|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 5 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CuốiCuối
Kết quả 13 đến 15 của 42

Chủ đề: CÁC BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP HOA

 1. #13
  Cựu Thành Viên Diễn Đàn tanphuqm is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Giới tính
  Nữ
  Tuổi
  28
  Bài viết
  1,775
  Credits
  2,219
  4
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  16
  Thanked 93 Times in 81 Posts
  Rep Power
  13

  Mặc định

  CHƯƠNG THỨ TƯ

  ĐẠI Ý MỖI PHẨM

  A. PHẦN TỔNG HIỂN


  1. TỰ PHẨM


  Trong phẩm này tổng hiển nhất chơn bình đẳng pháp giới, nhứt chon pháp giới chính là bổn giác diệu tâm bình đẳng của Thánh phàm, của tất cả. Tổng hiển nhất chơn pháp giới để chỉ đức Phật hiện ra nơi đời từ trước đến sau vẫn không ngoài "Phổ quang minhtrí sát na tế tam muội". Trước chính là hội Hoa Nghiêm nơi Bồ Đề đạo tràng, sau là pháp hội Pháp Hoa nơi Linh Thứu sơn này. Trước sau Đức Phật vẫn trụ tam muội đó mà chuyển pháp độ sanh. "Phổ quang minh trí" tức là Phật tri kiến vậy. Chẳngnhững ĐP tự trụ mà cũng muốn cho chúng sanh liễu ngộ chơn cảnh thật tướng này, nên trong Kinh nói:'Vì muốn chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mà ĐP thị hiện ra nơi đời", liễu ngộ chơn cảnh thật tướng này để làm chánh nhơn thực thành tựu Phật quả .  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo

 2. #14
  Cựu Thành Viên Diễn Đàn tanphuqm is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Giới tính
  Nữ
  Tuổi
  28
  Bài viết
  1,775
  Credits
  2,219
  4
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  16
  Thanked 93 Times in 81 Posts
  Rep Power
  13

  Mặc định 1. TỰ PHẨM(TT)

  [align=justify:12788ba50e]Trước khi chỉ bày Phật tri kiến, Đức Phật nói Kinh "Vô luợng nghĩa", rồi tự nhập "Vô lượng nghĩa xứ tam muội" đó là ý gì? Chính là để chỉ rõ rằng tất cả những sự đi đứng, nói, nín,v.v. của Đức Phật không phải là cảnh giới tâm thức tư lương của phàm tình. Không thể dùng tâm thức tư lương mà suy bàn đến được.

  Đức Phật tự trụ trong tam muội mà trời rưới bốn thứ hoa, đất lay sáu điệu. Đó là chỉ rõ sức "vô tác diệu lực" của Đức Phật chấn dộng hang sâu vô minh mê tối của chúng sanh, suốt trừ tất cả sự chướng ngại của bốn đại sáu căn vậy. tướng lông trắng phóng haò quang chiếu thấu một vạn tám nghìn thế giới ở phương đông đó, chính chỉ rằng: căn, trần, thức động loạn của chúng sanh không rời "Phổ quang minh trí. Phương đông là nguồn động hoá. 18 thế giới là 6 căn, 6 trần, 6 thức: ' 18 thế giới" 18 giới đây không ngoài phổ quang minh trí, cũng nhứ 18 ngìn thế giới lộ ra trong bạch hào tướng quang của đức Phật. Trong quang minh hiện ra sự tướng của pháp giới, dưới thấu địa ngục A tỳ, trên suốt cõi trời Hữu Đảnh; nào Phật ra đời thuyết pháp, Niết Bàn; nào Bồ Tát tu tạp đạo hạnh; y báo chánh báo đồng hiện; cả Thánh lẫn phàm chung bày, đó là vì Phật cùng chúng sanh, tất cả đồng một tánh thể không hai không khác. Chỉ khác là Đức Phật chứng ngộ nơi đó, an trụ nơi đó, tự tại giải thoát, thuyết pháp độ sanh; còn chúng sanh mê nơi đó, dầu rằng không bao giờ rời được đó, nhưng không tự nhận , mà phải lưu chuyển. Dầu lưu chuyển nhưng vẫn không một phút xa rời tự nhận mà xa rời nên chính cảnh giới thường ngày trước mắt chúng sanh là thật tướng chơn cảnh, nếu có thể phản tỉnh xoay về, liễu ngộ tánh thể thật tướng này thời đó là chánh nhơn thành Phật, mà Phật quả không xa vậy. Đức Như Lai hiện ra nơi đời chính vì việc này, đó là đại sự nhân duyên, đó là nhất thừa chân thật.

  Trên 40 năm thuyết pháp vẫn nói không hết những việc nhất thời hiện ra trong bạch hào quang minh. trên 40 năm qua Đức Phật chưa từng hiển phát cảnh giới này là vì căn cơ của chúng sanh chưa thuần thục còn phải đợi thời tiết, đến nay đã phải lúc nên đức Phật hiển phát.

  Ngài Di Lặc Bồ Tát sanh lòng nghi không quyết, phải hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát- Đó là ý chỉ rằng cảnh giới thật tướng này không phải tâm thức có thể biết thấu đáo được, phải dùng chơn trí mới tương ưng. Đại Trí Văn Thù chỉ việc sau trước của cổ Phât Nhật Nguyệt Đăng Minh, chứng thoại tướng hôm nay cũng thế, để chỉ rõ rằng Phật đạo đồng xưa nay cùng vẫn một lý thôi.

  Do những nghĩa trên nên phẩm "TỰ" này là tổng hiển cảnh tượng một đại sự nhân duyên, vì đó mà Đức Phật hiện ra nơi đời vậy.
  [/align:12788ba50e]
  ------------------------------

  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo

 3. #15
  Cựu Thành Viên Diễn Đàn tanphuqm is on a distinguished road
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Giới tính
  Nữ
  Tuổi
  28
  Bài viết
  1,775
  Credits
  2,219
  4
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  16
  Thanked 93 Times in 81 Posts
  Rep Power
  13

  Mặc định B. PHẦN KHAI PHẬT TRI KIẾN

  B. PHẦN KHAI PHẬT TRI KIẾN
  2. PHƯƠNG TIỆN PHẨM

  Vừa rồi đức Phật nhập Vô lượng nghĩa xứ tam muôi, phóng bạch hào quang minh, hiện chơn cảnh diệu minh ý muốn chúng hội đương cơ, hiện tiền mục kích, khế ngộ biểu tượng chơn thuyên, khỏi cần phải nói phô bày vẽ

  Nhưng ngặt vì cơ liệt, mắt chậm trí mờ, không thấu được đạo tịch diệt ly ngôn, chẳng đạt đựoc thể tánh chơn vô niệm, nên Đức Phậ từ tam muội dây, lại phải dùng lời nói phô bày, tự tán dương, trứơc khích dộng sau chỉ bày, mở lối trí kiến, gọi đó là phương tiện, vì hễ xem vào vòng nói năng tức là phương tiện vậy.

  Cứ theo lời sớ Kinh Hoa Nghiêm về phương tiện có hai:
  1. Viễn phương tiện
  2. Cận phương tiện

  Suy cùng về trước, các Kinh của Đức Phật nói hơn 40 năm, đều là phương tiện của Kinh Pháp Hoa. Kinh n ói:'Dầu là chỉ bày các đạo hạnh, nhưng chính thật vì một Phật thừa"Đó là viễn phương tiên. Còn luận về hiện tại, thời các vịêc như nhập định, phóng hào quang, động địa, khai phá,.v.v đều là phương tiện của đương hội. Kinh nói:'Nay Đức Phật phóng quang minh để trở phát nghĩa thật tướng", đó là cận phương tiện.

  Bởi từ trước, vì căn cơ của chúng chưa thuần, nên mục đích hiện ra nơi đời, Đức Phật chưa từng thổ lộ

  Hiện nay, khí tánh của chúng đã thuần thục, đã phải lúc phải thời, Đức Phật cùng tận phô bày chủ ý ra đời, phế ba thừa quyền giáo để hiển nhất thừa chơn thật. Do đó, mà sau khi xuất định, Đức Phật cùng cực ngợi khen trí tuệ rộng sâu của Phật, ngoài Phật cùng Phật ra chẳng ai có thể suy lường thấu đáo được, để làm cho chúng hội sanh lòng hâm mộ. Kinh nói:' Trí huệ của Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu, khó vào" Lại nói:' Tri kiến của Như Lai rất rộng lớn sâu xa, vô lượng cũng vô ngại, thập lực, tứ vô uý, thiền định, giải thoát, tam muội đều sâu xa không ngằn mé, chọn nên tất cả pháp vị tằng hữu" Lại nói:' Pháp ít có, thứ nhất rất khó hiểu của Đức Phật, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể rõ thấu cùng tận thịêt tướng của các pháp"

  Sau khi tán thán công đức trí tuệ của Phật, Đức Phật còn chưa vôi chỉ thị thật bày, vì e rằng trong chúng bỗng nghe pháp chơn thừa cao sâu, khó nỗi khỏi sanh lòng kinh hãi. Đưc Phật đợi Ngài Xá Lợi Phất thay mặt chúng hội ba phen thưa thỉnh, lòng cầu khẩn đã thiết, ý khí đã tùng thuận, rồi sau mới nói. Đức Phật nói những gì? Đưc pHật đã thận trọng dạy rằng:'"Mọi người rồi sẽ thành Phật cả"

  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo

Đóng Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 5 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Members who have read this thread : 6

Actions : (View-Readers)

 1. lele
 2. minhđịnh
 3. Nippon
 4. tanphuqm
 5. vienquang6

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình