Trích dẫn Gửi bởi TamTâmVôHữuĐắc Xem bài viết
Dạ cám ơn sự chỉ dạy của Cô, chắc con phải sửa nick trên diễn đàn là TamTâmVôSởĐắc thì hay hơn, bận tâm, quan tâm, lo lắng, phiền não là căn bệnh trầm kha của chúng sanh trong đó có con, con có tu tại gia cũng giác ngộ điều đó nhưng vì gió nghiệp muôn kiếp trầm luân mạnh quá nên không thắng nổi mong cô thông cảm.
Nghiệp ai nấy mang chớ không có gió nghiệp nào trầm luân .Con người vì không tu tinh tấn mới chịu trầm luân .
Chúng sanh có bệnh do có thân , trầm kha hay không do mình có biết uống thuốc để trị hay không ?
Vô Tâm Vô Sở Đắc còn có tới ba cái tâm làm sao vô sở đắc
?
CẨN TẮC VÔ ƯU