Bàn thờ gia tiên là một nét văn hóa tâm linh trong tâm thức người Việt. Thể hiện lòng thành kính sự biết ơn bề trên đã sinh ra và nuôi dưỡng ta. Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo hiếu mới là đạo con. Chỉ 4 câu ca dao đã nói lên công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rồi. Làm tròn bổn phận khi cha mẹ còn sống và khi cha mẹ khuất núi.
Đặc biệt bàn thờ còn là nơi kết nối tâm linh giữa gia tiên và con cháu. Một gia đình có khi nhiều thế hệ.
Vậy bàn thờ gia tiên nên đặt mấy bát hương và thờ những ai? Xem chi tiết