|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 7 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối
Kết quả 19 đến 21 của 81

Chủ đề: 4 Pháp Ấn

 1. #19
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định 4 Pháp Ấn

  Phần II:

  * Chấp Ngã là cội gốc sanh tử luân hồi.


  Chấp Ngã là chấp 4 tướng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mệnh. Sự chấp này diễn biến từ thô đến tế:

  - Chấp nhận cái thân ngũ uẩn này là ta, gọi là Ngã tướng.

  - Chấp 5 Ấm của người, khác với mình gọi là Nhân tướng.

  - Chấp toàn chúng sanh đều có 5 ấm gọi là Chúng sanh tướng.

  - Chấp có thời gian chân thật, nên mạng sống theo thời gian mà có "yểu" "thọ" gọi là Thọ giả tướng.


  Kinh Như Lai Viên giác Phật dạy: Này Tịnh Chư Nghiệp Chướng ! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp vì vọng tưởng, khởi chấp nặng sâu về bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mệnh.

  Bốn tướng đó, vốn không có cái ngã thể chơn thật. Thế mà chúng sanh điên đảo vọng chấp không rời.

  Từ vọng chấp sanh ra ý niệm ghét thương. Từ ghét thương chồng thêm vọng chấp khác. Vọng lại sanh vọng cứ thế mà nhân lên đến đỉnh cao cứu cánh, vọng thành tham, sân, si, mạn, các nghiệp hữu lậu.

  Từ đó vọng thấy có luân hồi sanh tử. Người khởi tâm nhàm chán sanh tử lại vọng thấy Niết bàn.

  Do vậy, chúng sanh không vào được cảnh giới Viên Giác thanh tịnh.

  Không vào được, không phải cảnh giới Viên Giác ngăn cản không cho mà tại chúng sanh đánh mất tiêu chuẩn, cho nên không đủ điều kiện để vào. Vào hay không do người, Viên Giác thanh tịnh không có tướng vào ra.

  Nên biết, chúng sanh khởi niệm hay ngưng niệm đều thuộc phạm trù mê muội !

  Bởi vì tất cả chúng sanh không có tuệ nhãn để cho vô minh sanh khởi từ vô thỉ làm chủ tề đời mình, cho nên thân tâm trở thành công cụ biểu hiện của vô minh, khó mà trừ diệt, ví như con người, không ai nở tự giết chết mệnh sống của mình.

  Vì vậy, nên biết! Có yêu bản ngã thì người ta nuông chìu theo bản ngã. Nếu ai không thuận chìu bèn sanh lòng oán ghét. Lòng yêu ghét lại nuôi lớn vô minh thêm, cho nên tu hành cầu đạo thì nhiều mà ít người thành Phật.

  * Ngã tướng là thế nào? Ngã tướng là cái tướng mà chúng sanh cho rằng do công tu hành của mình mà mình được CHỨNG. Ví như người thân thể khỏe mạnh, chợt quên lửng mình, chẳng màng để ý mình là ai. Một hôm trái gió trở trời, lương y đến châm cứu, người bệnh có cảm nhận "ta" đau. Cho rằng mình được CHỨNG là lúc hành giả tỏ lộ "bản ngã" chấp mắc của mình.

  Này, Tịnh Chư Nghiệp Chướng ! Khởi tâm cho rằng được CHỨNG là một "ngã tướng". Dù cho "chứng đắc" Vô thượng Bồ đề, Vô thượng Niết bàn cũng đều là một hình thức "ngã tướng" mà thôi.
  * Nhơn tướng là thế nào? Nhơn tướng là cái tâm NGỘ, cái tâm nhận thức rằng "ngã tướng" là cái không có thật, không nên chấp mắc "ngã tướng". Tâm tỏ ngộ đó chính là "nhơn tướng". Tâm tỏ ngộ đó, dù ngộ Niết bàn viên mãn cũng là bản chất từ ngã tướng, cho nên gọi đó là "nhơn tướng".
  * Chúng sanh tướng là thế nào? Chúng sanh tướng là cái vượt sâu hơn tướng "chứng" và "ngộ" trên. Nhận thức và phán đoán hai tướng "chứng" và "ngộ" đều phát xuất từ bản chất "ngã tướng" chưa đúng chân lý "ưng vô sở trụ". Chúng sanh tướng ở đây, tức là tướng LIỄU, vì tánh chất LIỄU TRI sâu sắc của nó, đối với quá trình CHỨNG, NGỘ.

  • Thọ mạng tướng là thế nào? Thọ mạng tướng là cái tâm thanh tịnh sáng soi tĩnh GIÁC. Tâm tĩnh GIÁC nầy sâu thẳm, có khả năng nhận thức cả tánh chất "LIỄU TRI" vi tế thuộc phạm trù "chúng sanh tướng" ở trên. Khả năng nhận thức thẳm sâu đó gọi là GIÁC. Vì vậy, thọ mạng tướng tức là tướng GIÁC vi tế thẳm sâu, ví như mạng căn trong một con người.

  Tâm "tĩnh giác" sáng soi dù vi tế cũng vẫn chưa rời trần cấu. Bởi lẻ còn "giác" thì còn có "năng giác" "sở giác" hiển nhiên. Phải học cách tư duy chân lý, như người nhìn cảnh tượng băng tan trong vạc nước sôi. Băng tan hết rồi, không còn gì lưu lại. Nếu còn sót lại ý niệm biết băng tan, ý niệm đó còn lệch lạc chưa viên dung vào thực tướng. Tánh GIÁC để nhận biết CHỨNG, NGỘ, LIỄU là chưa phải chân lý, nhưng tánh Giác đó vẫn chưa hòa tan cùng chân lý. Vì vậy GIÁC là thọ mạng tướng trong tứ tướng. Nó vẫn là pháp chướng ngại khiến cho con người cần khổ tu hành nhiều kiếp mà không được thành Thánh quả. Vì nhận "ngã" là Niết bàn, vì cho rằng có CHỨNG có NGỘ, ví như người nhận giặc làm con, của cải trong nhà sẽ bị mất hết. Bởi vì có ái "ngã" thì cũng ái "Niết bàn", bởi vì Niết bàn do trừ diệt gốc "ái" mà hiển hiện. Ghét "ngã" thì cũng ghét sanh tử. Ghét sanh tử cũng không gọi là giải thoát.

  Chúng sanh không biết nguồn gốc sanh tử chính là "ái". Vì vậy, trong quá trình tu tập được thanh tịnh chút ít cho là "chứng đắc". Điều đó nói lên cái chất "ngã tướng" chưa được dứt trừ. Vì thế, cho nên nếu có ai khen thì vui mừng phấn khởi, nếu bị bài báng thì giận dữ hận thù. Dựa trên tâm lý và hành động ấy mà biết rằng "ngã tướng" của người nầy còn tiềm phục trong tàng thức, du hí qua các căn không lúc nào gián đoạn.

     

  Last edited by vienquang6; 13-01-2018 at 11:00 AM.
  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #20
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định 4 Pháp Ấn

  Phần II:

  * 4 Tướng.
  * Sanh diệt diệt dĩ.


  Kính ĐH Ba Tuần cùng quý ĐH. Đã hỏi:

  Trích dẫn Gửi bởi Ba Tuần Xem bài viết
  Kính thầy vienquang6,

  Câu kệ:

  Sanh diệt diệt dĩ,
  Tịch diệt vi lạc.


  Không nên dịch là:

  Trích dẫn Gửi bởi vienquang6
  Diệt ý niệm sanh diệt
  Được cái vui tịch diệt.
  Tại sao ?

  Trích dẫn Gửi bởi Kinh Pháp Bảo Đàn - phẩm Bát Nhã
  Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là VÔ NIỆM, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi, hễ sạch được bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn, đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại tức là BÁT NHÃ TAM MUỘI, tự tại giải thoát, gọi là hạnh VÔ NIỆM.

  Chứ chẳng phải như người lầm tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt, ấy là pháp trói buộc, tức là biên kiến.
  Trích dẫn Gửi bởi Kinh Pháp Bảo Đàn - phẩm Định Huệ
  Nếu là trăm điều chẳng nghĩ, làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, ấy là cái lỗi lầm lớn, người học đạo nên xét kỹ!
  Ngoài ra: "diệt" cái này, được cái "kia"; ấy là pháp sinh diệt, cũng tức là "chư hành vô thường". Cho nên phải biết, cái "tịch diệt vi lạc" này chẳng phải do diệt "sanh diệt" mà sinh ra vậy.

  Đến đây, mượn ý nghĩa 4 tướng trong đoạn kinh Viên giác trên. VQ xin trả lời ĐH rằng:

  + Diệt đi ý niệm sanh diệt, có ý là:

  Tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp vì vọng tưởng, khởi chấp nặng sâu về bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ mệnh.

  Bốn tướng đó, vốn không có cái ngã thể chơn thật. Thế mà chúng sanh điên đảo vọng chấp không rời.

  Từ vọng chấp sanh ra ý niệm ghét thương. Từ ghét thương chồng thêm vọng chấp khác. Vọng lại sanh vọng cứ thế mà nhân lên đến đỉnh cao cứu cánh, vọng thành tham, sân, si, mạn, các nghiệp hữu lậu.

  Từ đó vọng thấy có luân hồi sanh tử. Người khởi tâm nhàm chán sanh tử lại vọng thấy Niết bàn.(trích kinh Viên giác)

  Như vậy chúng sanh chấp lấy "Vọng niệm" mà làm tự ngã. Vọng niệm sau dày nên có 4 tướng và 4 bệnh, - là biểu hiện Ngã Chấp từ thô đến tế, cần phải hoá giải. tức là "Diệt" nó đi, là tịnh hoá nó đi, là xã chấp nó đi... Một khi đã hết vọng, thì không còn thấy sanh tử luân hồi, nên gọi là thoát ly sanh tử luân hồi, là Tịch Diệt vi lạc.

  Các tướng sanh diệt đó là:

  1. Ngã Tướng.

  Người phàm phu nhìn nhận tứ đại sắc thân cho là ta, tham sống sợ chết gọi là Ngã Tướng; Do có Ngã Tướng nên cho là mình có "chứng đắc" các quả vị. Vì vậy cần phải quán chiếu thấu suốt để đưa nó vào Vô Dư Niêt Bàn. Khi Ngã tướng đã suy yếu thì quán tiếp tướng Nhân.

  2. Nhân tướng.

  Lòng còn thương ghét, ý chẳng bình đẳng gọi là có Nhân Tướng; Do có Nhân tướng, nên cho rằng mình có "Ngộ Đạo". Vì vậy cần phải quán chiếu thấu suốt để đưa nó vào Vô Dư Niêt Bàn. Khi Nhân tướng đã suy yếu thì tiếp tướng Chúng sanh.

  3. Chúng Sanh tướng.

  Niệm tưởng theo cái lòng muốn của phàm phu nó dẫn dắt chẳng cần giải thoát là có Chúng Sanh Tướng; Do có Chúng Sanh tướng, nên cho rằng mình có "Liễu Đạo".cần phải quán chiếu thấu suốt để đưa nó vào Vô Dư Niêt Bàn. Khi Nhân tướng đã suy yếu thì tiếp tướng Thọ giả.

  4. Thọ giả tướng.

  chẳng ngộ được cái pháp vô sanh chân không thật tánh, chấp rằng thời gian là thật có. Cho rằng người sống trăm tuổi là Thọ, cho là người chết trẻ là yểu, nhẫn đến chấp rằng mạng người chỉ trong hơi thở cũng đều là chấp thọ giả tướng. Do có Thọ giả tướng, nên cho rằng mình có "Giác".

  Người đã nhận ra Viên giác Tánh, thì biết rằng. Thật tướng sanh mạng của con người, không phải là trăm năm, cũng không phải trong hơi thở, mà là niệm niệm tương tục, nó sanh diệt diệt sanh không có lúc dừng nghỉ như "Bộc lưu". Nhưng "Bọc lưu" đó cũng chỉ là ý niệm sanh diệt, là vọng niệm, là như mộng huyễn bào ảnh.Tánh của Viên giác là chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Như như bất động.

  Đưa mọi ý niệm Chấp 4 tướng vào Viên Giác Diệu Tâm.- Đó là

  Sanh diệt diệt dĩ.

  Tịch diệt Vi lạc.


  Mến

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. #21
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  6,314
  Credits
  5,801
  27
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  2,177
  Thanked 1,774 Times in 1,188 Posts
  Rep Power
  10

  Wink 4 Pháp Ấn

  Phần II:

  * Chơn Ngã Phi ngã.


  Như sự quán chiếu trên, chúng ta đã thấy: Tất cả Pháp Vô ngã.

  Nhưng vô Ngã không phải là "Hư Vô đoạn diệt" chết rồi là hết.

  Vô ngã nhưng vẫn còn "Bản thể" nhờ đó mà chúng ta lại được "Tái sanh". Cái "Bản thể" còn đó là Tịch Diệt, như kinh Niết Bàn đã nói.

  Cái Bản thể tịch diệt đó chính là "Chơn Ngã". Chơn ngã mà chẳng phải Ngã chấp nên gọi là "Phi ngã" (chúng ta sẽ đi sâu vấn đề này ở các phần sau).

  Tóm lại:

  Tất cả Pháp hữu vi đều Vô Ngã. Pháp hữu vi là các pháp do các nhân duyên hoà hợp mà có (như con người, như cái nhà v.v...) đều là Vô ngã.

  Nhơn vô ngã, Pháp vô ngã, nghĩa là Ngã chấp là vô ngã, mà Ngã sở hữu, tức là cái Ta và cái của Ta đều vô ngã. Như lời dạy của Đức Phật với tỳ Kheo Mã Thắng như sau:

  Ngài Xá Lợi Phất nghe nói Phật đang ở thành vương Xá mong muốn được biết rõ tin tức, nên đã cùng theo họ vào thành.


  ....... Giữa đường, ngài gặp một vị Tỳ kheo ôm bình bát đi khất thực. Thấy vị Tỳ kheo oai nghi, tịch tịnh, ngài liền đến gần cất tiếng hỏi:" Chẳng hay ngài là đệ tử của ai ?"


  ....... Vị Tỷ kheo đáp:" Tôi là đệ tử của Thích Thái tử, ngài nhàm chán các khổ sanh, già, bệnh, chết nên đã xuất gia tìm đạo và đã chứng Vô Thượng Bồ Đề. Thích Thái tử là bậc thầy của tôi".


  ....... Ngài Xá Lợi Phất hỏi:" Thầy của ngài đã dạy những gì ? Kính xin ngài cho tôi được rõ."


  ....... Vị Tỳ kheo dùng kệ đáp lại:
  Tuổi đời tôi còn thấp,
  Lại vừa mới thọ giới,
  Sao nói được chân pháp,
  Thâm nghĩa của Như Lai !

  ....... Ngài Xá Lợi Phất nóng lòng được biết, khẩn khoản nói: " Kính xin ngài vì tôi lược nói cho tôi nghe !"


  ....... Vị Tỳ kheo lại dùng kệ đáp :

  Các pháp theo duyên sanh,
  Lại cũng theo duyên diệt.
  Phật, vị đại Sa môn,
  Bổn sư tôi thuyết vậy.

  ....... Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bài kệ, liền chứng sơ quả Tu- đà- hoàn, ngài trở về gặp ngài Mục kiền Liên. Ngài Mục kiền Liên thấy nhan sắc tôt tươi của ngài Xá Lợi Phất, biết bạn mình đã thấy Đạo, liền mời vào nhà và nói:" Bạn đã được Đạo cam lồ rồi chăng? Xin bạn hãy vì tôi mà diễn bày !"


  ....... Ngài Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ. Ngài Mục kiền Liên vừa nghe xong cũng lại chứng được sơ quả Tu- đà- hoàn.

  ....... Ngay sau đó, hai ngài dẫn đệ tử cùng đến chỗ Phật.

  (Trích Đại Trí Độ Luận)

  Kính thưa Các Bạn:

  Các pháp theo duyên sanh,
  Lại cũng theo duyên diệt.

  Bị các duyên sai sử,
  Vì thế chúng VÔ NGÃ.


  pháp nào mang dấu ấn
  Vô Ngã là pháp Phật.
  Ngoài ra là không phải.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 4. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Thiên Không (28-04-2018)

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 7 của 27 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Members who have read this thread : 71

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình