|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kết quả 40 đến 42 của 42

Chủ đề: Ngũ phái truyền thừa.

 1. #40
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,183
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,566
  Thanked 1,514 Times in 1,003 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Ngũ phái truyền thừa.

  Thiền phái Pháp Nhãn. - Chỉ chỗ đồng qui.

  83. 法 眼 六 相 — Pháp Nhãn đáp sáu tướng
  Thiền sư Ðạo Tiềm ở chùa Vĩnh Minh buổi đầu yết kiến Thiền sư Tịnh Huệ (hiệu của Thiền sư Thanh Lương Văn Ích, còn có thụy hiệu là Ðại Pháp Nhãn Thiền sư). Một phen gặp Sư, ngài liền hứa khả cho nhập thất. Một hôm, Tịnh Huệ hỏi Sư:
  – Ngoài việc tham thỉnh ra, con còn xem kinh gì?
  – Con xem Kinh Hoa Nghiêm.
  – Trong sáu tướng: Tổng, Biệt, Ðồng, Dị, Thành, Hoại thì kinh ấy thuộc về môn (cửa) gì?
  – Theo lí mà xét văn trong phẩm Thập địa thì tất cả pháp thế và xuất thế đều đủ sáu tướng.
  Tịnh Huệ hỏi:
  – Hư không có đủ sáu tướng hay không?
  Sư hiểu lờ mờ không đáp. Tịnh Huệ hỏi:
  – Sao con không nói Thầy tôi cũng hỏi rằng “Hư không có sáu tướng hay không?”
  Tịnh Huệ tự đáp thay:
  – Hư không.
  Khi ấy, Sư liền khai ngộ, hớn hở lễ tạ ngài. Tịnh Huệ hỏi:
  – Con làm sao hội?
  Sư đáp: Hư không.
  Tịnh Huệ chấp nhận Sư.
  (Theo: Truyền Đăng lục.)
  Ở đây, câu hỏi:

  – Trong sáu tướng: Tổng, Biệt, Ðồng, Dị, Thành, Hoại thì kinh ấy thuộc về môn (cửa) gì?

  Chúng ta thấy rằng 6 tướng này của kinh hoa Nghiêm, là đồng dạng với Bát Bất trung Đạo : Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai. Bát bất là các đặc tính của Chơn Như.

  Câu trả lời:

  “Hư không có sáu tướng hay không?”

  Ý là hư không thì không có 6 tướng. cũng như hư không thì cũng không có 8 điều trên (bát bất).

  Theo Phật giáo Bắc tông thì:

  * Hư không là một pháp Vô Vi. Chơn Như cũng là pháp Vô Vi.

  * 6 tướng là đặc tánh của Chơn Như. Bát bất cũng là đặc tính của Chơn Như.

  Như vậy tông Pháp Nhãn. - Chỉ chỗ đồng qui. Đó là Chơn như.
     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #41
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,183
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,566
  Thanked 1,514 Times in 1,003 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Ngũ phái truyền thừa.

  * Thiền phái Lâm Tế. - Chỉ chỗ đồng qui.

  Phái Thiền Lâm Tế, dùng sự cắt dứt tư tưởng, thoát khỏi ngữ ngôn, văn tự, suy nghĩ, so đo của vọng thức.- Bằng cách đánh và hét. để làm phương tiện tiếp cận "Chân Như".

  Tiếng "Hét" và "cây gậy" của Tổ Lâm Tế. ví như cây cầu Trực Tâm thẳng tắp bắt qua dòng sông Vô minh ái dục, để đến bờ "Chân Như Thật Tế"  Có thể tạm lý giải việc này như sau:

  * Chơn Tâm, tức là "Tâm Chơn Như" của tất cả chúng sanh, vốn là bất sanh, bất diệt v.v... đó là Tánh Phật hằng hữu.

  Tâm này có hai đặc tính nổi bậc là TỊCH và CHIẾU.

  + TỊCH là vắng lặng, trong suốt, bản nhiên thanh tịnh. Đây là Thể

  + CHIẾU là hằng sáng suốt minh minh, ứng vật hiện hình (đó là sự phân biệt, duyên lự, nguyên tố để hình thành Thức tưởng). Đây là dụng

  * Chư Phật Thể và Dụng được bất nhị, đồng qui. (Tịch chiếu đồng thời mà không bị vô minh ái trước nên gọi là Như Lai).

  Chúng sanh không tự nhận biết chỗ Trạm tịch Chơn Như, mà chỉ chấp lấy phần Chiếu, nên lìa xa Chơn Như để chạy theo "Vọng Thức" (phần Chiếu). Nếu mãi chạy theo như vậy, thì lìa xa thể Đạo, không thể tu hành.

  * Để giúp người đệ tử minh Tâm kiến Tánh, mà Hồi Quang Phản Chiếu. Tổ Lâm Tế dùng phương tiện Đánh và Hét, nhằm cắt đứt dòng suy niệm, vọng tưởng của Ý Thức (là Chủ Tướng của đoàn quân vọng tưởng.- Đây là kế sách "cầm tặc, cầm vương).

  * Khi Ý thức đã bị chận đứng, lúc đó "Tự Nhiên Trí" sẽ hiễn bày, đây là lúc thể nhập Chơn Như. từ cái kinh nghiệm thể nhập này, hành giả sẽ biết được Con đường trở về.

  Như vậy Tổ Lâm Tế đã dùng Trực Tâm để khai thị Chơn Như Tâm cho đệ tử. Đây gọi là truyền Tâm Ấn đó.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. #42
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,183
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,566
  Thanked 1,514 Times in 1,003 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Ngũ phái truyền thừa.

  * Thiền phái Lâm Tế Thiên Đồng. - Chỉ chỗ đồng qui.

  Phái Thiền Lâm Tế Thiên Đồng, đưa ra 2 câu trong bày kệ truyền pháp:

  Hành Siêu Minh Thiệt Tế,

  Liễu Đạt Ngộ Chơn Không.


  Trong đó 2 từ Chơn Không và Thiệt Tế, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  * Chơn không.- Là một từ ngữ để chỉ cho sự hình thành vạn vật vũ trụ. Như bài viết sau đây:

  Như vậy.- Chơn Không là chỉ cho Chơn Như Tâm đó.

  * Từ "Thiệt Tế": Là một từ ngữ mà kinh Bát Nhã dùng cũng để chỉ cho Chơn như Tâm.

  Khi đã vào được nơi Thật Tướng pháp rồi, thì chẳng còn có sự phân biệt giữa tướng và tánh. Lúc bấy giờ, tướng và tánh chỉ là một, chẳng phải hai, chẳng phải khác.

  ....... Bởi vậy, nên Thật Tướng pháp còn được gọi là:
  - Pháp như.
  - Pháp tánh.
  - Thật tế.

  .......* Pháp Như:
  ....... Là tánh như như bất biến của các pháp. Tánh ấy vốn thường KHÔNG.

  .......* Pháp Tánh:

  .......Là bản tánh, là Thật thể của các pháp. Tánh ấy vốn thường KHÔNG.

  ....... * Thật Tế:

  .......Là lý chân thật, vẹn toàn của các pháp. Thật tế vốn thường KHÔNG.

  ....... Hỏi: Pháp như, pháp tánh và thật tế có 3 nghĩa riêng khác, hay chỉ có một nghĩa ?

  .......Đáp: Pháp như, pháp tánh và thật tế đều là Thật Tướng Pháp cả, đều diễn đạt lý KHÔNG của các pháp. Chỉ là một nghĩa mà có 3 tên gọi khác nhau, để tùy trường hợp rộng giải về lý KHÔNG.

  ....... Đây chỉ là phương tiện. Thật ra Pháp như, Pháp tánh, Thật tế đều là bất khả đắc cả.
  Như vậy, rỏ ràng là Phái thiền Lâm Tế Thiên Đồng. - Chỉ chỗ đồng qui là CHƠN NHƯ đó vậy.     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Similar Threads

 1. Khóa tu truyền thống lần VII
  By lele in forum Thời khóa tu học Hệ Phái Khất Sĩ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-04-2012, 08:50 AM
 2. Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền
  By tanphuqm in forum Nhân Vật Phật Giáo
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-04-2009, 09:19 AM
 3. TRUYỆN : Bé Tín/ TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO : ĐỘ SINH . _
  By Phithuydu in forum Thơ & Truyện Phật Giáo
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-02-2009, 07:59 PM
 4. TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU
  By vanphapquytam in forum Giáo Lý Căn Bản Thiền Tông
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 18-03-2008, 07:37 AM

Members who have read this thread : 42

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình