Với trên 20 sản xuất, cùng những người thợ dày dạn kinh nghiệm xưởng E3D đã có rất nhiều mẫu tượng phật đẹp để quý khách lựa chọn.