Bảo Ngậu Trong Phim Người Phán Xử Đến Chùa Giao Lưu Với Phật Tử. Mời các bạn đón xem:


Link: https://www.youtube.com/watch?v=SULEykdpJzI