Trên bàn thờ gia tiên có nhiều đồ thờ cúng trong đó có giá ảnh là không thể thiếu. Giá ảnh công dụng chính là đặt di ảnh gia tiên, ông bà hay những người đã khuât. Vậy nên mua giá ảnh ở đâu để có được sản phẩm tốt? Xem chi tiết