Tôi xin đại diện cho nhóm Phật tử Tịnh xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh chân thành cảm ơn quý Phật tử đã cùng chúng tôi hộ niệm cho Hòa thượng Thích Giác Khang, trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh cho đến khi Ngài xả bỏ Báo Thân, Thâu Thần Thị Tịch.

Nhân tiện đây chúng tôi xin thông báo sau lễ Trà Tỳ của Hòa thượng đã thu được nguyên vẹn Xá Lợi Xương Hàm, rất nhiều Xá Lợi loại lớn, Xá Lợi nhỏ đến hiện tại vẫn chưa lựa xong. Xá Lợi Hòa Thượng bao gồm đủ cả các màu vàng, trắng, xanh, đỏ. Lúc vừa lâm chung Hòa Thượng nở nụ cười rất mãn nguyện, trong lúc Trà Tỳ Hòa Thượng có rất nhiều hào quang trên bầu trời, sáng rực cả một góc trời. Và Hòa Thượng đã biết trước giờ đi là 15h, đó là giờ học chơn lý Sư trưởng và sau khi hộ niệm xong 8 tiếng là 23h. 23h là thời khắc chuyển giữa ngày và đêm. Những điều trên cho ta thấy giáo pháp Ngài thuyết đi đúng chánh pháp cũng như công phu tu hành giữ trọn giới hạnh của Ngài.

Ngày 15/04/2013 âm lịch Tịnh xá Ngọc Vân sẽ làm lễ nghinh rước Xá Lợi Sư. Nếu chư vị sắp xếp được xin mời về dự lễ nghinh rước Xá Lợi của vị Thánh Tăng này.

Xin cảm tạ.