|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 26 của 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kết quả 76 đến 77 của 77

Chủ đề: Thắng Pháp Tập Yếu Luận.

 1. #76
  Thành Viên đóng góp bài Minh Tam is on a distinguished road Minh Tam's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Giới tính
  Nam
  Tuổi
  36
  Bài viết
  130
  Credits
  201,445
  7
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  8
  Thanked 32 Times in 23 Posts
  Rep Power
  3

  Mặc định Chương 3 . PAKINNAKA: LINH TINH

  NHỨT MÔN, NGŨ MÔN, LỤC MÔN VÀ VÔ MÔN TÂM

  I. PÀLI VĂN.

  - 17) Tesu pana dvipancavinnànàni ceva mahaggatalokuttara - javanàni ceti chattimsa yathàraham ekadvàrikacittàni nàma. Manodhàtuttikam pana pancadvàrikam. Sukhasantìrana-votthapana-kàmàvacarajavanàni chadvàrikacittàni. Upekkhàsahagatasantìrana-mahàvipàkàni chadvàrikàni ceva dvàravimuttàni ca. Mahaggatavipàkàni dvàràvimuttànevà tì.

  II. THÍCH VĂN.

  - Ekadvàrika: Một môn. Manodhàtuttikam: 3 ý giới tâm.

  III. VIỆT VĂN.

  - 17) 36 tâm khởi lên chỉ ngang qua một cửa tức là 10 thức tâm, các tốc hành gồm có đại hành và siêu thế tâm. 3 ý giới tâm khởi lên ngang qua 5 cửa. Suy đạc tâm câu hữu với hỷ, xác định tâm, dục giới tốc hành tâm khởi lên ngang qua 6 cửa. Suy đạc tâm câu hữu với xả, Ðại Dị thục tâm khởi lên ngang qua 6 môn và không qua cửa nào cả. Ðại hành dị thục tâm không khởi qua cửa nào cả.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - 36 tâm tức là 10 thức tâm, 10 sắc giới thiệu và duy tác tâm, 8 vô sắc giới thiệu và duy tác tâm, 8 siêu thế đạo và quả tâm.

  - Trong mười thức tâm, 2 tâm khởi ngang qua nhãn môn, 2 tâm qua nhĩ môn, 2 tâm qua tỷ môn, 2 tâm qua thiệt môn và 2 tâm qua thân môn.

  - 18 đại hành tốc hành tâm và 8 Siêu thế tâm chỉ khởi qua ý môn.

  - 3 ý giới tâm tức là một ngũ môn hướng tâm và 2 tiếp thọ tâm.

  - 31 tâm khởi lên ngang qua 6 cửa. Suy đạc tâm câu hữu với hỷ 1 + ý môn hướng tâm (hay xác định tâm) 1 và Dục giới tốc hành tâm 29.

  - 10 tâm khởi ngang qua 6 cửa hay không ngang qua cửa nào, tức là hai suy đạc tâm câu hữu với xả và 8 Ðại dị thục tâm. Khi chúng làm công tác Ðồng sở duyên, chúng khởi lên ngang qua 6 cửa. Khi chúng làm công tác Kiết sanh thức, Hữu phần và Tử tâm, chúng khởi lên nhưng không qua cửa nào.

  - 9 đại dị thục tâm là dị thục của các thiền tâm. Chúng không khởi lên trong một diễn tiến của tâm thức ở Dục giới. Vì vậy chúng không khởi qua cửa nào cả. Chúng chỉ hoạt động theo Bhavanga, Patisandhi và Cuti (Hữu phần, kiết sanh thức và tử tâm).

  TOÁT YẾU

  I. PÀLI VĂN.

  - 18) Ekadvàrikacittàni pancachadvàrikàni ca.
  Chadvàrikavimuttàni vimuttàni ca sabbathà.
  Chattimsati tachà tìni ekatimsa yathàkkaman,
  Dasadhà navadhà ceti pancadhà paridìpaye.

  II. THÍCH VĂN.

  - Paridìpaye: Làm cho rõ, giải thích.

  III. VIỆT VĂN.

  - 18) 36 tâm khởi qua một cửa. Ba tâm khởi qua 5 cửa. 31 tâm khởi qua 6 cửa. 10 tâm khởi qua 6 cửa và không khởi qua cửa nào. 9 tâm hoàn toàn không khởi qua cửa nào hết. Như vậy có 5 loại tâm được giải thích.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - Ðây là bài kệ tóm tắt các loại tâm đứng về phương diện các cửa.

  - 36 tâm tức là 10 thức tâm + 26 Ðại Hành và Siêu thế tốc hành tâm.

  - 3 tâm tức là một ngũ môn hướng tâm + 2 Suy đạc tâm.

  - 31 tâm tức là 1 suy đạc câu hữu với hỷ + 1 xác định tâm + 29 Dục giới tốc hành.

  - 10 tâm tức là 2 Suy đạc câu hữu với xả + 8 Ðại Dị thục.

  - 9 tâm tức là Dị thục Sắc giới 5 + Vô sắc 4.

  PHÂN LOẠI THEO ÐỐI TƯỢNG

  I. PÀLI VĂN.


  - 19) Àrammanasangahe àrammanàni nàma, rùpàrammanam, saddàrammanam gandhàrammanam, rasàrammanam, photthabbàrammanam dhammàrammanam ceti chabbihàni bhavanti.

  II. THÍCH VĂN.

  - Àrammana: Ðối tượng. Photthabba: Xúc.

  III. VIỆT VĂN.

  - 19) Về đối tượng, có 6 đối tượng của tâm, tức là Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - Àrammanam, từ ngữ căn à + ram, nghĩa là luyến ái, dính, thích thú. Àlambana, từ ngữ căn à + lamb đeo vào. Vật mà chủ thể đeo vào, dính vào, nghĩa là đối tượng.

  - Photthabbàrammana: Xúc, đây chỉ cho địa đại, hỏa đại và phong đại. Tánh cứng, tánh nóng và tánh động có thể cảm nhận nơi thân, trừ thủy đại có tánh nhiếp nên thân không cảm thọ được. Khi ba đại này xúc chạm với thân, thời lạc thọ, khổ thọ hay không lạc không khổ thọ khởi lên tùy theo đối tượng.

  6 ÐỐI TƯỢNG

  I. PÀLI VĂN.


  - 20) Tattha rùpameva rùpàrammanam. Tathà saddàdayo saddàrammanàdìni. Dhammàrammanam pana pasàda-sukhu-marùpa-citta-cetasika-nibbàna-pannattivasena chaddhà sangayhanti.

  II. THÍCH VĂN.

  - Tattha: Ở nơi đây. Tathà: Cũng vậy. Sadda: Tiếng. Pasàda: Tịnh sắc căn. Sukhumarùpam: Tế sắc. Pannatti: Khái niệm. Sangayhanti: Họp lại với nhau.

  III. VIỆT VĂN.

  - 20) Ở đây có 6 đối tượng của tâm, tức là: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Pháp, đối tượng của ý căn cũng có sáu tức là tịnh sắc căn, tế sắc, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - Pasàda: Tịnh sắc căn, tức là bề mặt cảm thọ của các căn. Ðối với mắt, tai, mũi, lưỡi, tịnh sắc căn ở vào một vị trí đặc biệt còn tịnh sắc của thân căn ở cùng khắp cả thân.

  Tế sắc: Trong 28 sắc pháp, 16 sắc gọi là tế, 12 gọi là thô. Sắc, thanh, hương, vị, xúc (gồm cả địa, hỏa và phong đại) và 5 tịnh sắc căn thuộc về thô sắc. 16 sắc còn lại gọi là tế sắc.

  Tâm: chỉ cho 89 tâm. Tâm sở: chỉ cho 52 tâm sở. Niết bàn là đối tượng siêu thế đối với 8 siêu thế tâm. Pannatti: Khái niệm. Có hai: danh khái niệm (nàmapannatti) và nghĩa khái niệm (atthapannatti). Tên của các đồ vật tức là danh khái niệm. Nghĩa khái niệm là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi danh đối tượng.

     


 2. #77
  Thành Viên đóng góp bài Minh Tam is on a distinguished road Minh Tam's Avatar
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Giới tính
  Nam
  Tuổi
  36
  Bài viết
  130
  Credits
  201,445
  7
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  8
  Thanked 32 Times in 23 Posts
  Rep Power
  3

  Mặc định Chương 3 . PAKINNAKA: LINH TINH

  PHÂN LOẠI THEO ÐỐI TƯỢNG

  I. PÀLI VĂN.

  - 19) Àrammanasangahe àrammanàni nàma, rùpàrammanam, saddàrammanam gandhàrammanam, rasàrammanam, photthabbàrammanam dhammàrammanam ceti chabbihàni bhavanti.

  II. THÍCH VĂN.

  - Àrammana: Ðối tượng. Photthabba: Xúc.

  III. VIỆT VĂN.

  - 19) Về đối tượng, có 6 đối tượng của tâm, tức là Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - Àrammanam, từ ngữ căn à + ram, nghĩa là luyến ái, dính, thích thú. Àlambana, từ ngữ căn à + lamb đeo vào. Vật mà chủ thể đeo vào, dính vào, nghĩa là đối tượng.

  - Photthabbàrammana: Xúc, đây chỉ cho địa đại, hỏa đại và phong đại. Tánh cứng, tánh nóng và tánh động có thể cảm nhận nơi thân, trừ thủy đại có tánh nhiếp nên thân không cảm thọ được. Khi ba đại này xúc chạm với thân, thời lạc thọ, khổ thọ hay không lạc không khổ thọ khởi lên tùy theo đối tượng.

  6 ÐỐI TƯỢNG

  I. PÀLI VĂN.


  - 20) Tattha rùpameva rùpàrammanam. Tathà saddàdayo saddàrammanàdìni. Dhammàrammanam pana pasàda-sukhu-marùpa-citta-cetasika-nibbàna-pannattivasena chaddhà sangayhanti.

  II. THÍCH VĂN.

  - Tattha: Ở nơi đây. Tathà: Cũng vậy. Sadda: Tiếng. Pasàda: Tịnh sắc căn. Sukhumarùpam: Tế sắc. Pannatti: Khái niệm. Sangayhanti: Họp lại với nhau.

  III. VIỆT VĂN.

  - 20) Ở đây có 6 đối tượng của tâm, tức là: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Pháp, đối tượng của ý căn cũng có sáu tức là tịnh sắc căn, tế sắc, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm.

  IV. THÍCH NGHĨA.

  - Pasàda: Tịnh sắc căn, tức là bề mặt cảm thọ của các căn. Ðối với mắt, tai, mũi, lưỡi, tịnh sắc căn ở vào một vị trí đặc biệt còn tịnh sắc của thân căn ở cùng khắp cả thân.

  Tế sắc: Trong 28 sắc pháp, 16 sắc gọi là tế, 12 gọi là thô. Sắc, thanh, hương, vị, xúc (gồm cả địa, hỏa và phong đại) và 5 tịnh sắc căn thuộc về thô sắc. 16 sắc còn lại gọi là tế sắc.

  Tâm: chỉ cho 89 tâm. Tâm sở: chỉ cho 52 tâm sở. Niết bàn là đối tượng siêu thế đối với 8 siêu thế tâm. Pannatti: Khái niệm. Có hai: danh khái niệm (nàmapannatti) và nghĩa khái niệm (atthapannatti). Tên của các đồ vật tức là danh khái niệm. Nghĩa khái niệm là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi danh đối tượng.

     


+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 26 của 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

   

Similar Threads

 1. Tâm thăng bằng
  By NA TIÊN in forum Giáo Lý PG Nguyên Thủy
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-02-2011, 02:22 AM
 2. Giữ một thăng bằng
  By Bạch Vân Nhi in forum Nghệ Thuật Sống Đạo
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2010, 10:59 PM

Members who have read this thread : 104

Actions : (View-Readers)

 1. 29122015
 2. ag4576a
 3. ak78ccp
 4. arsagtffg
 5. atvbox2016
 6. axetaitau
 7. azvietgroup
 8. bangtam
 9. batdia2017
 10. Bình Đẳng Giác
 11. bestbanker0812
 12. bestbanker1812
 13. bigtonewow
 14. Bkav
 15. bui1234
 16. buycoreryw
 17. c334231215
 18. c63219316
 19. c83112116
 20. c94521316
 21. cameralentop
 22. camerasieunho8910
 23. caohb83
 24. Chiếu Thanh
 25. chientran431
 26. chim87ca
 27. ctytpxpro34
 28. dangqt86
 29. dichtailieukythuat
 30. dichthuatmaster
 31. dichtienganh
 32. dichtienghan
 33. Diep263547
 34. DUMY_1258
 35. dvlambangdaihoc.com
 36. fdsa596
 37. hai le
 38. hgda429
 39. Hoa49285
 40. hoanghoa_k34
 41. hongkykiki
 42. iaai634
 43. in1an1thiet1ke1
 44. jhrfjh_698
 45. joelus001
 46. kinght91
 47. koyham123456
 48. latuan
 49. lentopnaomoiweb
 50. lequyen2345
 51. Linhthoai
 52. loi8djdj
 53. longnguyen23467
 54. manhtam
 55. Minh Tam
 56. minh2121
 57. nampt86
 58. NGA9864902
 59. Ngọc Quang
 60. nguoidienhocphat1
 61. nhadatkhudong6789
 62. noithatgosoi_2016
 63. nontakjaba
 64. pamilawroblewski22194
 65. phamnangmc
 66. phamthuthuy
 67. quatet2d6m
 68. s1213281215
 69. s2247316
 70. salesg86
 71. sellcvv0101
 72. serwhjg
 73. sfzgdfgd
 74. superminion0707017
 75. t.phi75
 76. Tịch Nhiên
 77. tenmpoix
 78. thankhauy
 79. thdzhhf
 80. thienlongtrove2
 81. thinguyen34337
 82. thuytien1534
 83. TON8375184
 84. totoli
 85. tranglinh
 86. trangqb909
 87. tranphuong.12361
 88. trừng hải
 89. tt_chuyenphapluan
 90. tuananhZAQQ
 91. tuyen.tran718
 92. vanchuyentoancau89
 93. vandunghd1
 94. vantaithanhcong
 95. Vấn Đạo
 96. vienquang6
 97. vuanhthaoa3
 98. w113171215
 99. w303171215
 100. wthoinay9
 101. xamminhsdf
 102. YuanHu1002

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình