|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 28 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CuốiCuối
Kết quả 82 đến 84 của 90

Chủ đề: Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 7. Tứ Tướng

 1. #82
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,490
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  1,721
  Thanked 1,629 Times in 1,078 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 7. Tứ Tướng

  * Như Huyễn Tam Ma Đề (tt).

  B/. Sắc Như.


  Thành tựu Như Huyễn Tam Ma Đề sẽ được rất nhiều công đức, trong đó có công đức thấy được Chơn Tánh của các pháp (kiến tánh), hay còn gọi là thấy được "Chơn Như" của các pháp.

  Thế nào là thấy được "Chơn Như" của các pháp (Chơn Như là tên khác của Niết Bàn) ?

  + Mỗi sự vật đều là huyễn hiện.- Vì do nhân duyên sanh (Như con người là do 5 uẩn duyên sanh).-Nhưng huyễn từ Chơn Như mà hiện. Như vậy con người là "Như- huyễn". Đó là "Chơn Như" của con người.

  + Trái cam - Có Chơn Như của trái cam, trái xoài - Có Chơn Như của trái xoài v.v...dẫn đến "Sắc" - Có Chơn Như của "Sắc".- Đó là "Sắc Như". Thấy được Chơn Như của Sắc, khế hợp được "Sắc Như", mới có thể giải thoát đắc Niết Bàn

  Kinh Bát nhã Phật dạy:

  Bồ tát nào trú nơi Bát nhã Ba- la- mật, quán thật tướng của các pháp, mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết rõ Bồ tát đó đã thường hành Bát nhã Ba- la- mật, thường chẳng ly Bát nhã Ba- la- mật vậy.

  ....... Nơi đây ngài Tu Bồ Đề nói về các nhân duyên chẳng ly Bát nhã Ba- la- mật. Đó là: Sắc ly sắc tánh,..., dẫn đến thật tế ly thật tế tánh, Sắc ly sắc tướng ,..., dẫn đến thật tế ly thật tế tướng, tướng cũng ly tướng, tánh cũng ly tánh. Bồ tát tu hành như vậy sẽ được vô ngại đạo, dẫn đến thành tựu được tâm Tát bà nhã. Nơi đây là chỗ mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu.

  ....... Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề : Do nhân duyên gì mà các pháp chẳng sanh, chẳng thành tựu ?

  ....... Ngài Tu Bồ Đề đáp : Sắc và sắc tướng đều không, nên sắc chẳng sanh, chẳng thành tựu,..., dẫn đến thật tế chẳng sanh, chẳng thành tựu. Vì sanh và thành tựu đều là bất khả đắc cả.

  ....... Nếu Bồ tát được đệ nhất thanh tịnh như vậy thì chẳng ai sánh kịp, dần dần sẽ được gần Nhất thiết chủng trí. vì gần được Nhất thiết chủng trí nên tâm chẳng còn bị trầm một, chẳng còn sanh các tà kiến, các kiết sử phiền não.

  ....... Lúc bấy giờ, Bồ tát được thân tâm thanh tịnh, được quả báo thanh tịnh, lại phá được các chấp tướng hư vọng, thọ pháp tánh sanh thân thường được hóa sanh chẳng còn thọ nghiệp báo sanh thân nữa.

  http://www.diendanphatphaponline.com...5356#post85356

  * .- Kinh Kim Cang dạy: Như Lai giả, thị chư pháp như nghĩa (Như Lai là chân như của vạn pháp). Thấy được Sắc Như là thấy tánh bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của "Sắc". Do thấy và khế hợp tương ưng "Sắc Như", nên được giải thoát đáo Niết Bàn.

  * Do Sắc Như mà đáo Niết Bàn, nên nói Niết Bàn Phật là Sắc.


     

  Last edited by vienquang6; 19-03-2017 at 02:55 AM.
  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Tịch Nhiên (15-03-2017)

 3. #83
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,490
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  1,721
  Thanked 1,629 Times in 1,078 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 7. Tứ Tướng

  * "Vô thọ" Niết Bàn.

  Vì Niết Bàn của Như Lai là "Như Sắc", nên Niết Bàn của Như Lai là "Vô thọ", tức là không có các thọ.

  Như bài kinh sau:

  Dứt hết các thọ, gọi đó là sự vui không thọ. Sự vui không thọ như vậy gọi là vui thường trụ. Cho nên, nói Như Lai có thọ vui là không đúng. Do nghĩa đó, cho nên RỐT RÁO AN VUI CHÍNH LÀ NIẾT BÀN. Niết Bàn tức là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai.

  HT. Thích Từ Thông làm bài trực chỉ như sau:

  Người được NIẾT BÀN, không cần hủy bỏ thân. Không cần diệt tận tâm trí mà cũng chẳng cần có ý tưởng lãnh thọ NIẾT BÀN. Bởi vì Niết Bàn chẳng có gì đó để cho ai đó lãnh thọ. Người được NIẾT BÀN như người trí chỉ cần biết cách "Ói". Và trước lúc ói, biết rằng mình đã ăn nhằm những thức ăn có độc tố cho nên bị đau như vậy. Người trí nầy tạo cho mình một cách Ói để ói hết ra, vậy thôi ! Cho nên, ai đó nói Như Lai có THỌ VUI NIẾT BÀN là không đúng. Bởi vì cái vui Niết Bàn không phải là cái vui mới có mà là cái vui vẫn có. Vì tánh của Niết Bàn là Thường. Như Lai tánh là Thường.

  Tuyệt đối AN VUI là NIẾT BÀN. NIẾT BÀN LÀ CHÂN GIẢI THOÁT. CHÂN GIẢI THOÁT TỨC NHƯ LAI
  .

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 4. The Following User Says Thank You to vienquang6 For This Useful Post:

  Tịch Nhiên (18-03-2017)

 5. #84
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,490
  Credits
  5,926
  24
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 1 lần
  Thanks
  1,721
  Thanked 1,629 Times in 1,078 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định Thảo luận kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm 7. Tứ Tướng

  * Quán thọ thị khổ.

  Giáo lý căn bản của Đạo Phật là Tứ Diệu Đế. 37 Phẩm Trợ Đạo trong đó có quán Tứ Niệm Xứ là nồng cốt tu Thiền Định (Đạo Đế), để có Niết Bàn (Diệt Đế).

  Tứ Niệm Xứ, là 4 chỗ cần ghi nhớ quán sát. Đó là:

  + Quán Thân bất tịnh

  + Quán Tâm vô thường

  + Quán Pháp vô ngã

  + Quán thọ thị khổ.

  * Ở đây chúng ta tìm hiểu về Quán thọ thị khổ.

  + Thọ là nhận lãnh. Thọ gồm có thân thọ và tâm thọ. Hai mặt này tương tác với nhau. Có thể thân thọ mà tâm không thọ, hoặc thân và tâm đồng cảm thọ.

  Phật dạy: Có nhận lãnh là có khổ. Có thể tóm tắc:

  - Chủ thể nhận lãnh là 6 căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

  - Đối tượng nhận lãnh là 6 trần: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp.

  - Sanh ra 3 Thọ, là:

  1/. Lạc thọ.- Là những cảm thọ vui sướng như được ăn ngon mặc đẹp v.v...

  2/. Khổ Thọ.- Là những cảm thọ không thích ý, như bị chửi bới, nặng nhẹ v.v...

  3/. Bất lạc, bất khổ thọ.- Là những cảm thọ không có ấn tượng rỏ ràng.

  Đối với 3 loại cảm thọ này, đức Phật dạy: Chúng đều mang đến Khổ.

  Ðức Phật khẳng định: "Khi thức được trong sạch, trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri được lạc, được khổ, được bất lạc bất khổ" .

  Theo chư Tôn Đức chỉ dạy, thì:

  Khi sáu căn duyên sáu trần sinh ra cảm thọ thì đây thuộc về ngoại thọ. Cảm thọ về các trạng thái thiền lạc gọi là nội thọ. Chung qui dù cảm thọ thuộc vật chất hay không vật chất đều do tâm bị ràng buộc trong ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy (tức các ham muốn về tiền bạc - của cải, sắc đẹp, danh vọng - địa vị, ăn ngon, ngủ kỹ). Tuy nhiên, cảm thọ đưa đến khổ đau hay an lạc tùy thuộc rất nhiều vào mức độ giác ngộ của chúng ta. Ðối với người Phật tử có tu tập, có trí tuệ quán chiếu thì luôn làm chủ được tâm mình trước những cảm thọ. Biết cảm giác ấy là vô thường và sẽ dễ bị trói buộc bởi cảm giác ấy, người Phật tử không nhận cảm thọ ấy bằng dục vọng. Sống trong lạc thọ nhưng không hệ lụy, sống trong khổ thọ nhưng không khổ đau cùng cực vì có quán sát và liễu tri được bản chất của chúng.

  Vâng. Do liễu tri được bản chất của "Thọ", nên hướng được đến Niết Bàn.

  Do Thọ là Khổ, nên trong Đại Niết Bàn Phật, không có các thọ.


     

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 28 của 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2012, 10:12 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 06:43 AM

Members who have read this thread : 55

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình