|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 71 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 21 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Kết quả 211 đến 212 của 212

Chủ đề: Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 20, 21 22

 1. #211
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,775
  Credits
  5,924
  25
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  1,823
  Thanked 1,697 Times in 1,129 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 22 QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT

  * 4 Pháp gần gủi Niết Bàn:

  Kinh văn: Này Thiện nam tử ! Bồ tát thường quán niệm tư duy, có bốn pháp gần gũi với Đại Niết bàn: Một, thân cận bạn lành. Hai, chuyên tâm nghe chánh pháp. Ba, nhiếp niệm tư duy. Bốn, ứng dụng tu hành đúng pháp. .....

  Tất cả chúng sanh nhơn tư duy mà được giải thoát. Bởi vì chúng sanh thường bị ngũ dục buộc ràng, không có trí tuệ nên không thấy Đại Niết bàn. Chúng sanh bị "thường", "lạc", "ngã", "tịnh" làm điên đảo. Nhờ tư duy mà thấy được "vô thường", "vô lạc", "vô ngã", "vô tịnh". Do sự nhận thấy đúng lẽ thật mà được giải thoát, gần với Đại Niết bàn.

  Hữu tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, lão, bệnh, tử.
  Vô tình chúng sanh có bốn tướng: sanh, trụ, dị, diệt.
  Pháp giới chúng sanh có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không.

  Do bốn tướng vô thường bại hoại ấy khiến cho phàm phu và hàng sơ quả Tu đà hoàn bị nhiều khổ não ưu sầu. Nếu khéo nhiếp niệm tư duy dù gặp phải bốn tướng tác động hoành hành cũng khỏi bị khổ não…Đấy là do tư duy mà được gần Đại Niết bàn.

  Này Thiện nam tử ! Tất cả pháp lành đều do tư duy mà được. Giả sử có người dù trải qua vô lượng vô số kiếp chuyên tâm thính pháp mà không tư duy thì không có lý do, không có cơ hội thành tựu quả Vô thượng Bồ đề. Vì đã bỏ mất chánh nhơn trí tuệ, cho nên tư duy là điều kiện, là chánh nhơn để gần Đại Niết bàn
  Thiền Phật Giáo có 4 trạng thái :

  1. Chỉ (Samà tha): là dừng đứng mọi vọng niệm.

  2. Quán (Sama bát đề): Quán sát theo đề mục Phật dạy.

  3. Thiền Na (Dhyàna): vừa chỉ vừa quán.

  4. Tam Muội (Samadhi): Đỉnh cao của Thiền định.

  a/. Thiền Nguyên Thỉ:

  Bước đầu tu Thiền Định, muốn vào được giai đoạn "Chỉ". thì phải Ly Dục , ly Bất thiện Pháp (cụ thể, phải để 6 căn không dính mắc vào 6 trần, ), sẽ vào được Sơ Thiền. Sơ Thiền có 5 chi phần: Tầm, tứ, hỷ, lạc và Nhất tâm.

  Nhưng để vào sâu trong thiền định, để đạt được "Tam Muội" , thì phương pháp này lại chính là trở ngại cho các tầng Thiền kế tiếp. (do vậy phải xả bỏ).

  Xả Sơ Thiền thì vào Nhị Thiền. (còn 3 chi hỷ, lạc và Nhất tâm.)

  Xã Nhị Thiền vào Tam Thiền. (còn 2 chi lạc và Nhất tâm.)

  Xã Tam Thiền vào Tứ Thiền. (Chỉ còn Nhất tâm. Vào Đệ Tứ Thiền, thiền giả được Bất Động Huệ.

  ....... Đến đây, thiền giả quán hết thảy các tướng, không khởi niệm phân biệt tướng, diệt hết thảy các tướng Hữu thì vào được Vô Biên Hư Không Xứ Định.)

  Xã Tứ Thiền vào Hư Không Vô biên định.

  Xã Hư Không Vô biên vào Thức Vô biên định.

  Xã Thức Vô biên vào Vô Sở Hữu xứ Định.

  Xã Vô Sở Hữu xứ vào Phi tưởng Phi phi tưởng xứ định.

  Xã Phi phi tưởng xứ vào Diệt Tận Định Diệt thọ Tưởng Định.

  9 loại Thiền Định này, là đặc trưng của Thiền Nguyên Thỉ Phật giáo. Đó là con đường Thiền Định tiến đến Niết Bàn Hữu Dư của Nhị Thừa Thanh Văn- Duyên giác.

  b/. Thiền Trực chỉ: Tức là CHỈ THẲNG.- Như ở phẩm Tựa Đàn kinh , Lục Tổ chỉ thẳng:

  ....Ấn Tông hỏi rằng: Sự phó chúc của Huỳnh Mai truyền thọ như thế nào?

  Huệ Năng nói: Truyền thọ thì không, chỉ cần kiến tánh, chẳng cần thiền định giải thoát.

  Ấn Tông hỏi: Tại sao chẳng cần thiền định giải thoát?

  Ðáp: Vì đó là nhị pháp, chẳng phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị.
  Ở bài Luận Huyết mạch luận .Tổ Đạt Ma dạy:

  * Nếu chưa được tỏ-ngộ phải nên cần khổ tham học, nương nơi giáo mới được ngộ. Nếu đã ngộ rồi chẳng học chả sao, không đồng với người mê.

  ....... Nếu chưa minh bạch được đen trắng mà kỳ vọng nói tuyên-bày giáo-pháp của Phật, chê Phật kỵ pháp. Những bọn như thế, thuyết-pháp như thế, hết thảy đều là ma nói, không phải Phật nói, tức là ma vương, đệ-tử của họ là ma dân.

  ....... Người mê chịu cho chúng nó chỉ-huy chẳng được giác-ngộ, đọa vào biển sanh tử chỉ vì chẳng thấy tánh, vọng xưng là Phật. Bọn chúng-sanh như thế là đại ma vương, gạt gẫm tất cả chúng sanh cho vào cõi ma.
  Nếu chúng ta khéo vận dụng cả 2 Pháp Thiền Nguyên Thỉ và Trực chỉ.- Đó là có được 4 Pháp gần gủi Niết Bàn.

  Người TƯ DUY PHÁP, chính là người tu Thiền Định cả Nguyên Thỉ và Trực chỉ . Người ấy đã thấy Thành trì Niết Bàn hiện ra trước mắt rồi đó.


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. The Following 3 Users Say Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  khuclunglinh (16-05-2018), Tịch Nhiên (16-05-2018), ThinhPhapAm (16-05-2018)

 3. #212
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,775
  Credits
  5,924
  25
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  1,823
  Thanked 1,697 Times in 1,129 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 22 QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT

  * Trung Đạo Quán.

  Kinh văn: Bạch Thế tôn ! Như lời Phật dạy: Do gìn giữ tâm Bồ đề, gần gũi tứ vô lượng tâm; do tin thuận "nhất thật tướng" của Đại thừa, dứt hết tham, sân, si, mà Bồ tát được "tâm giải thoát".

  Bạch Thế tôn ! Lời Phật dạy, con không dám nghi, nhưng theo chỗ con hiểu, nghĩa này dường như chưa trọn nghĩa !

  Bạch Thế tôn ! Nếu tánh vốn có của tâm không tham, không hệ phược, vậy do nhân duyên gì mà có thể hệ phược và do nhân duyên gì mà có thể hệ phược được tâm ? Ví như vắt sừng, sừng vốn không có sữa, cho nên dù có công, dụng sức bao nhiêu vắt cũng không có sữa. Tâm vốn không tham…sao nay lại có ? Nếu trước vốn không mà sau mới có thì chư Phật và Bồ tát vốn đã không tham, vậy chừng nào sanh tham …trở lại ?

  Bạch Thế tôn ? Thạch nữ vốn không con, dù phải bao nhiêu nhơn duyên, thế lực cũng không sao có con được. Tâm vốn không tham, không hệ phược, dù gây tạo nhơn duyên gì cũng không sao sanh tham…được !

  Bạch Thế tôn ! Tâm vốn không tham mà lại gọi là "giải thoát" thì chư Phật và Bồ tát có thể nhổ gai trong hư không để ngừa họa cho chúng sanh ư ?

  Thế tôn ! Tâm quá khứ đã không thể có, tâm hiện tại cũng không thể có, tâm vị lai lại càng không thể có, vậy "tâm giải thoát" là cái tâm nào ?

  Thế tôn ! Ví như ngọn đèn quá khứ không diệt tối, ngọn đèn hiện tại không diệt tối, ngọn đèn vị lai càng không diệt tối vì hai thứ ấy không đồng thời. Tâm cũng vậy, thế sao lại nói là "Tâm giải thoát" ?


  Trực chỉ:

  * Cao Quý Đức Vương nêu ba nghi vấn:

  Một, tham…có tự tánh, vì có tự tánh cho nên tham làm ô trọc tâm, ràng buộc được tâm ?

  Hai, tâm có tự tâm chơn thật, vì vậy sau khi tu hành tâm được giải thoát ?

  Ba, tham có tự thể, tâm có tự thể và giải thoát cũng có tự thể ?

  Ba nghi vấn này, Bồ tát Cao Quý Đức Vương nhằm mục đích đánh thức tâm nghi của chúng sanh, muốn cho chúng sanh ứng dụng thành ngữ: "Đại nghi, Đại ngộ” trong chốn thiền môn đấy !

  Như Lai Thế tôn thì không bao giờ là người nắm tay lại mà bao giờ cũng là người sẵn sàng tung vãi để lợi lạc chúng sanh.

  Đức Như Lai ôn tồn bảo: Cao Quý Đức Vương ! Điều căn bản nhận thức để nhận thức chánh pháp Đại thừa trong đạo Phật là: "CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH".

  Tâm không tự tánh cho nên trong ba đời: Quá, hiện, vị lai tìm tâm không có. Tham, sân, si, đối tượng buộc ràng hệ phược tâm, tìm thực tánh của nó, không hề có tánh.

  Cái gọi là "giải thoát" hệ phược, khiến cho tâm được giải thoát. Sự thật, tâm nào có giải thoát gì đâu, vì nó vốn không hệ phược.

  CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH vì không tự tánh cho nên không thể nói quyết định. PHẬT PHÁP BẤT ĐỊNH PHÁP, vì bất định pháp cho nên các pháp chuyển biến hình thành theo nhơn duyên, mà nhơn duyên thì trùng trùng vô tận sanh diệt đổi thay cho nên nhơn và quả của vạn pháp cũng chuyển biến không ngừng.

  * Từ nhơn duyên mà tâm trở thành tham kết và bị hệ phược. Cũng từ nhơn duyên mà tâm trở thành thanh tịnh được Đại Niết bàn. Vì vậy, tâm không thể nói quyết định và nhơn duyên cũng không thể nói quyết định, cho đến Pháp tánh, Phật tánh cũng không thể nói quyết định
  .
  Những vấn đề trên, chúng ta cần phải dùng Lý Trung Đạo để quán. Trung Quán Luận Tổ Long Thọ dạy:

  Trung Quán Luận, phẩm XXIV, đoạn 18 viết:

  "Chúng nhân duyên sanh pháp
  Ngã thuyết tức thị Không.
  Diệc vi thị giả danh
  Diệc thị Trung đạo nghĩa"


  (Pháp do các nhân duyên sinh
  Ta nói tức là Không
  Cũng gọi là Giả danh
  Cũng là nghĩa Trung đạo)


  Từ Pháp môn Trung Đạo này. Tổ Thiên Thai lập thành Tam Quán:

  1./ Thấy các pháp do nhân duyên sanh, Thể tánh đều không tức là quán Không.

  2/. Thể tánh các pháp là không, song khi duyên hợp giả có, tức là quán Giả.

  3/. Không giả đều buông, chỉ còn nhất tâm Chân như, tức là quán Trung đạo đệ nhất nghĩa.

  Hành giả nương 3 pháp quán này mà sẽ vào được Thâm nghĩa của các vấn đề trên.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 4. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Tịch Nhiên (19-05-2018)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 71 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 21 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 06-10-2017, 05:30 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 70

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình