại Phương Đẳng”, là điều đáng vui mừng của các Bồ-tát, khiến khắp các cõi Phật đều được nghe. Kinh này được truyền đến nơi nào, thì nơi ấy chói sáng. Đây chính là từ kim khẩu Phật nói ra nên phải mau thọ trì đọc tụng, là con mắt của Phật pháp khiến cho lưu bố cùng khắp. Nếu Bồ-tát khi học, nghe kinh pháp này, tâm người đó vững mạnh, tinh tấn phụng hành đạo Vô thượng Chánh chân, thì đó là cái học rất chân chánh. Nếu có chúng sinh ưa thích sự vi diệu, trụ pháp Đại thừa, không có tâm niệm nghi ngờ, hàng phục lưới ma, thì đọc tụng xong, chắc chắn đều đạt được quả vị Đại Thánh. Các phái ngoại đạo dị học không hoành hành được. Khuyên giúp người học kinh điển mầu nhiệm này, thành tựu được đức lớn, đến với Đại thừa. Nếu có người hiền, nghe nói kinh Phổ Diệu này, chắp tay tự quy y, thì liền bỏ được nguồn gốc của tám việc biếng nhác, thành tựu được tám công: huân. Những gì là tám?

  1. Được dung mạo đoan nghiêm.

  2. Được thế lực mạnh mẽ.

  3. Được quyến thuộc đông nhiều.

  4. Mau đạt được biện tài vô lượng.

  5. Học nhanh được xuất gia.

  6. Việc làm được thanh tịnh.

  7. Được định Tam-muội.

  8. Được trí tuệ sáng suốt, không điều nào là không rõ.

  Đó là tám công đức.

  Nếu có người nào vì Pháp sư, trải tòa, đọc tụng kinh này sẽ đượctám chỗ ngồi. Những gì là tám?

  1. Được chỗ ngồi của trưởng giả.

  2. Được chỗ ngồi của Chuyển luân vương.

  3. Được chỗ ngồi của Thiên đế Thích.

  4. Được chỗ ngồi của Tự tại thiên.

  5. Được chỗ ngồi của Đại phạm thiên.

  6. Được chỗ ngồi của Bồ-tát.

  7. Được chỗ ngồi của Như Lai.

  8. Được chỗ ngồi của Chuyển pháp luân, độ thoát tất cả.

  Đó là tám chỗ ngồi.

  Nếu có Pháp sư giảng dạy pháp này, giả sử có người khen ngợi: “Lành thay!”, người đó sẽ được tám hạnh thanh tịnh. Những gì là tám?

  1. Lời nói và việc làm phù hợp, không mâu thuẫn.

  2. Lời nói chí thành không luông dối.

  3. Ở trong chúng hội chân thật, không dối lừa.

  4. Nói ra điều gì mọi người tin theo không xa bỏ.

  5. Lời nói dịu dàng không cộc cằn.

  6. Tiếng nói êm ái giống như chim loan.

  7. Thân tâm theo thời, âm thanh như Phạm thiên. Người trong hội nghe, không ai là không lãnh thọ.

  8. Âm vang như Phật, có thể làm vui lòng chúng sinh.

  Đó là tám hạnh thanh tịnh.

  Nếu có người ghi chép kinh Phổ Diệu này trên thẻ trúc, lụa, không keo kiệt lẫn tiếc kinh, không ôm lòng đố kỵ, mọi người khen ngợi, được ba mươi bốn hạnh, danh đức truyền khắp.

  Nếu lại có người học kinh điển này sẽ được tám đại tàng. Những gì là tám?

  1. Được ý tàng, chưa từng quên bỏ.

  2. Được tâm tàng, phân biệt kinh pháp, không chỗ nào là không hiểu.

  3. Được vãng lai tàng, hiểu khắp tất cả các kinh pháp của Phật.

  4. Được tổng trì tàng, đối với tất cả những điều đã nghe đều có thể phân biệt nhớ hết.

  5. Được biện tài tàng, vì các chúng sinh tuyên dương kinh điển, tất cả đều vui mừng lãnh thọ.

  6. Được pháp tàng, hộ trì chánh pháp.

  7. Được tùy ý pháp tàng, chưa từng đoạn tuyệt giáo pháp tam bảo.

  8. Được phụng hành pháp tàng, mau được pháp nhẫn vô sở tùng sinh.

  Đó là tám đại pháp tàng.

  Nếu có người nào thọ trì đọc tụng kinh Phổ Diệu này thì được đầy đủ tám nghiệp. Những gì là tám?

  1. Thí nghiệp: Không có tâm keo kiệt, ganh ghét.

  2. Giới nghiệp: Đầy đủ các nguyện.

  3. Văn nghiệp: Tập hợp các trí tuệ đạt đến vị quán đảnh.

  4. Tịch nghiệp: Siêng năng đốivới tất cả định ý chánh thọ.

  5. Kiến nghiệp: Có thể thấy đầy đủ được trí tam đạt.

  6. Phước nghiệp: Tướng tốt đầy đủ, dạy bảo nước Phật

  7. Tuệ nghiệp: Vì mọi người thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc.

  8. Đại ai nghiệp: Vì mười phương trồng các gốc đức, không biếng nhác trong việc thọ trì pháp Phổ Diệu này.

  Tâm tự nghĩ khiến cho tất cả chúng sinh đều mau đạt được pháp này. Do đức bổn ấy, lại được tám phước lớn. Những gì là tám?

  1. Thành phước đức lớn của Chuyển luân thánh vương, thấy cảnh Niết-bàn kiến lập lòng tin thuần nhất.

  2. Được làm Tứ Thiên vương.

  3. Được làm Đế Thích.

  4. Được làm Viêm thiên.

  5. Được làm Thiên tử Đâu-suất.

  6. Được làm Vô kiêu lạc thiên.

  7. Được làm Hóa tự tại thiên.

  8. Được làm Như Lai, dứt các pháp bất thiện, đầy đủ các gốc thiện.

  Đó là tám phước lớn.

  Nếu có người thọ trì kinh Phổ Diệu này, hoặc chí tâm nghe rõ suốt, ghi nhớ, thì được tám tâm thanh tịnh. Những gì là tám?

  1. Thường thực hành Từ tâm, tiêu trừ sân giận.

  2. Thường thực hành Bi tâm, trừ các hoạn hại.

  3. Thường thực hành Hỷ tâm, tiêu trừ các sự không vui.

  4. Thường thực hành Xả tâm, trừ các sự kết trói dính mắc.

  5. Tu hạnh Tứ thiền, ở ngay nơi cõi Dục mà được tự tại.

  6. Hành Tứ vô sắc định do mình mà được.

  7. Được năm phép thần thông dạo chơi nơi các cõi Phật, trừ các quái ngại, các nạn ngăn che.

  8. Đạt được định ý mạnh mẽ, một mình dạo đi trong ba cõi.

  Đó là tám tâm thanh tịnh.

  Phẩm 30: CHÚC LỤY

  Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo hiền giả Ca-diếp, hiền giả A-nan và Bồ-tát Di-lặc:

  -Ta từ vô số kiếp tu theo pháp này mới thành tựu đạo Vô thượng Chánh chân. Nay phó chúc cho các thầy, các thầy hãy trao tay nhau thọ trì đọc tụng, rộng vì người giảng nói.

  Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn cho kinh pháp này được truyền bá khắp mười phương, Ngài thuyết kệ:

  Phật xem thấy các loài chúng sinh

  Đều được La-hán như con ta.

  Nếu người ngàn ức kiếp cúng dường

  Và tiếp cúng dường hằng sa nữa

  Lại thêm cúng dường Bích-chi-phật

  Có người một ngày thờ kinh này

  Tính công đức này vượt hơn kia

  La-hán số đông nhiều vô kể

  Tất cả chúng sinh thành Duyên giác

  Nếu có người ức kiếp cúng dường

  Ẩm thực, y phục, sàng, ngọa cụ

  Hương bột, hương tạp và danh hoa

  Nếu có người nhất tâm chắp tay

  Chí tâm tự quy một Như Lai

  Miệng tự xưng lên Nam-mô Phật

  Phước công đức này thật tối thượng

  Tất cả chúng sinh đều thành Phật

  Nếu có người ức kiếp cúng dường

  Y bị, ẩm thực, sàng, tọa cụ

  Hương bột, hương tạp và danh hoa

  Nếu chánh pháp sắp bị lâm nguy

  Vứt bỏ thân mạng để hộ trì

  Nếu người nào trong một ngày đêm

  Giữ các pháp này tất hơn kia.

  Nếu người phụng sự mười phương Phật

  Cùng với Duyên giác các Thanh văn

  Nếu người giữ vững đạo tâm này

  Nhận lãnh yếu điểm các pháp vương

  Tất cả kinh là đạo chắc thật

  Nếu Như Lai nhiều như hằng sa

  Cúng dường thờ phụng các vị ấy

  Nếu có người tay nhận kinh này

  Đạt được biện tài không ai sánh

  Phân biệt một câu đến ức kiếp

  Trí tuệ chánh nghĩa không hao tổn

  Nếu đem kinh đây giảng cho người

  Trí tuệ đạo sư không bờ đáy

  Xét không có ai cùng sánh bằng

  Giống như sông biển không cùng tận

  Người nghe pháp này cũng như vậy.

  Phật bảo các Hiền giả Ca-diếp, A-nan, Di-lặc cùng dặn dò nhau, lãnh thọ, hành trì, đọc tụng, học tập, khiến cho lưu bố cùng khắp. Chỉ dạy cho những người cùng học và những người trong mười phương, đều khiến cho tất cả được nhờ ân tế độ để cho không bị dứt mất. Lần lượt dạy bảo cho nhau, lần lượt thành tựu cho nhau, khiến cho không bị đình trệ, ngôi Tam bảo không diệt, mới báo được ân Phật.

  Phật dạy như vậy, Thiên tử Đại Thần Diệu và Thiên tử Tịnh cư, Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Hiền Kiếp và Đại Ca-diếp cùng các đại đệ tử, Thiên, Long, Quỷ thần, Kiền-thát-hòa, A-tu-luân nghe Phật giảng thuyết đều hoan hỷ phụng hành.

  HẾT QUYỂN 8

  (Trọn Bộ 8 Quyển)

     

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
  Giáo Pháp nào có Tâm Bồ Đề là giáo pháp chân chính của Phật Thích Ca Mâu Ni.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 06-10-2017, 05:30 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 7

Actions : (View-Readers)

 1. kenhlike07
 2. minate001
 3. Noname
 4. Tục Huân
 5. vienquang6

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình