Trích dẫn Gửi bởi VO-NHAT-BAT-NHI Xem bài viết
1. Có lẽ bạn chưa hiểu câu hỏi mà VNBN hỏi. Nay VNBN đặt lại với nghĩa tương đương: Có kiếp đầu tiên của sự luân hồi sanh tử của một chúng sanh nào đó hay không? Hay là sự luân hồi của mỗi chúng ta trở về trước là vô tận? (Có hay không kiếp đầu tiên là không quan trọng, quan trọng là thông qua sự trả lời, có thể đánh giá người đó hiểu bản chất vạn vật và chính mình là như thế nào!)

2. Nhân tiện bài viết trên của bạn, VNBN mạn phép hỏi thêm một chút ít về đoạn mà bạn viết để không uổng công bạn viết cho VNBN đọc: Số lượng các thế giới có chưa hữu tình chúng sanh là con số hữu hạn hay vô hạn?

PS. Bạn có thể từ chối trả lời nếu cảm thấy VNBN hỏi vô ích, riêng với VNBN những câu hỏi này có ích ở chỗ pháp học, thể hiện cái hiểu biết của chúng ta về Phật Tánh bất nhị.
Không trả lời cũng không sao! Tu tập an lạc tự tại là được. Chân thành cám ơn các bạn đã thảo luận.