|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kết quả 40 đến 41 của 41

Chủ đề: Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 10. TỨ THÁNH ĐẾ

 1. #40
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,098
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,518
  Thanked 1,485 Times in 984 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 10. TỨ THÁNH ĐẾ

  f ). Đạo Đế Vô Sanh.

  Kinh văn: Này Ca Diếp ! Đạo Thánh Đế tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và chánh giải thoát. Có hạng người bạc địa phàm phu cho rằng: không Phật, không Pháp, không Tăng và không có chánh giải thoát. Do kiến chấp này (đoạn) nên luân chuyển trong ba cõi chịu nhiều bức não ưu bi. Nếu người có trí tuệ nhận biết: Rằng Phật thường trụ, Pháp, Tăng và chánh giải thoát cũng thường trụ. Nhờ niệm chân chính sanh khởi, mà hiện đời cũng như hậu thế vô lượng kiếp được quả báo tự tại đối với các pháp.

  Phật dạy: chính như ta đây, trong nhiều kiếp lâu xa do bốn thứ điên đảo nên phải nhận lấy vô lượng nghiệp quả xấu. Nay ta đã diệt hết kiến chấp sai lầm điên đảo thành tựu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. tức là thành tựu Đạo Thánh Đế !
  Khác với các kinh phương tiện. Kinh Đại Bát Niết Bàn này. Phật dạy: Đạo Thánh Đế tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và chánh giải thoát. (Chánh giải thoát tức là Niết Bàn).

  * Phật Tánh Thường Trụ Vô Sanh.

  - Phật bảo Thường Trụ ở đây, là nói Phật Tánh Thường trụ.- Vô Sanh.

  - Phật Tánh là gì ? Là cái tánh bản nhiên thanh tịnh tự nhiên sẳn có, không do cái gì sanh. không ai làm nó mất đi, không đến, không đi, không nhơ, không sạch, nghĩa là không ai làm cho nó ô nhiểm hay thanh tịnh, không ai làm nó dời đổi tới lui dù bất cứ hoàn cảnh nào v.v...

  - Đó là cái Chơn Tâm Thường Trú,- Thể Tánh Tịnh minh của Hữu tình chúng sanh.- Cái mà ở kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật đã khai thị cho ngài A Nan và Đại Chúng. Cái mà ở Kinh Như Lai viên giác diệu Tâm, đức Phật đã tán thán, v.v...

  - Sở dĩ chúng sanh có thể thành Phật được là do cái Phật Tánh này, nên còn gọi là Chánh Nhân thành Phật .(xem 3 nhân thành Phật).

  * Đó là Phật Tánh Thường Trụ vô sanh.

  + Dưới nhãn quan Trí Huệ Bát nhã, thấy bản chất các Pháp vốn bản nhiên thanh tịnh. Dưới nhãn quang của người tu chứng chân lý, có được pháp nhãn, người ta nhìn và nhận thức KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO khác hơn người phàm phu nhận thức KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO theo bài bản của sanh diệt Tứ Đế. Trình độ giác ngộ chân lý của hạng người này, họ nhìn thấy được bản chất của KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO vốn là phi bản chất; nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực.

  Bởi vì nhận định rằng: Trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thấy chúng là nguyên nhân của KHỔ, do người.

  Thấy chúng là những thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời, làm cho cuộc sống đáng sống, cũng do người.

  Thế cho nên KHỔ không thực chất để sanh. TẬP, DIỆT, ĐẠO cũng không thực chất để sanh. Lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là Tứ Đế "VÔ SANH".

  Đó là chỗ MẦU NHIỆM của giáo lý TỨ ĐẾ, cho nên có tên: TỨ DIỆU ĐẾ. Tứ Diệu Đế cũng gọi là VÔ SANH TỨ ĐẾ
  (Trực chỉ đề cương)
  .

  = Từ cơ sở đó biết được Pháp Tánh vốn bản nhiên thanh tịnh.

  * Đó là Pháp Tánh Thường trụ Vô Sanh.

  + Dùng cái chánh nhân Phật Tánh Thường trụ vô sanh, quán chiếu tương ưng với Pháp Tánh Thường trụ Vô Sanh.- Sự hòa hợp này là nghĩa "Tăng".

  * Đây làTăng Tánh Thường trụ vô sanh

  + Tu hành được đến rốt ráo, là Liễu Nhân Thành Phật. kết quả là quả vị Phật Thường Trụ vô sanh. -

  * Đây là Chánh giải Thoát Thường Trụ vô sanh.

  Đó là Ý nghĩa Đạo Đế Vô Sanh của kinh Niết Bàn này


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #41
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,098
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,518
  Thanked 1,485 Times in 984 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 10. TỨ THÁNH ĐẾ

  4/. VÔ TÁC TỨ ĐẾ.

  VÔ TÁC ,-tức là không có tác giả,không có nguyên nhân tạo tác.

  + Vì :Khổ đế,tập đế không phải do ai tạo ra,Không phải do một chủ thể ,hay Thượng Đế nào tạo ra,rồi đổ ập lên đầu chúng sanh,không phải là chuyện tai bay họa gửi,cũng không phải do Phật hay Bồ tát biến hóa ra để làm khổ chúng sanh.

  + Mà tất cả là do vô minh vọng tưởng mà chúng ta thấy Khổ.

  + Nhưng tìm kỷ trong tư thế một con người chúng ta.Chúng ta cũng không phải là tác giả của Khổ Đế ,hay Tập đế,vì "Ngủ ấm vô ngã"

  * DIỆT ĐẾ VÀ ĐẠO ĐẾ cũng không có tác giả,vì Đây là Pháp Thường Trụ.

  trực chỉ:

  Dùng Phật nhãn quan sát vũ trụ nhân sanh, PHÁP GIỚI NHẤT CHÂN, BÌNH ĐẲNG BẤT NHỊ ! Giáo lý TỨ ĐẾ Phật dạy hơn bốn mươi lăm năm qua, sử dụng Phật nhãn và Phật trí mà soi rọi thì không có ĐẾ nào !

  Phiền não và Bồ đề không có hai tánh. Phiền não tức Bồ đề.

  Sanh tử và Niết bàn không có hai cảnh. Sanh tử tức Niết bàn.

  Khi mê chỉ thấy phiền não, không thấy giác tánh Bồ đề. Lúc ngộ, Bồ đề giác tánh hiển hiện ra, mê tình tan biến mất. Tùy thuận chân lý, ngay trong cõi đời sanh tử đã tự thọ dụng Niết bàn. Không nhận thức giác ngộ chân lý, tự mình đánh mất Niết bàn mà mình đang thọ dụng. Đó là ý nghĩa: VÔ TÁC TỨ ĐẾ. Nói cách khác. VÔ TÁC TỨ ĐẾ là không làm gì hết, không có ĐẾ nào hết. Đối với Phật nhãn: PHÁP NHĨ NHƯ THỊ. Ai hiểu được chân lý đó mới là người hiểu biết TỨ THÁNH ĐẾ ở kinh Đại Niết Bàn.


  http://www.thuvienhoasen.org/kinhdai...banTCDC-10.htm

  Ngài Trương Chuyết nói:

  Quang minh tịch chiếu biến hà sa

  Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia.

  Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện

  Lục căn tài động bị vân già.

  Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh

  Thú hướng chân như diệc thị tà.

  Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại

  Niết-bàn sanh tử đẳng không hoa.

  DỊCH

  Quang minh lặng chiếu khắp hà sa

  Phàm thánh hàm linh vốn chung nhà.

  Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện

  Sáu căn vừa động bị che lòa.

  Phá trừ phiền não càng thêm bệnh

  Tìm đến chân như âu cũng tà.

  Tùy thuận các duyên không chướng ngại.

  Niết-bàn sanh tử thảy không hoa.


  Bài Bát Nhã Tâm Kinh:

  Vô khổ, Tập, Diệt, Đạo,
  Vô trí diệt Vô đắc. dĩ vô sở đắc cố.

  nghĩa:

  Không có khổ, tập, diệt, đạo.
  Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.


  * Vô Khổ, Vô Tập, Vô Diệt, Vô Đạo tức là Vô Tác Tứ Đế.

     

  Last edited by vienquang6; 17-06-2017 at 12:56 AM.
  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 11:12 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 07:43 AM

Members who have read this thread : 42

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình