Nhớ, trong phạm vi của chùa không có cảnh đẹp đến vậy. Không gian mát mát đầy thân thiện hòa cùng cảm nhận lần đầu...
- Tham Trang!
Một âm thanh vang vọng nhưng ấm áp lạ thường.
- Mô Phật!
Trò đáp lại theo thói quen, rồi tranh thủ quan sát.
Ôi chao! mây,hoa, chim, cây và suối. Suối cũng thơm... cảnh này chưa gặp bao giờ, trong kinh cũng chưa nghe qua. À! Chắc vô lượng Pháp môn tương ứng với vô lượng cõi nước và đây cũng chiêu cảm trong những tướng của tâm.
- Con đã nhìn xong chưa? Con chưa gặp cảnh này bao giờ đúng không?
- Mô Phật, bạch Ngài đúng thế!
- Vậy thì nói mơ ước của con. Vì thời gian con còn ở đây 1 phút thôi.
Chưa rõ mình đang ở đâu, nhưng chỉ còn 1 phút thôi mình cũng tâm sự với Ngài cho nhẹ lòng.
- Mô Phật! bạch Ngài con bệnh mấy ngày qua, việc chùa thì nhiều chỉ có mình, cỏ ngập đầy, thêm mặt bằng thấp độ ẩm cao nên không ngăn cỏ được...
- Được rồi ta hiểu tất cả khó khăn của con, ngoài ra con còn muốn xây tường, san lắp mặt bằng... vây con yên tâm muốn hoàn thành tâm nguyện nơi nào thì con vắng mặt nơi ấy 3 hôm. Khi con về con sẽ thấy mọi việc như ý.
- Mô Phật! Bạch Ngài, Ngài chính là Bồ Tát hay...
Khi trò chưa kịp hỏi thêm 2h nữa {^^} thì đã hết 1 phút đồng thời trò cũng bị Bé bên cạnh đạp cái đùng, thế là tan vỡ mộng.
Hay. Không thể không tin. Có câu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thôi cứ đi đâu đó 3 hôm về xem nha Quý Vị.

{TT}