Nam mô A Di Đà Phật.

Tôi xin đại diện cho nhóm PHật Tử Tịnh Xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh chân thành cảm ơn chư vị trong thời gian qua đã cùng chúng tôi hộ niệm cho Hòa Thượng Thích Giác Khang trụ trì Tịnh Xá Ngọc Vân, tỉnh Trà Vinh cho đến khi ngài xả bỏ Báo Thân,Thâu Thần Thị Tịch.

Nhân tiện đây chúng tôi xin thông báo sau lễ Trà Tỳ của Hòa Thượng đã thu rất nhiều xá lợi. Xương nguyên hàm và hiện tại có hơn 60 viên xá lợi lớn. Xá lợi nhỏ rất nhiều không đếm kể xiết và đủ các màu vàng xanh trắng . Điều đó ta thấy pháp ngài thuyết đi đúng chánh pháp cũng như công phu tu hành giữ trọn giới hạnh của Ngài như thế nào.

Sắp tới dưới tịnh xá Ngọc Vân sẽ làm lễ rước xá lợi Sư. Ngày giờ địa điểm chúng tôi sẽ thông báo sau. Nếu chư vị sắp xếp được xin mời về dự lễ đón rước xá lợi của vị Thánh Tăng này.

Kính

Nam mô A Di Đà Phật.