cảm ơn HẮC PHONG, Cô bạn biết không chỉ trong 1 tháng tôi không lên diễn đàn , ở nhà tôi đi đám tang tới 3 đám, ở xóm làng tôi. Dạo này thư mời tôi nhiều thế, từ chối hoài chắc cũng có ngày khó mà từ chối được ÔNG VIÊM VUƠNG có phải không cô bạn HẮC PHONG?