|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 1 của 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 3 của 33

Chủ đề: SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

 1. #1
  Thành viên vinh dự binh đã tắt Mức độ Uy tín binh's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Giới tính
  Nam
  Đang ở
  HCM
  Tuổi
  68
  Bài viết
  665
  Credits
  1,000
  1
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1
  Thanked 35 Times in 32 Posts
  Rep Power
  12

  Mặc định SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

  LỜI NÓI ĐẦU:
  Nhằm mang lại lợi ích cho quí Phật tử khi tham khảo, học hỏi về Thiền Tông. Tôi xin mạn phép đưa lên đây sử của 33 vị Tổ Thiền để quí vị có tài liệu xem, và suy ngẫm.
  Năm vị tổ đầu tiên trích từ quyển “sử 33 vị tổ thiền tông Ấn – Hoa” của Hòa Thượng Thanh Từ dịch. Từ vị tổ thứ 6 Trích từ quyển “Phật Tổ thiền uyển kế đăng lục” do Hòa Thượng Tuệ Hải dịch.

  1.- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa)

  Đồng thời đức Phật
  Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên Ẩm-Trạch, mẹ tên Hương-Chí. Thưở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa. Thầy tướng xem tướng ngài nói:

  ─ Đứa bé nầy đời trước có phước đức thù thắng, lẽ ưng xuất gia

  Cha mẹ Ngài nghe nói lo sợ,cùng nhau thầm bàn (sẽ cưới vợ đẹp để làm nhụt chí của Ngài ). Vừa lớn lên, cha mẹ liền lo chọn người lập gia thất cho ngài, nhưng ngài một bề từ chối, sau cùng bất đắc dĩ ngài phải nói:

  ─ Có người con gái nào thân đồng màu sắc như con, con mới ưng cưới.

  Cha mẹ ngài bèn đúc một tượng vàng, đẩy đi khắp trong nước, tìm người nữ nào giống màu sắc ấy, cưới cho ngài. Quả nhiên, gặp được một cô con gái giống hệt như ngài, thế là ngài phải lập gia đình

  Bởi đời đức Phật Tỳ Bà Thi (Vipasyin), sau khi Phật Niết-bàn, chúng xây tháp thờ Xá-lợi, trong tháp có an trí một pho tượng Phật phết vàng. Lâu ngày pho tượng trên mặt bị lở khuyết. Khi ấy, ngài ca-diếp là thợ đúc vàng, có cô gái nhà nghèo, vì thấy mặt Phật hư khuyết, cô còn một đồng tiền vàng đem đến nhờ Ngài ca-diếp nấu ra để phết lại tượng Phật.Thấy cô phát tâm tu bổ tượng Phật, ngài rất hoan hỷ đứng ra làm chu tất việc nầy, nhơn đó, hai người cùng nguyện đời đời sẽ làm vợ chồng, mà coi như đôi tri-kỷ, chớ không vì tình dục.

  Do phước báo đó nên 91 kiếp thân thể hai vị đều toàn một màu vàng. Sau sanh cõi Phạm-thiên, hết phước cõi Phạm-thiên chết, sanh về cõi nầy trong nhà Bà-là-môn giàu có hiện tại. Tuy hiện nay hai vị làm vợ chồng, mà sống như tình tri-kỷ, không có ý dâm dục.
  Đến sau, cả hai đều xin cha mẹ xuất gia. Cha mẹ bằng lòng,ngài liền xuất gia làm Sa-môn vào núi tu hạnh Đầu-đà (Dhuta). Một hôm,nhơn nghe trong hư không có tiếng bảo:

  ─ Phật đã ra đời, nên đến đó thọ giáo.

  Ngài liền tìm đến tịnh-xá Trúc-Lâm, chí thành đảnh lễ Phật.

  Phật bảo:

  ─ Lành thay Tỳ-kheo đến đây, hãy cạo bỏ râu tóc đi.

  Ngài liền cạo bỏ râu tóc, thọ giới Tỳ-kheo, mặc y cà-sa. Từ đây, ngài theo Phật hiểu sâu giáo Pháp, tinh tấn tu hành không lúc nào lơi lỏng, cho đến chứng quả A-La-Hán. Có lần ngài từ xa đến ra mắt Phật. Các chúng Tỳ kheo ngồi vây quanh Phật, trông thấy ngài mặc y bằng vải rách, thân hình tiều tụy, có ý thầm khi. Phật biết, bèn bảo:

  ─ Ca-Diếp đến đây! Ta nhường nửa tòa cho ngồi.

  Ngài vẫn không dám ngồi. Phật bảo các Tỳ-kheo:

  Ta có đại từ đại bi, các thiền-định tam-muội và vô lượng công đức để tự trang nghiêm. Tỳ-kheo Ca-Diếp cũng như thế. Do đó,ta nhường nửa tòa cho Ca-Diếp ngồi. Chúng Tỳ-kheo đều dứt tâm ngạo mạn, lại thầm cung kính ngài.

  Hôm nọ, Phật ở trong hội Linh-sơn, tay cầm cành hoa sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ-ngác. Chỉ có ngài đắc ý chúm chím cười (niêm hoa vi tiếu ). Phật bảo :

  ─ Ta có chánh Pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu-tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập văn-tự, ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi. Ngươi khéo gìn giữ chánh pháp nầy, truyền trao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A-Nan. Thế-Tôn đến trước tháp Đa-Tử gọi Ma-Ha-Ca-Diếp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy y Tăng-Già-Lê quấn vào mình Ca-Diếp, rồi nói kệ phó pháp :

  Pháp bổn pháp vô pháp
  vô pháp pháp diệc pháp
  Kim phó vô pháp thời
  Pháp pháp hà tằng pháp.
  Dịch:
  Pháp gốc pháp không pháp
  Pháp không pháp cũng pháp
  Nay khi trao không pháp
  Mỗi pháp đâu từng pháp.


  Ngài già yếu, Phật nhiều lần khuyên:

  ─ Ca-Diếp tuổi đã già, nên ở một chổ nhận những thức cúng dường của thí chủ, chớ đi khất thực nhọc nhằn.

  Ngài bạch Phật :

  ─ Con tuy già yếu, song không dám ở một chổ thọ sự cúng dường của thí chủ. Vì sợ e sau này, các Tỳ kheo đời sau sẽ nói :

  ─ Đệ tử lớn của Phật trước kia vẫn ở một chỗ thọ sự cúng dường, rồi họ sanh phóng túng.
  Lúc Phật Niết-bàn tại thành Câu-Thi-Na trong rừng Sa-La, thì ngài đang ở trong động Tất-Bát-La (SthaviRa) trên núi Kỳ-Xà-Quật. Nghe tin Phật Niết-bàn, ngài và 500 đệ tử vội vã hướng về thành Câu-Thi-Na. Đến nơi, đã đễ Phật vào kim-quan, ngài buồn bã. Thầy trò đi nhiễu kim-quan ba vòng, rồi đảnh lễ Phật. Khi ấy, hai bàn chân Phật duỗi ra ngoài kim-quan để an ủi ngài. Ngài vuốt ve hai bàn chân Phật, lòng rất bi thảm.

  Sau khi thiêu thân Phật xong,ngài tuyên bố với chúng Tỳ-kheo:

  ─ Xá-lợi của Phật giao cho trời, người xây tháp thờ làm ruộng phước, còn trách nhiệm Tỳ-kheo chúng ta phải lo kết tập kinh điển để lưu lại đời sau.

  Ngài bèn nói kệ :

  Như-Lai đệ tử
  Thả mạc Niết-bàn
  Đắc thần thông giả
  Đương phó kiết tập

  Dịch:
  Đệ tử Như-Lai
  Chớ vội Niết-bàn
  Người được thần thông
  Nên đến kiết tập .

  Thế là, sau Phật Niết-bàn 7 ngày, Ngài triệu tập 500 vị đại A-La-Hán tụ hợp tại núi Kỳ-Xà-Quật, trong động Tất-Bát-La kiết tập.nChỉ có tôn giả A-Nan không được dự hội, vì chưa sạch các lậu, Tôn-giả A-Nan buồn bả, suốt đêm chuyên tâm thiền-định, đến gần sáng liền chứng ngộ, các lậu dứt sạch được quả A-La-Hán .

  Sau đó,tôn giả được mời dự hội. Ngài thưa toàn chúng:

  ─ Tỳ-kheo A-Nan nhớ giỏi bậc nhất, thường theo hầu hạ Như-Lai, nghe pháp Phật nói ghi nhớ không sót, như nước rót vào bình không rơi ngoài một giọt, nên mời kiết-tập tạng Kinh và tạng Luận . Mời Tỳ-kheo Ưu-Ba Ly kiết tập tạng Luật. Toàn chúng đều hoan-hỷ chấp thuận.

  Hội kiết-tập nầy, Ngài là chủ-tịch. Sau cuộc kiết tập đã viên mãn,nhơn duyên độ sanh đã xong xuôi, Ngài thấy tuổi đã già yếu lắm, bèn gọi tôn giả A-Nan đến bảo:

  ─ Khi Như-Lai sắp vào Niết-bàn có dặn ta đem chánh pháp nhãn tạng giao phó cho ông. Nay ta sắp ẩn, đúng lúc giao phó cho ông, ông phải khéo gìn giữ chớ để đoạn dứt.

  Ngài nhớ lời Phật dặn giữ gìn y bát của Phật đợi đến Phật Di-Lặc ra đời sẽ trao lại, nên dự bị vào núi Kê-Túc nhập định. Liền đó, Ngài đi từ giả vua A-Xà-Thế và những người thân thuộc, rồi vào núi Kê-Túc trải tòa cỏ ngồi an nhiên nhập định

  Bài viết liên quan:

  Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu
  www.phatgiaovnn.com
  www.daitangkinhvietnam.org

 2. #2
  Thành viên vinh dự binh đã tắt Mức độ Uy tín binh's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Giới tính
  Nam
  Đang ở
  HCM
  Tuổi
  68
  Bài viết
  665
  Credits
  1,000
  1
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1
  Thanked 35 Times in 32 Posts
  Rep Power
  12

  Mặc định

  2.- Tổ A-Nan (Ananda)
  Sanh sau Phật 30 năm

  Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bà-đạt-đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia.

  Một hôm, Phật cần chọn người làm thị giả, tất cả hội chúng lần lượt đứng ra xin làm thị giả, mà Phật không bằng lòng. Sau cùng, Tôn-giả Đại-Mục-Kiền-Liên nhập định biết tôn ý Phật muốn A-Nan làm thị giả.

  Đại chúng cử Tôn- giả Mục-Kiền-Liên, Xá-Lợi-Phất, v, v…. đến yêu cầu Ngài làm thị giả. Ngài nhiều lần từ chối, song các Tôn-giả một bề nài nỉ buộc lòng Ngài phải xin Phật ba điều, nếu Phật ưng cho, Ngài mới dám làm thị giả.

  1/ Không theo Phật thọ trai riêng, nếu thí chủ không mời ngài.

  2/ Không mặc y thừa của Phật.

  3/ Không đến Phật phi thời. Thế-Tôn chẳng những chấp thuận lời xin của Ngài, mà còn khen ngợi Ngài thông minh biết dự đoán trước những điều sẽ xẩy ra. Thế là, Ngài theo làm thị giả Phật ngót 25 năm.

  Hôm nọ, Ngài đi khất thực về đến tịnh-xá Phật, thấy Di mẫu Ma-ha Ba-Xà-Ba-Đề đang đứng tựa cửa khóc. Di mẫu quần áo bụi bặm, chân dính bùn nhơ, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ. Biết Bà từ xa tìm đến xin Phật xuất gia, đôi ba phen năn nỉ mà Phật quyết định không cho. Ngài cảm động, vào đảnh lễ Phật xin cho Bà được xuất gia. Phật vẫn nhiều lần từ chối, Ngài vẫn kiên chí xin kỳ được mới thôi. Thế là mở đầu cho phái nữ xuất gia, chính Ngài là người tích cực khai đường vậy.

  Chính đức Phật đã từng khen Ngài:

  ─ Thị giả của các đức Phật đời quá khứ, không ai hơn A-Nan, thị giả các đức Phật đời vị lai cũng không ai hơn A-Nan.
  Và Phật khen A-Nan được tám điều chưa từng có v.v…

  Sau khi Phật Niết-bàn, Tổ Ca-Diếp triệu tập các đại Tỳ-kheo kiết tập kinh điển, Ngài là người được toàn hội đề cử kiết tập tạng kinh… Khi sắp tụng lại lời Phật, Ngài nhìn qua đại chúng nói kệ:

  Tỳ-kheo chư quyến thuộc
  Ly Phật bất trang nghiêm !
  Du như hư không trung
  Chúng tinh chi vô nguyệt.

  Dịch:
  Tỳ-kheo các quyến thuộc
  Vắng Phật chẳng trang nghiêm !
  Ví như trong hư-không ,
  Nhiều sao mà không trăng.

  Nói kệ xong, Ngài đảnh lễ đại chúng, lên pháp tòa mở đầu:
  ─ Tôi nghe như vầy, một lúc nọ Phật ở tại xứ….nói kinh…. cho đến trời người v.v…đều kính lễ vâng làm .
  Ngài kiết tập kinh xong Tổ Ca Diếp hỏi đại chúng:
  ─ Đại-Đức A-Nan tụng đọc lại có chỗ nào sai lầm chăng ?
  Đại chúng đồng thinh đáp:
  - Chẳng khác những lời đức Thế-Tôn đã nói.

  Một hôm Ngài hỏi Tổ Ca-Diếp:
  ─ Khi Thế-Tôn phú chúc và truyền y kim-tuyến cho sư-huynh, còn có truyền pháp gì riêng nữa chăng ?
  Tổ Ca-Diếp liền gọi:
  ─ A-Nan !
  Ngài ứng thinh:
  ─ Dạ.!
  Tổ Ca-Diếp bảo:
  ─ Cây cột phướng trước chùa ngã.

  Ngài nhơn đây tỏ ngộ.

  Tổ Ca-Diếp bèn ấn chứng và đem chánh pháp nhãn-tạng truyền lại cho Ngài. Tổ nói kệ:

  Pháp pháp bổn lai pháp,
  Vô pháp vô phi pháp.
  Hà ư nhất pháp trung,
  Hữu pháp hữu phi pháp

  Dịch:
  Các pháp,pháp xưa nay,
  Không pháp,không phi pháp .
  Tại sao trong một pháp,
  Có pháp,có phi pháp ?


  Ngài đảnh lễ thọ nhận. Môn đệ của Ngài có hai vị xuất sắc, Thương-Na-Hòa-Tu và Mạc-Điền-Để Ca (Mạc-Điền-Địa). Ngài chọn Thương Na Hòa Tu làm người kế thừa tổ vị và truyền trao y bát lại.

  Cảm thấy thân bèo bọt đã đến thời kỳ hoại diệt, đã tìm được người kế.thừa, Ngài dự định vào Niết-bàn, Ngài đến từ giả vua A-Xà-Thế, song không gặp vua. Ngài liền đi thẳng đến bờ sông Hằng, lên một chiếc thuyền ngồi kiết-già thả trôi lơ lửng giữa dòng sông. Vua A-Xà-Thế hay tin Ngài sắp vào Niết-bàn ở sông Hằng, liền cùng quan quân tùy tùng tìm đến bờ sông. Vua thấy Ngài ngồi trên thuyền ở giữa dòng sông bèn đảnh lễ nói kệ:

  Khể thủ tam giới tôn,
  Khí ngã như chí thử.
  Tạm bằng bi nguyện lực,
  Thả mạc Bát-niết-bàn.

  Dịch:
  Lạy đấng tôn tam giới,
  Bỏ con đến nơi nầy.
  Tạm nương sức bi nguyện,
  Xin chớ vội Niết-bàn.
  Vua nước Tỳ-Xá-Ly nghe tin cũng đến bên bờ kia sông Hằng, đảnh lễ và nói kệ:
  Tôn giả nhất hà tốc,
  Nhi qui tịch diệt trường !
  Nguyện trụ tu du gian,
  Nhi thọ ư cúng dường.

  Dịch:
  Tôn giả sao quá nhanh,
  Sớm vào nơi tịch diệt !
  Xin tạm dừng chốc lát,
  Để nhận con cúng dường.
  Ngài thấy hai vua đồng đến khuyến thỉnh, bèn nói kệ:
  Nhị vương thiện nghiêm trụ,
  Vật vi khổ bi luyến.
  Niết-bàn đương ngã tịnh,
  Nhi vô chư hửu cố.

  Dịch:
  Hai vua ở an vui,
  Chớ vì thương buồn khổ.
  Niết-bàn, tôi an tịnh,
  Vì không còn các nghiệp.

  Ngài giữ tâm bình đẳng ở giữa dòng sông vào Niết-bàn. Hai vua họp nhau làm lễ thiêu thân Ngài và phân chia xá-lợi xây tháp cúng dường.

  Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu
  www.phatgiaovnn.com
  www.daitangkinhvietnam.org

 3. #3
  Thành viên vinh dự binh đã tắt Mức độ Uy tín binh's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Giới tính
  Nam
  Đang ở
  HCM
  Tuổi
  68
  Bài viết
  665
  Credits
  1,000
  1
  Normal
   
   
  Số lần cộng|trừ: 0 lần
  Thanks
  1
  Thanked 35 Times in 32 Posts
  Rep Power
  12

  Mặc định Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)

  3.- Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)
  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn

  Ngài dòng Tỳ-Xá-Đa nước Ma-Đột-La, cha tên Lâm-Thắng, mẹ là Kiều-Xa-Da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn-Độ khi nào cỏ Thương-Nặc-Ca sanh là có một vị thánh nhơn ra đời. Chính khi Ngài lọt lòng mẹ thì thứ cỏ ấy cũng mọc lên, vì thế cha mẹ Ngài đặt tên là Thương-Na-Hòa-Tu.

  Lúc đầu, Ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết. Chính Ngài tu theo pháp tiên đã được thần thông, sau gặp Tổ A-Nan, Ngài hồi đầu trở về chánh pháp. Tổ A-Nan, thấy Ngài đã thâm ngộ diệu tâm nên truyền pháp kệ rằng :

  Bổn lai truyền hửu pháp,
  Truyền liễu ngôn vô pháp
  Các các tu tự ngộ
  Ngộ liễu vô vô pháp.

  Dịch :
  Xưa nay truyền có pháp
  Truyền rồi nói không pháp.
  Mỗi mỗi cần tự ngộ
  Ngộ rồi không không pháp.

  Tổ lại dặn:
  ─ Xưa Đức Như-Lai đem đại pháp nhãn nầy trao cho Ngài Ca-Diếp, Ngài Ca-Diếp trao lại cho ta, nay ta sắp vào Niết-bàn đem trao lại cho ngươi, Ngươi phải khéo gìn giữ truyền trao không để dứt mất.

  Sau khi đắc pháp nơi Tổ A-Nan, Ngài đi đến khu rừng Ưu-Lưu-Trà cất tịnh-xá hoằng hóa Phật-pháp rất hưng thịnh. Chính nơi đây, khi Phật còn tại thế có lần đi giáo hóa ngang khu rừng nầy, Phật nói với A-Nan:

  Sau khi ta Niết-bàn, khoảng 100 năm, có một Tỳ-kheo tên Thương-Na-Hòa-Tu ở tại khu rừng nầy hoằng truyền chánh pháp

  Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu
  www.phatgiaovnn.com
  www.daitangkinhvietnam.org

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Trang 1 của 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Members who have read this thread : 7

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình