|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 1 của 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 3 của 93

Chủ đề: Hết vô minh

 1. #1
  Thành Viên đóng góp bài nguyenjobvn is on a distinguished road nguyenjobvn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  233
  Credits
  277,966
  6
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  52
  Thanked 83 Times in 61 Posts
  Rep Power
  3

  Mặc định Hết vô minh

  Trích dẫn Gửi bởi rickpham Xem bài viết
  ta nói lời thật ông lại không tin ông cứ ở đó mà tìm hiểu gà có trước hay trứng có trước đi. Uổng cho ông học phật mà lại hỏi 2 câu tầm thường như vậy. Sở dĩ có chúng sanh là vì có vô minh, khi hết vô minh thì thành phật thôi. “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy là Thường Lạc Ngã Tịnh.” Câu nói đó lập đi lập lại nhiều lần trong kinh Đại Bát Niết-bàn, cũng là chủ đề Phật tánh của kinh. Khi nào ông làm được 4 chữ đó thì phật tánh hiện ra
  Kính Ngài rickpham,

  Đệ tử không rõ, thế nào là hết vô minh ? Mong Ngài chỉ giáo !

  Nam mô A Di Đà Phật.

  Bài viết liên quan:


 2. #2
  Điều Hành Viên rickpham is on a distinguished road rickpham's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2016
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  1,000
  Credits
  334,813
  11
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  144
  Thanked 229 Times in 178 Posts
  Rep Power
  5

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi nguyenjobvn Xem bài viết
  Kính Ngài rickpham,

  Đệ tử không rõ, thế nào là hết vô minh ? Mong Ngài chỉ giáo !

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Đệ nhất giác ngộ:
  Thế gian vô thường,
  Quốc độ nguy thúy.
  Tứ đại khổ không,
  Ngũ ấm vô ngã.
  Sanh diệt biến dị,
  Hư ngụy vô chủ.
  Tâm thị ác nguyên,
  Hình vi tội tẩu.
  Như thị quán sát,
  Tiệm ly sanh tử.
  Trích kinh bát đại nhân giác
  dịch:
  DỊCH:

  Điều thứ nhất phải thường giác ngộ:
  Đời vô thường quốc độ bở dòn.
  Khổ không tứ đại thon von,
  Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.
  Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,
  Giả dối không chủ lý mầu khó tin.
  Tâm là nguồn ác xuất sanh,
  Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.
  Người nào quán sát thế này,
  Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.

  Đệ nhị giác tri:
  Đa dục vi khổ,
  Sanh tử bì lao,
  Tùng tham dục khởi,
  Thiểu dục vô vi,
  Thân tâm tự tại.

  DỊCH:

  Điều thứ hai lại cần giác biết:
  Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều.
  Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu,
  Bởi chưng tham dục, mà chiêu khổ nầy.
  Bớt lòng tham dục chẳng gây,
  Thân tâm tự tại vui nầy ai hơn.

  Đệ tam giác tri:
  Tâm vô yểm túc,
  Duy đắc đa cầu,
  Tăng trưởng tội ác.
  Bồ-tát bất nhĩ,
  Thường niệm tri túc,
  An bần thủ đạo,
  Duy tuệ thị nghiệp.

  DỊCH:

  Điều thứ ba phải thêm giác biết:
  Đắm mê trần mải miết chẳng dừng.
  Một bề cầu được vô chừng,
  Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu.
  Những hàng Bồ-tát hiểu sâu,
  Nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn.
  Cam nghèo giữ đạo là hơn,
  Lầu cao trí tuệ chẳng khờn dựng lên.

  Đệ tứ giác tri:
  Giải đãi trụy lạc,
  Thường hành tinh tấn,
  Phá phiền não ác,
  Tồi phục tứ ma,
  Xuất ấm giới ngục.

  DỊCH:

  Điều thứ tư cần nên giác biết:
  Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân.
  Thường tu tinh tấn vui mừng,
  Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời.
  Bốn ma hàng phục như chơi,
  Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài.

  Đệ ngũ giác ngộ:
  Ngu si sanh tử.
  Bồ-tát thường niệm,
  Quảng học đa văn,
  Tăng trưởng trí tuệ,
  Thành tựu biện tài,
  Giáo hóa nhất thiết,
  Tất dĩ đại lạc.

  DỊCH:

  Điều thứ năm lại thêm giác ngộ:
  Ngu si là gốc khổ luân hồi.
  Bồ-tát thường nhớ không ngơi,
  Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào.
  Vun bồi trí tuệ càng cao,
  Biện tài đầy đủ công lao chóng thành.
  Đặng đem giáo hóa chúng sanh,
  Niết-bàn an lạc còn lành nào hơn.

  Đệ lục giác tri:
  Bần khổ đa oán,
  Hoạnh kết ác duyên,
  Bồ-tát bố thí,
  Đẳng niệm oán thân,
  Bất niệm cựu ác,
  Bất tắng ác nhân.

  DỊCH:

  Điều thứ sáu phải nên giác biết:
  Người khổ nghèo lắm kết oán hờn.
  Không duyên tạo ác đâu sờn,
  Bồ-tát bố thí, ai hơn kẻ này.
  Lòng không còn thấy kia đây,
  Ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào.
  Dù người làm ác biết bao,
  Một lòng thương xót, khổ đau cứu giùm.

  Đệ thất giác ngộ:
  Ngũ dục quá hoạn.
  Tuy vi tục nhân,
  Bất nhiễm thế lạc,
  Thường niệm tam y,
  Ngõa bát pháp khí,
  Chí nguyện xuất gia,
  Thủ đạo thanh bạch,
  Phạm hạnh cao viễn,
  Từ bi nhất thiết.

  DỊCH:

  Điều thứ bảy là thường giác ngộ:
  Năm dục gây lầm lỗi ngất trời.
  Tuy người thế tục ngoài đời,
  Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình.
  Ba y thường nhớ của mình,
  Ngày nào sẽ được ôm bình ngao du.
  Chí mong lìa tục đi tu,
  Đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ.
  Hạnh lành cao vút kính thờ,
  Thương yêu tất cả không bờ bến đâu.

  Đệ bát giác tri:
  Sanh tử xí nhiên.
  Khổ não vô lượng,
  Phát đại thừa tâm,
  Phổ tế nhất thiết,
  Nguyện đại chúng sanh,
  Thọ vô lượng khổ,
  Linh chư chúng sanh,
  Tất cánh đại lạc.

  DỊCH:

  Điều thứ tám lại nên giác ngộ:
  Tử sanh hoài đau khổ vô cùng.
  Phát tâm dõng mãnh đại hùng,
  Quyết lòng độ hết đồng chung Niết-bàn.
  Thà mình chịu khổ muôn vàn,
  Thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi.
  Mọi người đều được vui tươi,
  Đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang.

  Như thử bát sự,
  Nãi thị chư Phật,
  Bồ-tát đại nhân,
  Chi sở giác ngộ,
  Tinh tiến hành đạo,
  Từ bi tu tuệ,
  Thừa pháp thân thuyền,
  Chí Niết-bàn ngạn,
  Phục hoàn sanh tử,
  Độ thoát chúng sanh.
  Dĩ tiền bát sự,
  Khai đạo nhất thiết,
  Linh chư chúng sanh,
  Giác sanh tử khổ,
  Xả ly ngũ dục,
  Tu tâm Thánh đạo.
  Nhược Phật đệ tử,
  Tụng thử bát sự,
  Ư niệm niệm trung,
  Diệt vô lượng tội,
  Tiến thú bồ-đề,
  Tốc đăng chánh giác,
  Vĩnh đoạn sanh tử,
  Thường trụ khoái lạc.

  DỊCH:

  Tám điều như thế dạy qua,
  Chính hàng Bồ-tát cùng là Thế Tôn,
  Đã từng giác ngộ lẽ chân,
  Tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi.
  Đốt đèn trí tuệ phá si,
  Pháp thân thuyền quí dạo đi Niết-bàn.
  Trở vào sanh tử thanh nhàn,
  Chúng sanh độ thoát an toàn vui lây.
  Lại dùng tám việc trước này,
  Mở đường khai lối dắt dìu chúng sanh.
  Khiến cho hết thảy biết rành,
  Tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ.
  Xa lìa năm dục đục lờ,
  Tâm tu đạo Thánh không giờ nào quên.
  Nếu là Phật tử phải nên,
  Tám điều như thế hằng đêm tụng hoài.
  Ở trong mỗi niệm hằng ngày,
  Bao nhiêu tội lỗi diệt rày sạch trơn.
  Bồ-đề hoa báu nhẹ thơm,
  Trên bờ chánh giác gót chân giẫm liền.
  Hằng hà sanh tử lưu linh,
  Thường vui yên ổn tâm tình tiêu tan.

  Làm được những điều trong kinh bát đại nhân giác thì hết vô minh

     

  Nhất hoa nhất thế giới
  Nhất diệp nhất như lai

 3. #3
  Thành Viên đóng góp bài nguyenjobvn is on a distinguished road nguyenjobvn's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  233
  Credits
  277,966
  6
  Advanced
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  52
  Thanked 83 Times in 61 Posts
  Rep Power
  3

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi rickpham Xem bài viết
  Đệ nhất giác ngộ:
  Thế gian vô thường,
  Quốc độ nguy thúy.
  Tứ đại khổ không,
  Ngũ ấm vô ngã.
  Sanh diệt biến dị,
  Hư ngụy vô chủ.
  Tâm thị ác nguyên,
  Hình vi tội tẩu.
  Như thị quán sát,
  Tiệm ly sanh tử.
  Trích kinh bát đại nhân giác
  dịch:
  DỊCH:

  Điều thứ nhất phải thường giác ngộ:
  Đời vô thường quốc độ bở dòn.
  Khổ không tứ đại thon von,
  Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.
  Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,
  Giả dối không chủ lý mầu khó tin.
  Tâm là nguồn ác xuất sanh,
  Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.
  Người nào quán sát thế này,
  Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.
  Làm được những điều trong kinh bát đại nhân giác thì hết vô minh
  Kính Ngài rickpham,

  Có sanh tử để "ly" sao lại nói là hết vô minh được Ngài, đệ tử không rõ ?

  Nam mô A Di Đà Phât.


+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 1 của 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Pháp hành minh sát thực tiễn
  By tinhquangthongtri in forum Thiền Học Vipasana
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-07-2012, 09:51 AM
 2. Người đi chùa thông minh
  By lele in forum Nghệ Thuật Sống Đạo
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 01:45 AM

Members who have read this thread : 35

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình