|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4
Kết quả 10 đến 12 của 12

Chủ đề: Thân kiến là gì ?

 1. #10
  Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin vienquang6 is on a distinguished road vienquang6's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2007
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  5,105
  Credits
  5,926
  23
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1,522
  Thanked 1,486 Times in 985 Posts
  Rep Power
  10

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi caiten Xem bài viết
  Kính đạo hữu Vienquang6,
  caiten được nghe:  Như vậy ở đây có sự sai khác gì giữa những điều đạo hữu đã nói và những gì Thế Tôn đã dạy?  Ở đây, có phải không thân kiến có phải là chánh kiến đang được đạo hữu nói đến?
  Lành thay nếu được đạo hữu chia sẻ về vấn đề này.
  Kính mừng bạn có chánh kiến.

  Mong bạn phát huy tu tập.

  Mến

  vienquang6


  Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió,
  Buông thuyền lúc khách đã sang sông.

 2. #11
  Thành Viên đóng góp bài caiten is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Aug 2016
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  24
  Credits
  14,116
  2
  Beginner
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Rep Power
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi vienquang6 Xem bài viết
  Kính mừng bạn có chánh kiến.

  Mong bạn phát huy tu tập.

  Mến
  Đạo hữu Vienquang6 kính,
  Lành thay khi đạo hữu đã nhận ra sự sai khác giữa những gì đạo hữu nói và những gì Thế Tôn dạy.
  Không chỉ nói về thân kiến, Thế Tôn còn nói về thân kiến tập khởi, thân kiến đoạn diệt.

  -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Hãy lắng nghe.
  4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi?
  5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc.
  6-8) ... quán thọ... quán tưởng... quán các hành...
  9) ... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức.
  10) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Con đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là: Sự quán sát đưa đến khổ tập khởi.
  11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt?
  12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân; không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc.
  13-15) ... không quán thọ... không quán tưởng... không quán các hành...
  16) ... không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức.
  17) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt có nghĩa là: Sự quán sát đưa đến sự khổ đoạn diệt.
  TƯƠNG ƯNG BỘ - Tương Ưng Uẩn
  Như vậy là pháp về thân kiến được giảng đầy đủ .
  Nhờ thọ trị chân chánh mà các vị đệ tử của Phật khi được hỏi về thân kiến, các ngài đều trả lời như thật như chân.

  -- Thưa Ni sư, thế nào là thân kiến?
  -- Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả Visakha, là thân kiến.
  -- Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến?
  -- Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Ða văn Thánh đệ tử đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả Visakha, là không có thân kiến.
  TRUNG BỘ KINH - Tiểu Kinh Phương Quảng - Đoạn đối thoại giữa Tỳ kheo ni Dhammadinna và nam cư sĩ Visakha
  Lại nữa, có sự sai khác giữa chánh kiến đạo hữu đã nêu và chánh kiến được tuyên dạy.
  Chánh kiến, thế nào là chánh kiến?

  Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? Chánh kiến, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại. Này các Tỷ-kheo, có loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y (upadhivepakka); có loại chánh kiến, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi (magganga).
  Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y.
  Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? Phàm cái gì, này các Tỷ-kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh đạo, có vô lậu tâm, có Thánh tâm. Chánh kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi.
  TRUNG BỘ KINH - Đại Kinh Bốn Mươi
  Và này đạo hữu, có hai duyên để chánh kiến được sanh khởi:

  -- Này Hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi?
  -- Này Hiền giả, có hai duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác ý. Này Hiền giả, do hai duyên này, chánh tri kiến sanh khởi.
  TRUNG BỘ KINH - Đại Kinh Phương Quảng - Đoạn đàm đạo giữa Tôn giả Maha Kotthita và Tôn giả Sariputta (Tôn giả Maha Kotthita đặt câu hỏi, Tôn giả Sariputta trả lời)
  Nay tiếng của bậc thánh đã được nghe, phần chúng ta như lý tác ý không thành tựu, thời chánh kiến cũng không thành tựu. Do vậy caiten hoan hỷ trước lời nhắn gửi :

  Mong bạn phát huy tu tập.
  Kính chúc đạo hữu tăng thịnh trong pháp!

     


 3. The Following User Says Thank You to caiten For This Useful Post:

  ngộkhông (23-08-2016)

 4. #12
  Điều Hành Viên VO-NHAT-BAT-NHI is on a distinguished road VO-NHAT-BAT-NHI's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Giới tính
  Nam
  Bài viết
  1,041
  Credits
  4,026,458
  14
  MASTER
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  33
  Thanked 308 Times in 235 Posts
  Rep Power
  9

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi vienquang6 Xem bài viết

  3) Sìlabbataparàmàsa (giới cấm thủ), Là dứt trừ sự giữ giới một cách mê tín, như tin là ăn phân bò sẽ được giải thoát v.v...
  Dạ, Đạo gì ngộ vậy Thầy, ăn phân bò mà được iải thoát! Nếu có việc này thì chắc phân bò sẽ lên giá. Hiiiiiiiiiiiiiii

  Đá thì không thành Phật nhưng mỗi một cục đá thì chắc chắn sẽ thành Phật.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Members who have read this thread : 36

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình