Trích dẫn Gửi bởi TamTâmVôHữuĐắc Xem bài viết
Vậy bài viết không hợp lý chổ nào bạn có thể nêu cụ thể ra không? vì tôi đang dùng phương pháp ẩn dụ để nói mà. Số "0" là một con số cụ thể viết bằng số thì là "0" còn bằng chử thì "không" vậy thì chữ không này sao không giống với chữ không của Đạo Phật bạn? ngoan không hay chơn không cũng điều là không hết mà bạn
Số 0 là sự thể hiện của mọi sự việc bắt đầu từ điểm xuất phát. Mọi cái đều bắt đầu từ số 0.
Cái KHÔNG có hình dạng, con người không ý thức được, theo quan niệm của đạo Phật (nói khái quát); đối lập với sắc