Trích dẫn Gửi bởi Tâm Viên Xem bài viết
NHÀN CƯ

Tóc muối pha mây dẫu lắm trần
Quạt đời phe phẩy gió lân lân
Thả tâm thư thả nhìn nhân thế
Nhàn! Giử tâm minh tắm bụi trần
Đối cảnh tà dương nghiêng bóng xế
Bạt ngàn xanh thẩm, gió chiều ngân
Thông reo vi vút, mình ta với..
Ta với mình ta lạc thú bần.


Ôi thôi ! "Lạc thú với cảnh bần",
"Nhàn cư", thân ấy nợ vang ngân.
Đàn na tín thí nhiều khôn kể,
Nhàn chưa ? Tâm ấy vẫn lấm trần ?!