Hẳn Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ đều quá quen với Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị và bộ Khuyên người niệm Phật
Bài viết này xin được chia sẻ trọn bộ 4 tập Khuyên người niệm Phật đã được chỉnh sửa (cắt bỏ nhạc cuối mỗi băng, những chỗ bị vấp) và chia lại theo thư vì mỗi ngày tôi thường nghe đi nghe lại 1 thư
Link Google driveLink Fshare
web get link để tải tốc độ cao: http://getlink.vaphim.com/
http://www.maclife.vn/fshare/


A Di Đà Phật!

(HP chuyển về đây)