>>SUY NGẪM: “Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác]„
|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling TamDuc nhắn với Đại chúng: Hùn phước duy trì Diễn Đàn Phật Pháp Online là gieo hạt Từ Bi giữ gìn Đất Phật .

vBulletin Message

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator