ha ha hâh .. với lại tui nói câu này chắc chúng ta có thể cùng đồng duyệt chung:

nếu chúng ta đọc KINH PHẬT, thì mí cái MÓN LINH TINH này nhiều lắm ... có lẽ vì vậy mà KINH NÀO cũng khó đọc, khó hiểu, hỏng mí ai chịu học hiểu cụ thể từng món được ... [smile]

- nhưng chúng ta để ý các pháp hội ngày xưa, toàn chép lại: là có nhiều người NGHE NHỮNG MÓN LINH TINH này .... trong kinh chép không biết có bao nhiêu loài, bao nhiêu người tới coi: cầu nghe .. xin nghe .. hoan hỷ nghe .. cầu coi .. cầu đạo [smile]sao thời nay, ít có ai chịu ngồi xuống bỏ thời gian .. đàng hoàng nghe những MÓN LINH TINH này vậy ? và còn ai học môn võ công: NHẤT DƯƠNG CHỈ nữa ? [smile]


mà đúng không ?


*** hay là thị trường .. những người chịu nghe những món LINH TINH NÀY .. rất là nhỏ ?? [smile] .... mà đúng hông ?

:lol: :lol: