Trích dẫn Gửi bởi Tịch Nhiên Xem bài viết

Lão ca ngươi bảo ta chấp ngã hóa ra lão ca ngươi chấp vô ngã phải không? Thật đáng thương xót ha ha...

Ủa, dạo này mắt mũi lèm nhèm nên ta quên là ngươi có thòng thêm câu cuối này.

Hí hí ta tin là ngươi không hiểu 'ngã' là cái gì, mà đã không hiểu 'ngã' là gì thì tất nhiên không thể hiểu 'chấp ngã' là gì. Nhưng mà ta cứ xem như ngươi hiểu rồi đi nhé, để mà có chuyện để nói tiếp

Ta hỏi ngươi 3 câu sau:

1. Khi ta nói ngươi chấp ngã thì có nghĩa là ta chấp vô ngã?
2. Khi Phật nói 'vạn pháp vô ngã' thì có phải là Phật chấp vô ngã?
3. Chấp vô ngã thì có gì sai?