GIẢI PHÁP.

"Bạn bị hiểu lầm, không cần thiết phải giải thích nhiều, chỉ cần 1 lần là đủ. Vấn đề là không phải ở chỗ bạn cố gắng giải thích tốt đến mức nào, mà là định kiến về bạn trong lòng họ đáng tin bao nhiêu? Nếu như họ không có lòng tin cho bạn thì dù bạn có nói thật, hay nói dối họ vẫn không tin".

(Tham Trang)