|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối
Kết quả 7 đến 9 của 67

Chủ đề: Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 8- Tứ Y

 1. #7
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,315
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,635
  Thanked 1,559 Times in 1,035 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 8- Tứ Y

  2/. Pháp Tánh Không Tuệ Học.

  Gọi là "Tuệ học", là phát xuất từ các bộ kinh hệ Bát nhã (Trí tuệ), như:

  - Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển [Tây Tấn Vô La Xoa dịch]

  - Quang Tán Kinh, 10 quyển [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

  - Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
  Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

  - Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển , [Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch]

  - Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển , [Ngô Chi Khiêm dịch]

  - Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển , [Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch]
  Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

  - Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển , [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển , [Tống Thí Hộ dịch]
  Bản dịch của Thích Từ Chiếu, Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển , [Tống Pháp Hiền dịch]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển , [Tống Thí Hộ đẳng dịch]
  Bản dịch của Huyền Thanh

  - Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển , [Lương Mạn Đà La Tiên dịch]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)
  Bản dịch của HT Thích Minh Lễ

  - Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [Lương Tăng Ca Bà La dịch]

  - Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [Tống Tường Công dịch]

  - Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
  Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang
  Bản dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh
  Bản dịch giải của Thích Duy Lực
  Bản giảng giải của HT Thích Thanh Từ
  Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh
  Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh
  Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
  Bản dịch của TK Thích Giác Quả

  - Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

  - Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

  - Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển [1], [ Trần Chân Đế dịch ]

  - Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Tùy Cấp Đa dịch ]

  - Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển , [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

  - Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển , [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Bất Không dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển , [Tống Pháp Hiền dịch]

  - Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

  - Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

  - Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển , [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển , [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ Tống Thí Hộ dịch ]

  - Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển , [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ Đường Huyền Trang dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển [1], [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ Đường Pháp Thành dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển , [ ]

  - Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển , [ Tống Thí Hộ dịch ]
  Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

  - Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển , [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

  - Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển , [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

  - Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển , [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]
  Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

  - Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển , [ Đường Bát Nhã dịch ]
  Bản dịch của HT Thích Tâm Châu
  https://hoavouu.com/a20668/3-bo-bat-nha-41-bo

  * Trong các kinh điển Bộ Bát Nhã, rõ nét là Phật dạy về "Tánh Không". Tánh không là THẬT TÁNH của các pháp.

  Như, trong kinh Bát nhã Phật dạy :" Núi Tu Di tuy kiến cố, tồn tại lâu dài, nhưng cũng là Tánh không. Dùng trí huệ quán chiếu, thì rõ biết hết thảy các sự vật đều là Tánh KHÔNG cả. Nói rộng, hết thảy các pháp hữu vi và Vô vi đều là bất khả đắc, dẫn đến các nhân duyên sanh pháp cũng đều là bất khả đắc cả. Tất cả đều là Tánh Không."

  * Học dùng trí tuệ, quán thấy các pháp là Tánh không, thấy được tánh của các Pháp, gọi là .- Pháp Tánh Không Tuệ Học.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #8
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,315
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,635
  Thanked 1,559 Times in 1,035 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 8- Tứ Y

  * Các bước quán Pháp Tánh Không.

  1/. Quán các pháp Duyên Sanh - Vô ngã.

  Vì đương thời (đức Phật) có nhiều thuyết cho rằng Vạn Vật từ trời Ðại Tự Tại sinh, từ trời Vĩ Nữu sinh, từ sự Hòa Hợp sinh, từ Thời Sinh, từ Thế Tính sinh, từ Biến Hóa sinh, từ Tự Nhiên sinh, từ Vi Trần sinh v.v… Vì có những kiến chấp sai lầm bị rơi vào vòng tà kiến , chấp : vô nhân, tà nhân, đoạn, thường v.v… và chấp: ngã, ngã sở; do đó không thể thấu hiểu chánh pháp .

  Ðức Phật muốn đoạn trừ tất cả những tà kiến nên đối với hàng Thanh Văn Ngài đã giảng dạy 12 Nhân Duyên.
  + 12 nhân duyên là pháp cốt lõi để quán Duyên sanh- Vô ngã. Gồm:

  1. Vô minh: Vô minh là không sáng suốt, là mề lầm, không nhận được bản tính duyên khởi chân thật. Do vô minh, nên không biết tất cả sự vật, dầu thân, dầu cảnh, dầu sinh, dầu diệt, dầu năng, dầu sở, dầu có, dầu không, đều do nhân duyên hội họp mà giả dối sinh ra, do nhân duyên tan rã mà giả dối mất đi, đều theo nhân duyên mà chuyển biến như huyễn, như hóa, không có thật thể. Chính vì không biết như thế, nên lầm nhận thật có cái ta, thật có cái thân, thật có hoàn cảnh, rồi do sự đối đãi giữa thân tâm và cảnh giới, phát khởi ra những tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng.

