|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kết quả 40 đến 41 của 41

Chủ đề: Khai thị Thiền Tông

 1. #40
  Điều Hành Viên Tịch Nhiên is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Jan 2017
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  618
  Credits
  45,389
  6
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 2 lần
  Thanks
  220
  Thanked 307 Times in 217 Posts
  Rep Power
  2

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi Thiền Tông Xem bài viết
  LỜI DẠY SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT
  Khi chuẩn bị nhập Niết bàn, Đức Phật gọi Ngài A Nan và các đệ tử lớn của Ngài đến căn dặn rằng:
  - Này ông A Nan Đà và các đệ tử, còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ diệt độ, các ông giăng võng cho Như Lai nằm nghỉ, các ông muốn hỏi gì cứ hỏi, để sau này các ông thắc mắc không ai chỉ dạy.
  Ông A Nan Đà và các đệ tử của Như Lai, liền giăng võng tre giữa hai cây đại thụ trong rừng Sa La. Những vị chứng được Tứ quả Thinh văn trở lên, thân tâm bình thường, còn những vị chưa nhận được yếu lý sâu mầu của Đức Phật dạy, ai ai cũng rơi lệ, còn: Cây, cỏ, hoa, lá, cả khu rừng Sa La u buồn, muôn chim như ngừng hót…
  Đức Phật biết tâm của những vị này nên dạy:
  - Như Lai sắp diệt độ, lìa bỏ Dục giới này, để trở về nguồn cội của chính Như Lai, đáng lẽ các ông nên vui mừng mới phải, vì Như Lai đã làm tròn lời nguyện của mình: đến cõi này để hướng dẫn mọi người ở đây biết đường về nguồn cội của mọi người.
  Như Lai nhắc lại cho các ông rõ:
  Khi thành đạo dưới cội bồ đề, Ma Vương đến quấy phá Như Lai, nhưng không được, nên bọn Ma Vương có lời nguyền thật nặng nề rằng: Này ông Cồ Đàm, khi ông không còn ở thế giới này nữa, các người là đệ tử của Ông, tuy tu theo đạo của Ông, nhưng những việc làm của họ là làm theo ý muốn của Ta cả, thời gian càng cách Ông bao nhiêu, đệ tử Ông cũng làm theo sự sai khiến của Ta càng nhiều, Ông đừng mong dạy cho họ biết đường Giác Ngộ và Giải Thoát!
  Nghe Đức Phật lập lại lời dạy mà trước đây Như Lai đã từng nói đi nói lại nhiều lần, mọi người không còn buồn khóc nữa, ngồi yên, lắng nghe những đệ tử ưu tú nhất của Đức Phật hỏi.
  Bất ngờ, từ bên ngoài có cụ già 80 tuổi, đến cầu xin Đức Phật dạy đạo, các vị Tỳ kheo hầu Phật không cho vào, vì bên trong gần Đức Phật hiện đã quá đông
  Đức Phật liền bảo ông A Nan Đà:
  - Này A Nan Đà, ông cho gọi cụ già ấy vào đây.
  Khi cụ già được ông A Nan mời vào, Đức Phật hỏi:
  - Cụ xin gặp Như Lai có việc gì?
  Cụ già thưa:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Thường Pháp Tín, 80 tuổi, là đệ tử của thầy A Nan Đà.
  Đức Phật hỏi:
  - Hôm nay cụ đến gặp Như Lai cầu việc gì?
  Cụ Thường Pháp Tín bạch:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn, ba đêm nay con nằm mộng, thấy có người mách bảo, con hãy đến rừng Sa La này, xin Đức Thế Tôn dạy con pháp môn tu Thanh tịnh thiền, mà Như Lai dạy sau cùng nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn.
  Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
  - Cụ hiện đang tu pháp môn gì và được bao lâu?
  Cụ Thường Pháp Tín thưa:
  - Dạ, hiện tại con tu 2 pháp môn:
  Một: Thiền Quán và Tưởng.
  Hai: Học Lý luận
  - Con tu đã 12 năm, con Quán Tưởng vật nhỏ ra lớn được
  - Con đã biết tất cả vạn vật đều Vô Thường, còn Tâm con là Thường.
  Khi con đã tu thành tựu như vậy, con mới biết: Những thứ con tu được thành tựu đó, chỉ là thỏa mãn lòng ham muốn của mình thôi, chới Giải thoát thì không được. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
  Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
  - Pháp môn tu thiền Quán, Tưởng, là pháp môn đầu tiên, Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Dành riêng cho những người tu mà còn ham muốn được thành tựu trong Vật lý. Còn Lý luận cũng vậy.
  Đức Phật dạy:
  - Nếu hôm nay Như Lai dạy ông: Vạn vật là Thường, còn Tâm cụ là Vô thường thì cụ nghĩ sao?
  Cụ Thường Pháp Tín thưa:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy lời dạy của Đức Thế Tôn và lời dạy của Thầy con có khác.
  Cụ Thường Pháp Tín thưa tiếp:
  - Vì ba đêm liền, con nằm mộng thấy có người mách bảo: Con mau mau đến rừng Sa La này gặp Đức Thế Tôn, để kính nhờ Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu Giải thooát, mới trở về Nguồn cội của chính mình được, nên con vội vã đến đây ra mắt Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con.
  Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
  - Này cụ Thường Pháp Tín, Như Lai hỏi như vậy, chứ Như Lai chờ đợi cụ nên chưa nhập Niết Bàn và còn phải dạy các đệ tử của Như Lai những lời thắc mắc sau cùng. Như Lai cho cụ biết: Vì đời trước, cụ và Như Lai cùng tu một Pháp hội. Như Lai tên là Thường Bất Khinh còn cụ là Thường Pháp Tín. Thuở ấy, Như Lai tu hạnh Bồ tát, còn cụ tu hạnh Thinh văn. Khi gặp mọi người Như Lai đều nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi đây sẽ được thành Phật”! Lời nói chân thật của Như Lai bị mọi người chê cười, có người chửi và đánh, còn riêng cụ, bảo ta là ông Thầy bị điên!
  Cụ chuyên tu các pháp môn Tiểu thừa và Trung thừa, nên cụ mới biết rõ: Mọi vật trên Thế gian này là Vô thường. Vì sao cụ thích pháp môn tu này? Vì pháp môn tu này, cụ đã huân tập vào Tàng thức của cụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên đời này, vừa nghe pháp môn này cụ liền nhận tu. Ngày xưa, Như Lai có nguyện: khi nào Như Lai đạt được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ tìm cụ để độ. Hôm nay, Như Lai đã an trú trong Thanh tịnh, mới biết cụ đang ở đâu, nên gọi đến. Trước, làm tròn lời hứa. Sau, dạy các môn đồ những gì mà họ còn thắc mắc, cụ nên lắng nghe lời dạy của Như Lai.
  Vừa nghe Đức Phật nói xong, cụ Thường Pháp Tín bỗng khóc, làm những người xung quanh ai cũng muốn khóc theo.
  Đức Phật liền dạy:
  - Này cụ Thường Pháp Tín, Như Lai dạy cụ chỗ chân thường của vạn vật, và chỗ Vô thường của Tâm. Khi cụ biết thật rõ rồi, thì cụ mới biết đường Giải thoát được. Cụ nên biết: cõi Ta bà này cấu tạo bởi 5 căn bản như sau:
  1- Đất 2- Nước 3- Gió 4- Lửa 5- Thức
  Năm thứ trên không kết hợp với nhau thì không tạo ra vạn vật, còn nếu kết hợp với nhau, sanh ra hình tướng, từ đó sinh ra thiên hình vạn trạng.
  Vì sao bị kết dính với nhau?
  Vì trong 5 thứ trên, có cái thứ 6 là điện từ Âm Dương bao quanh; điện từ Âm Dương, là loại điện từ tự nhiên hút vật chất với nhau, gọi là sức hút Vật lý tự nhiên nơi Thế giới này. Vì vậy, tất cả các loài ở Thế giới này đều bị hút với nhau, cho nên Thế giới này họi là Thế giới Dục giới. Đã ở trong Thế giới Dục giới, tất cả các loài đều phải chịu chung quy luật ấy, loài Người cũng chịu chung quy luật này, không ai cưỡng lại được. Vô lượng Chư Phật trước nói chung, còn hiện tại là Như Lai nói riêng. Đến với Thế giới này là chỉ cho loài Người ai muốn vượt ra ngoài quy luật này, thì phải nghe lời dạy của Như Lai là “tu Thanh tịnh thiền”, chớ nơi Thế giới này, không pháp môn nào tu Giải thoát được.
  Như Lai nói rõ phần này cho cụ hiểu:
  - Ban đầu, đất, nước, gió, lửa, 4 thứ này là tịnh, tức không động, thứ nào ở yên ngôi vị của nó.
  - Còn điện từ Âm Dương là loại điện từ luôn lúc nào cũng luân chuyển để duy trì trong một Tam giới là nói chung, còn nói riêng là duy trì cõi Nam Diêm Phù Đề này.
  - Loài Người là loài động vật cấp cao nhất trong cõi này. Người có khả năng nhận ra nguyên lý này chỉ có 1 phần 10 triệu người biết và thực hành được mà thôi.
  - Ai không biết nguyên lý nói trên, ngồi dụng công tu bất cứ pháp môn nào trong Vật lý, đều phải đi theo dòng: Thành - Trụ - Hoại - Diệt, của Vật lý cả, không Giải thoát được.
  - Pháp môn Thanh tịnh thiền này, đầu tiên Như Lai có dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu của Như Lai. Các người này đã lãnh hội được, nên cùng Như Lai thành lập ra Giáo đoàn đạo Giải thoát.
  - Một năm trước đây, trên núi Linh Sơn, Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này lần thứ hai. Những người đến nghe cho Như Lai dạy đạo Tà, nên họ bỏ đi rất nhiều.
  Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
  - Như Lai trình bày như vậy, cụ có hiểu pháp môn tu Thanh tịnh thiền không?
  Cụ Thường Pháp Tín thưa:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn: Con nghe Đức Thế Tôn phân tích, nên con đã hiểu pháp môn Thanh tịnh thiền rồi.
  Đức Phật liền bảo cụ Thường Pháp Tín:
  - Đâu, cụ trình cho Như Lai nghe, coi có đúng như vậy không?
  Cụ Thường Pháp Tín trình thưa rành mạch với Đức Phật như sau:
  - Con nghe Như Lai phân tích rõ nên con biết được căn bản của pháp môn Thanh tịnh thiền này:
  - Khi tâm con Thanh tịnh, tức không suy nghĩ. Không suy nghĩ nên không nhô ra những Vọng tưởng. Vì vậy, dòng điện từ quét qua Tâm của con, nó không có gì để quét, nên con không bị luân hồi. Còn khi Tâm con suy nghĩ một điều gì đó, thì làn sóng điện từ Âm Dương đang duy trì cơ thể và Tâm duyên hợp của con, làn sóng này đưa cái suy nghĩ của Tâm con đến nơi con suy nghĩ, đây là luân hồi của Tâm con. Còn nếu Tâm con ham muốn mãnh liệt, thì Thân con phải tuân theo. Do đó, Thân Tâm con bị luân hồi là vậy.
  - Vì nguyên lý này, con mới hiểu lời dạy của Như Lai có hai phần:
  1- Ai muốn tu giải thoát, thì Tâm mình phải thanh tịnh, tức tu Thanh tịnh thiền.
  2- Ai mà sử dụng Thân và Tâm của vật chất duyên hợp, khi được thành tựu, là thành tựu của Vật lý, thì phải bám theo thành tựu đó, tức còn bị luân hồi.
  Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
  - Căn bản Giải thoát và Luân hồi cụ đã hiểu, nhưng muốn vượt ra ngoài Thế giới loài Người cụ phải làm sao?
  Câu hỏi này cụ Thường Pháp Tín mờ hẳn, nên bạch cùng Đức Phật rằng:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn: Phần này con không hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?
  Đức Phật dạy cụ Thường Pháp Tín:
  - Này cụ Thường Pháp Tín: Phật tánh của cụ cũng như các loài người, ai cũng bị cái vỏ bọc của tánh Người bao phủ lại. Muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, thì phải biết 3 phần căn bản: Một, biết tạo công đức làm gì. Hai, tạo ra phước đức để được chi. Ba, tạo ra ác đức để chi phải tường.
  Như Lai giải thích 3 phần này:
  Một: Tạo ra công đức, là để mình biết đường Giải thoát, nói lại cho người khác nghe, nếu người nghe họ hiểu và thực hành được là mình có một phần công đức nhỏ. Còn người nghe họ được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” là mình có vô lượng công đức. Công đức này chỉ sử dụng cho Pháp thân Thanh tịnh của một vị Phật. Sử dụng thế nào, hai tuần sau ông Ma Ha Ca Diếp sẽ dạy cụ.
  Hai: Tạo ra phước đức, là mình giúp cho người khác bớt khổ.
  Ba: Tạo ra ác đức, là mình lừa người khác.
  Hôm nay, Như Lai chỉ dạy cụ công dụng phần công đức, để biết đường trở về Phật giới. Nếu không biết phần này, cụ ngồi đó dụng công tu 1 ngàn năm cũng chẳng biết đi đến đâu. Cu tu Thanh tịnh thiền, trước hết phải biết căn bản như sau:
  - Tánh Phật, là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Quang. Cái vỏ bọc bằng điện từ quang này, là nơi chứa cái Ý trong đó. Trong mỗi cái Ý có 4 thứ là: Thấy, Nghe, Nói, Biết. Cái vỏ bọc của tánh Phật, cũng là nơi chứa công đức của cá nhân người nào đó khi họ được làm người.
  - Tánh người, là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Âm Dương. Cái vỏ bọc bằng điện từ Âm Dương này chứa 16 thứ của tánh Người: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến. Ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, nó còn được bao bọc thêm 8 muôn bốn ngàn cái bong bóng ảo giác bằng điện từ Âm Dương nữa. Vì vậy, ai sử dụng Thân và Tâm của tánh Người để tu Giải thoát, thì người đó giống như nấu cát mà muốn thành cơm vậy!
  Đức Phật liền gọi ông Duy Ma Cật đến, bảo ông giải thích cho cụ Thường Pháp Tín biết nguyên tắc Giải thoát.
  Ông Duy Ma Cật vâng lời Đức Phật và nói với cụ Thường Pháp Tín:
  - Thưa cụ công đức mà cụ có, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. Khi vỏ bọc tánh Phật của cụ được lưu giữ nhiều trong tánh Phật rồi, thì cái vỏ bọc tánh Người của cụ không thể nào chịu nổi lực Dương và Nặng của tánh Phật, nên cái vỏ bọc tánh Người cụ tự động phải nhả tánh Phật của cụ ra, tức cụ được tự tại. Khi cụ hết duyên sống nơi Thế giới loài Người, nhờ tự tại đó, cụ được tự do vào sống nơi Phật giới, nói theo nhân gian, gọi là Giải thoát.

  Đức Phật nghe ông Duy Ma Cật giải thích cho cụ Thường Pháp Tín nghe căn bản Giải thoát ra ngoài luân hồi.
  Đức Phật hỏi cụ Thường Pháp Tín:
  - Như vậy, việc làm của con người nơi Thế giới loài Người có mấy thứ?
  Cụ Thường Pháp Tín trình Đức Phật:
  - Kính bạch Đức Thế Tôn: Con nghe Đức Thế Tôn dạy nên con hiểu như sau:
  1- Tạo ra công đức: Để hình thành ra một vị Phật.
  2- Tạo ra phước đức: Để vãng sanh lên các cõi Trời để hưởng phước.
  3- Tạo ra ác đức: Để bị sanh vào các loài mà mình đã gieo Nhân quả với nó.
  Đức Phật hỏi thêm:
  - Ba phần căn bản nói trên, còn gì nữa không?
  Cụ Thường Pháp Tín trình thưa:
  - Còn thêm 2 phần nữa:
  1- Người tu hay người không tu mà đi lừa gạt người ngu khờ để lấy tiền hay của của họ, những người này phải luân hồi vào nghiệp “Hoa Báo” để trả nợ cho người ngu khờ, khi nào trả hết nợ mới được đi vào 6 con đường luân hồi trong Tam giới này.
  2- Người không thích tu Giải thoát hay không gieo Nhân quả nặng với ai, thì phải luân chuyển trong dòng tộc của họ, để thay phiên nhau làm ông, bà, cha, mẹ, con, cháu.
  Đức Phật hỏi thêm cụ Thường Pháp Tín:
  - Căn bản cụ đã hiểu, vậy cụ hãy nói cho Như Lai nghe coi cái gì là Chân thường và cái gì là Vô thường cho Như Lai nghe thử?
  Cụ Thường Pháp Tín thưa:
  - Như lời dạy của Đức Thế Tôn, nên con đã hiểu Chân thường và Vô thường như sau, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con:
  • Chân thường của Phật tánh: Gồm có 5 thứ:
  1- Hằng Thấy, 2- Hằng Nghe, 3- Hằng Nói, 4- Hằng Biết, 5- Điện từ Quang trùm khắp.
  Đây gọi là Chân thường, cũng gọi là Chân Như, tức như vậy thôi.
  • Vô thường Phật tánh: Gồm có 6 thứ:
  1- Phóng ra cái Thấy; 2- Thu lại tiếng động lại để Nghe; 3- Khi phát ra tiếng; 4- Biết được 3 thứ: Thấy, Nghe, Nói; 5- Phân thân để độ chúng sinh; 6- Lập nhiều phương tiện để độ chúng sinh.
  • Chân thường của Tứ đại: Gồm có 5 thứ:
  1- Đất; 2- Nước; 3- Gió; 4- Lửa; 5- Điện từ Âm Dương. Năm thứ này khi còn ở ngôi vị của nó.
  • Vô thường của Tứ đại và điện từ Quang: Khi nó duyên hợp lại và luân chuyển theo chu kỳ: Thành - Trụ - Hoại - Diệt.
  • Chân thường của 16 thứ của tánh Người: khi nó ở yên ngôi vị của nó
  • Vô thường của tánh Người: khi nó động theo chiều Vật lý.
  Đức Phật nghe cụ Thường Pháp Tín trình bày rất rành mạch, nên khen, ấn chứng và dạy như sau:
  - Cụ là người đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”. Cụ cố gắng thực hiện đúng theo sự hiểu biết của mình để được Giải thoát. Khi thực hiện viên mãn rồi, cụ muốn vào Niết bàn cũng được, hay muốn làm Tổ Thanh tịnh thiền, thì hãy luân hồi theo dòng chảy của Mạch nguồn Thanh tịnh thiền, nhận Tổ vị, để độ chúng sanh các đời sau.
  Đức Phật nói tiếp:
  - Sự hiểu biết ấy, cụ có làm kệ được không. Nếu được, hãy trình cho Như Lai và đại chúng nghe:
  Cụ Thường Pháp Tín trình bài kệ 16 câu như sau:
  Đời con diễm phúc lắm thay
  Một lời Đức Phật vào ngay Niết bàn
  Sa La rừng tốt bình an
  Những lời châu ngọc đứt ngang luân hồi!
  Tu hành khổ não nên thôi
  Sống với tánh Biết luân hồi màng chi
  Phật ngôn con nhận tức thì
  Niết bàn sinh tử con thôi không tìm.
  Lệ rơi từ tận con tim
  Tuôn ra những thứ con tìm xưa nay
  Sa La nhờ Phật chỉ bày
  Tâm con thanh tịnh vào ngay Niết bàn.
  Và cụ trình thêm 4 câu kệ nữa:
  Lời dạy Thế Tôn rất cao sâu
  Tỷ đời, triệu kiếp, con tìm cầu
  Nay con nghe được Thế Tôn dạy
  Đã nhận Phật tánh thật nhiệm màu.
  Đức Phật liền khen và ấn chứng cho cụ Thường Pháp Tín bằng 16 câu kệ như sau:
  Xưa nay cụ mãi kiếm tìm
  Niết bàn thanh tịnh kiếm tìm mà chi
  Biết nó thanh tịnh tức thì
  “Rơi vào Bể tánh”, nơi đây cội nguồn.
  Như Lai dạy rõ cụ rằng:
  Niết bàn thanh tịnh ở hằng nơi ta
  Dù tìm được, gần hay xa
  Niết bàn tìm được là phải bỏ đi!
  Chi bằng trực nhận tức thì
  Không Quán, không Tưởng biết thì quý thay
  Trên đời có một không hai
  Niết bàn thanh tịnh ở ngay nơi mình.
  Khi Đức Phật đọc xong 16 câu kệ ấn chứng cho cụ Thường Pháp Tín và nói với cụ:
  - Hôm nay lời nguyện của Như Lai đã trọn vẹn. Thôi cụ hãy lui ra để người khác thưa hỏi tiếp.
  Cụ Thường Pháp Tín hết sức vui mừng lễ Phật rồi lui ra.

  Trích cuốn "Khai thị Thiền tông" của tác giả Nguyễn Nhân - NXB Tôn giáo

  Lưu ý
  Chào bạn!

  Gặp được người hâm mộ Thiền Tông quả là đáng quý, mình rất hoan hỉ ý nguyện hoằng dương chánh pháp của bạn, nhưng việc này không phải là việc dễ, nếu không phải đại triệt, đại ngộ thì chỉ là việc tự lừa người dối mình, có tâm nguyện mà không đủ sức thì chỉ là tìm khổ mà thôi! Chẵng những hại mình còn hại cả người khác, nếu chưa rõ ràng thì sau này sẻ phải ăn năn day dứt chẵng yên.

  Cái ông Nguyễn Nhân khi viết sách kia thì vẫn còn ngồi trong bàn tay Phật tổ đái bậy mà bạn còn không phân biệt được thì lấy cái gì mà đi hoằng dương chánh pháp của Như Lai?

  Nếu bạn muốn giữ tâm nguyện của mình Tịch Nhiên cũng rất hoan hỉ luận bàn chử nghĩa với bạn để cho bạn tâm phục khẩu phục. Nếu bạn không qua được cửa của Tịch Nhiên thì bạn hảy buông xuống tất cả để Tham Cứu lại cho rõ ràng xem cái "Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự" này là cái gì nhé ! hì hì...

     


 2. #41
  Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016) . Hắc phong is on a distinguished road Hắc phong's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Giới tính
  Nữ
  Bài viết
  2,790
  Credits
  96,514
  10
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,918
  Thanked 642 Times in 306 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định

  Mod Thiền Tông HP - Kính gửi đến Ban Quản Trị, bài viết này để xem xét.

  HP

  Sáu căn an nhiên
  Đứng đi lặng lẽ
  Một tâm chẳng sanh
  Muôn pháp đều dứt.

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Thông báo khóa khai giảng khóa thiền Tứ Niệm Xứ
  By lele in forum Thiền Học Vipasana
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-07-2011, 03:47 AM
 2. Thiền Thất Khai Thị
  By imported_gioidinhhue in forum Thiền Học Vipasana
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-09-2009, 09:18 AM

Members who have read this thread : 28

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình