Trích dẫn Gửi bởi connhoemkhong Xem bài viết
thì loài cẩu hoang ăn gì mà chẳng cười, mà lại là cẩu điên nữa ...hehehehehe..
Y lời ông 6 lắm kẻ bị oan , rời lời ông 6 ngang bằng trọng tội .hahahahahaa....
heeeeeee, cẩu hoang ăn gì cũng cười, còn cẩu mà cắn bậy sủa bậy là cẩu gì hẻ, chắc là cẩu cưng. haaaaaaa. A di đà Phật!