THƯƠNG TIẾC
Thể điệu: Trăng Thu Dạ Khúc


= Gió = lung lay trên đài Sen khoe sắc tưới =
Trắng trong hương nồng =
Thiết tha muôn lòng =
Dù cho mưa nắng = nắng soi qua =
Giửa nơi cõi tạm
Vẩn còn tiếng thơm nét hoa =
Đời luôn yêu thương =
Đời trải đoạn trường =
Sống sao không thẹn
Gương lành toà Sen Thánh ân

= Lá = xanh rơi khi còn tươi trong nắng xuân =
Tiếc thương xa cành =
Cách chia sao đành =
Lòng thêm vương vấn = vấn vương đau =
Giửa cơn lửa loạn
Biển đời sóng trôi cuốn mau =
Dù bao phong sương =
Dù đã luỵ phiền =
Xót xa thêm nặng
Thương sầu cành cây lá non =


Bạch Vân Nhi
------------

MẸ TÔI
Thể điệu: Lý Con Sáo


1- Nước sông sâu
Trong các cội nguồn muôn phương = =
2- Đời vẫn còn thân thương
3- Câu tứ ân đạo hiếu trọn tình
4- Con trân quý vô cùng =
5- Mẹ mãi là người con kính yêu
6- Trái tim như cánh Sen luôn hồng tươi
7- Ngày đêm cùng thời gian chở che
8- Con lớn khôn trải qua bao buồn vui.


Bạch Vân Nhi