ha ha hah ... kính bạn TTVHD một ly trà [smile]:

tui thấy bạn học nhiều thứ quá .. nhưng mà tại sao những thứ này không đủ NHÌN TÂM MỘT CON NGƯỜI nhỉ ? [smile]

Người đời học nói--> Con học làm thinh

Người đời học văn minh-->Con học đạo đức

Người đời theo kiến thức--> Con học Đạo huyền vi

Người đời mê si--> Con học tỉnh thức

Người đời học nhớ--> Con tập cách quên

Người Đời ngó lên--> Con tập nhìn xuống

Người đời ham muốn--> Con tập xả ly

Người đời sân si--> Con tập hòa ái

Người đời tự đại-->Con học khiêm từ

Người đời khư khư-->Con hành đại xả

Người đời muôn ngả--> Con một con đường

Người đời vô thường--> Con về nẻo giác.


Sen mọc từ bùn mà Sen thơm ngát!


--->> SEN MỌC TỪ BÙN .. nhưng mà chắc là TRONG BÙN CÓ SEN thôi đó .. tại vì VÔ MINH [bùn] thật tánh tức PHẬT TÁNH mà [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

:lol: :lol: