GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Hoằng Pháp trung Ương
o0o
THƯ MỜI
Tham dự Lễ Tưởng niệm Húy Kỵ Hòa Thượng Thượng THIỆN Hạ Hoa
Và Họp Mặt Truyền Thống Ngành Hoằng Pháp

Ban Tổ chức trân trọng kính mời:
Chư Tôn đức Ngành Hoằng pháp Trung ương, các Tỉnh thành, Tăng ni các khóa Đào tạo Giảng sư,
Hoan hỷ quang lâm tham dự lễ Tưởng niệm và Họp mặt Truyền thống theo thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: Vào lúc 14giờ00 ngày 30/ 01/ 2013 (19/ 12/ Nhâm Thìn
Địa điểm: Tại giảng đường chùa Ấn Quang 243 Sư vạn Hạnh – phường 9 – quận 10 – Tp. Hồ Chí Minh.
Vì ý nghĩa quang trọng của khóa lễ, rất mong sự hiện diện của Chư tôn đức và quý liệt vị tại đạo tràng hành lễ.
Trân trọngTM. BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN HOÀNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)


Hòa Thượng THÍCH BẢO NGHIÊM