  2. Hành: Hành, chính là cái tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng ấy, nó làm cho chúng sanh nhận lầm có cái tâm riêng, cái ta riêng của mình, chủ trương gây các nghiệp, rồi về sau chịu quả báo.

  3. Thức: Tâm niệm sinh diệt tiếp tục ấy, theo nghiệp báo duyên ra cái thức tâm của mỗi đời, chịu cái thân và cái cảnh của loài này hoặc loài khác.

  4. Danh sắc: Các thức theo nghiệp báo duyên sinh ra danh sắc. Sắc, bao gồm những cái có hình tướng, như thân và cảnh; Danh, bao gồm nhwnxgc ái không có hình tướng, như cái sự hay biết, nói một cách khác, là thức tâm thuộc nghiệp nào, thì hiện ra thâm tâm và cảnh giới của nghiệp ấy.

  5. Lục nhập: Thân tâm đối với cảnh giới thì duyên khởi ra các sự lãnh nạp nơi 6 giác quan, nhãn căn lãnh nạp sắc trần, nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, tỷ căn lãnh nạp hương trần, thiệt căn lãnh nạp vị trần, thân căn lãnh nạp xúc trần và ý căn lãnh nạp pháp trần.

  6. Xúc: Do những lãnh nạp như thế, mà các trần ảnh hưởng đến tâm hay biết sinh ra quan hệ với nhau, nên gọi là xúc.

  7. Thọ: Do những quan hệ giữa tâm và cảnh như thế, nên sinh ra các thọ là khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ.

  8. Ái: Do các thọ đó, mà sinh lòng ưa ghét, đối với lạc thọ, hỷ thọ thì ưa, đối với khổ thọ, ưu thọ thì ghét và đã có ưa ghét thì tâm gắn bó với thân, với cảnh, hơn bao giờ hết.

  9. Thủ: Do tâm gắn bó với thân, với cảnh nên không thấy được sự thật như huyễn, như hóa, mà còn kết hợp được những ảnh tượng rời rạc đã nhận được nơi hiện tại, thành những sự tướng có định, rồi từ đó chấp mọi sự vật đều có thật, sự chấp trước như thế, gọi là thủ.

  10. Hữu: Do tâm chấp trước, nên những sự vật như huyễn như hóa lại biến thành thật có, có thân, có cảnh, có người, có ta, có gây nghiệp, có chịu báo, có sống và có chết, cái có như thế, tức là hữu.

  11. Sinh: Có sống, tức là có sinh, nói một cách khác, là do không rõ đạo lý duyên khởi như huyễn, không có tự tánh, nên nhận lầm thật có sinh sống.

  12. Lão tử: Lão tử là già rồi chết. Do có sinh sống, nên có già, rồi có chết.

  Pháp Quán các pháp Duyên Sanh- Vô ngã, cô động trong bài kệ của ngài Mã Thắng tỳ kheo:

  "Chư Pháp tùng duyên sanh,
  Diệc phục tùng duyên diệt.
  Ngã Phật Đại sa môn,
  Thường tác như thị thuyết".


  nghĩa:

  Pháp do duyên mà sanh,
  cũng do duyên mà diệt.
  Đức Phật Đại sa môn,
  Thường dạy bảo như vậy.


  Trong giáo lý Nhân Duyên này, đức Phật dạy rõ: Các pháp chỉ do nhiều nhân, nhiều duyên mà có ra, không phải chỉ 1 nhân mà sanh ra được 1 quả.- tức là không có NGÃ (dù là Đại ngã, tức là Trời v.v...).- Dẫn đến nhận thức.- TẤT CẢ PHÁP VÔ NGÃ.

     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 3. #9
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,315
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,635
  Thanked 1,559 Times in 1,035 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 7. Tứ Tướng

  2/. Quán các pháp Hữu Vi (Duyên Sanh) không tự tánh.

  Thế nào là "Pháp Hữu Vi" ?

  - Pháp Hữu Vi là những pháp do các duyên giả hợp mà cỏ ra. Như cái nhà, chiếc xe, cây cối, con người, cầm thú v.v....

  Tất cả Pháp Hữu Vi đều do duyên hợp mà sanh nên chúng không thể độc lập mà trụ, sẽ theo duyên mà dị và hết duyên thì diệt.

  Pháp Hữu Vi theo duyên mà sanh, trụ, dị, diệt (thành, trụ, hoại, không), nên gọi là KHÔNG CÓ TỰ TÁNH. Chúng vô thường, biến ão không bền chắc.

  Kinh Kim Cang Bát nhã dạy:

  “Nhất thiết hữu vi pháp,
  Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
  Như lộ diệc như điện,
  Ưng tác như thị quán.”


  Dịch nghĩa:

  Tất cả pháp hữu vi,
  Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
  Như sương, như chớp loé,
  Hãy quán chiếu như thế.


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 3 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 34

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình