Này NHÃN CUỐI MÙA, đi ăn cơm với mình nè, trưa rồi.
có thực mới dựt được đạo mà...
mà nghĩ cũng ngộ, sao lại có thể nghĩ ra một cái tên là nhãn đầu mùa vậy kìa, phải có một cái gì đó mới được chứ, thiếu gì tên sao lại chọn tên này thật là ngộ nha...