|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Diễn Đàn Phật Pháp Online

Chào mừng đến với Diễn Đàn Phật Pháp Online.

 1.   Bài viết cuối

  Phòng Chát Linh Tinh

  (11 Đang xem)

  Đây là phòng dùng chát linh tinh cho các thành viên thay cho shout box. Mong các vị thông cảm, tạm dùng đỡ cách này.

  Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 102
  • Bài viết: 1,963
 2.   Bài viết cuối

  Giao Lưu Tư Tưởng

  (6 Đang xem)

  Chuyên mục này do Quyền Admin VienQuang6 quản lý để giao lưu tư tưởng Phật Học. Quy chế hoạt động trong chuyên mục do Quyền Admin quy định

  Moderators:

  1. muathularung

  Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 174
  • Bài viết: 2,388
 3. Diễn Đàn Chung Bài viết cuối

  1. Thông Báo

   (1 Đang xem)

   Đây là nơi phổ biến thông tin của các thành viên.

   Moderators:

   1. tt_chuyenphapluan

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 124
  2. Các thành viên có thể phản ánh ý kiến tại đây.

   Moderators:

   1. Hắc phong

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 849
  3. Hỗ Trợ Kỹ Thuật

   (2 Đang xem)

   Moderators:

   1. Nhuận Tâm

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 304
  4. Văn Phòng Ban Đại Biểu, Ban Tổng Quản, Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn, Ban Cố Vấn, Phòng Kỷ thuật

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 150
   • Bài viết: 1,296
 4. Phật Học Bài viết cuối

  1. Kho Tàng Giáo Lý

   (14 Đang xem)

   Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng

   Moderators:

   1. vienquang6

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 224
   • Bài viết: 3,126
  2. Phật Học Phổ Thông

   (25 Đang xem)

   Các bài viêt liên quan Phật Giáo, Các bài viêt về Phật Học, Tự điển Phật Học, Sách tham khảo liên quan Phật Giáo, Thắc Mắc & Thảo Luận Phật Học Phổ Thông

   Moderators:

   1. rickpham

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 357
   • Bài viết: 2,324
  3. Phật Học Tổng Quan

   (15 Đang xem)

   Tìm hiểu về quyền năng của con người, Tìm hiểu về Nhân Quả - Nghiệp Báo, Các bài viết Phật Học Tổng Quan, Thảo luận Phật Học Tổng Quan

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 241
   • Bài viết: 3,232
  4. Thắc Mắc & Thảo Luận Phật Học Chuyên Đề, Các giáo lý Phật Học Chuyên Đề, Duy Thức Học, Triết Học Tánh Không

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 139
   • Bài viết: 4,545
  5. Lịch thuyết pháp - học giáo lý - thông tin các khóa tu học trong và ngoài nước, Pháp Âm, Nhạc & Phim Phật Giáo, Hình Ảnh Phật Giáo, Thơ & Truyện Phật Giáo, Lễ Hội Phật Giáo, Tranh Thư Pháp - Ảnh Nghệ Thuật Phật Giáo, Sự mầu nhiệm của Phật Pháp, Kiến trúc và Điêu khắc Phật Giáo, Xá Lợi, Đố vui học Phật, Nghệ Thuật Sống Đạo

   Moderators:

   1. tranglinh

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,645
   • Bài viết: 4,117
  6. Các bài viết liên quan Phật Giáo: Văn Hóa & Thời Đại, Nhân Vật Phật Giáo, Nghi Lễ & Tín Ngưỡng, Theo Dòng Lịch Sử

   Moderators:

   1. Linhthoai

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 372
   • Bài viết: 789
 5. Cộng Tác Viên Tình Nguyện Bài viết cuối

  Đây là nhóm chuyên mục dành cho các thành viên tự viết bài. Không dùng cho thảo luận. Không được sao chép các bài viết của người khác đăng tải vào đây.

  1. Phóng Sự Phật Giáo

   (1 Đang xem)

   Moderators:

   1. tiachop911
   2. lele

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 10
  2. Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 154
  3. Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 135
   • Bài viết: 420
 6. Các Tông Phái Phật Giáo Bài viết cuối

  1. Thiền Tông

   (12 Đang xem)

   Các Khóa Tu Thiền, Thắc Mắc & Thảo luận Thiền Tông, Giáo Lý Căn Bản Thiền Tông, Tổ Sư Thiền, Như Lai Thiền

   Moderators:

   1. Hắc phong

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 144
   • Bài viết: 3,276
  2. Tịnh Độ Tông

   (14 Đang xem)

   Các Khóa Tu Niệm Phật, Thắc Mắc & Thảo Luận Tịnh Độ Tông, Các bài viết liên quan Tịnh Độ Tông, Giáo Lý Tịnh Độ Tông, Lá Thư Tịnh Độ

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 269
   • Bài viết: 1,622
  3. Mật Tông

   (47 Đang xem)

   Thời khóa tu Mật Tông trong và ngoài nước, Thảo luận giáo lý Mật Tông, Các bài viết liên quan Mật Tông, Giáo Lý Mật Tông

   Moderators:

   1. sanghata1

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 184
   • Bài viết: 932
  4. Thông tin tu học ở các Tự Viên PG Nguyên Thủy, Thảo Luận Tư Tưởng PG Nguyên Thủy, Các bài viết liên quan Phật Giáo Nguyên Thủy, Giáo Lý PG Nguyên Thủy, Thiền Học Vipasana

   Moderators:

   1. nhukhong

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 275
   • Bài viết: 1,056
  5. Hệ Phái Khất Sĩ

   (3 Đang xem)

   Giáo Lý Hệ Phái Khất Sĩ, Thảo luận tư tưởng Hệ Phái Khất Sĩ, Thời khóa tu học Hệ Phái Khất Sĩ

   Moderators:

   1. uudamhoahoi

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 72
   • Bài viết: 205
  1. Gia Đình Phật Tử

   (4 Đang xem)

   Tin tức sinh hoạt của gia đình Phật Tử , Giáo Lý Gia Đình Phật Tử

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 83
   • Bài viết: 151
  2. Cư Sĩ Phật Tử

   (22 Đang xem)

   Thông tin sinh hoạt của Cư Sĩ Phật Tử, Các bài viết liên quan Cư Sĩ Phật Tử, Tư Tưởng Cư Sĩ Phật Tử, Ăn Chay & Sức Khỏe, Ngoại Ngữ, Cư Sĩ Phật Tử

   Moderators:

   1. TamDuc

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 387
   • Bài viết: 2,418
  3. Hộ Niệm Online

   (10 Đang xem)

   Thông tin Ấn Tống Kinh Điển, Danh Sách Thành Viên Ban Hộ Niệm, Cầu Bình An, Cầu Siêu

   Moderators:

   1. gioidinhhue
   2. vienquang6

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 180
   • Bài viết: 421
  4. Cần giúp đỡ, Tin Tức Từ Thiện, Chia sẻ kiến thức Y Học giúp đời, Hiếu Hạnh, Đạo Đức, Giáo Dục, Noi gương hạnh tốt

   Moderators:

   1. SEN-HỒNG

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 543
   • Bài viết: 665
 7. Vườn Hoa Giao Lưu Bài viết cuối

  1. Liên Kết

   (5 Đang xem)

   Websites Phật Giáo, Quảng Cáo Miễn Phí

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 56
   • Bài viết: 376
  2. Thời Sự Phật Giáo

   (12 Đang xem)

   Trong Nước, Nước Ngoài, Tin Khác

   Moderators:

   1. tt_chuyenphapluan

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 364
   • Bài viết: 427
  3. Phòng Thư Giãn

   (7 Đang xem)

   Thi Ca về cuộc sống, Âm nhạc ca ngợi đạo đức, tình người, Đố vui giải trí, Bộ sưu tập hình động, Ảnh Bông Hoa - Phong Cảnh - Con Vật, Các bài viết thư giãn

   Moderators:

   1. Nhuận Tâm
   2. Linhthoai

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 163
   • Bài viết: 709
  4. Tâm Sự

   (23 Đang xem)

   Chúc mừng sinh nhật, Gửi lời chúc mừng, Cám ơn - Nhớ ơn, Chia sẻ niềm vui, Lưu Bút, Vườn Tao Ngộ, Thủ thỉ tâm tình, Chia sẻ tâm linh và cuộc sống, Tư Vấn Đời Sống Xã Hội - Phật Giáo, Tưởng Niệm, Giải toả tâm sự buồn

   Moderators:

   1. KimLien
   2. Linhthoai

   Forum Actions:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 456
   • Bài viết: 1,447

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 826 người trực tuyến. 115 Thành viên 711 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 5,852, 10-05-2016 lúc 09:33 AM.

 1. Anh237572
 2. Anh465542
 3. azvietgroup
 4. Bach108492
 5. Bình Đẳng Giác
 6. beate
 7. Binh590886
 8. bongbong.congchua87
 9. byukgfujfffhjjuu
 10. Chau351399
 11. chienthang19407
 12. chitienthi3623
 13. choanhchoe123@
 14. chuyennhathanhhung20
 15. cntthn3
 16. danamkhoa
 17. deptraihng845
 18. df106qtm
 19. dinhle230A
 20. dk130qts
 21. DSCTVN
 22. dsk130t
 23. duythang08121999
 24. dvsc.128e
 25. escvietnam.edu.vn
 26. eznguyenphuong01
 27. eznguyenphuong02
 28. eznguyenphuong03
 29. giaketruongha
 30. giangminh870
 31. Hanh0876
 32. hatansjou
 33. Hạnh545002
 34. hgia09657
 35. hiennhan12
 36. hieuminhita9
 37. Hoa6384
 38. hoagnchox
 39. hoangdnsb812
 40. hoanglong44
 41. hoangngan320
 42. hoaqualinhphuc84
 43. honggiang96
 44. hongviet006
 45. Hue109979
 46. Hue924858
 47. Hue935902
 48. INOXTINTAcom
 49. jadovie
 50. kevin652384
 51. khoedepvl66
 52. Kim1441
 53. kinhvrgiare9
 54. lethuong1552
 55. Lien3257
 56. Lien328063
 57. longtran4906
 58. Lovemytour
 59. lvthang09
 60. maydthcm
 61. mrdinh16
 62. mtuan899
 63. nguoidien291
 64. nguoidienhocphat1
 65. nguyencuong1234554321
 66. nguyentaitk6
 67. nntr091
 68. ntbsecogia
 69. Nuong4355
 70. phongtuyensinhonlw
 71. phungthuy2209
 72. phuongez001
 73. phuongez002
 74. phuongez0101
 75. ploteluz
 76. pnhabiz
 77. Quan Âm Các
 78. quocphuong8888
 79. QuocTe93384
 80. RAO VAT 2
 81. rickpham
 82. shopchuyensi
 83. shoponlinequinhon
 84. sonnguyenn18
 85. sxdcfvga3q
 86. taile01
 87. Tam9158
 88. teamvttland
 89. thangtutin293
 90. Thanh342648
 91. thanhseo62
 92. thinhnguyen006
 93. tiviboxgiare
 94. tk2trang123
 95. topazhome01
 96. tranthimai203
 97. truckiem02
 98. trungdung870
 99. trzthanbai
 100. Tuan3480
 101. tuanlg9099
 102. tunghueyntu
 103. Uyên901383
 104. vienquang6
 105. viethung1211
 106. vlin899
 107. VO-NHAT-BAT-NHI
 108. vohungtu
 109. vuokeimb
 110. yehashop
 111. Yen146401
 112. z3nguyenphong

Sinh nhật hôm naySinh nhật hôm nay

 1. agarwoodtramviet ‎(34)
 2. hoctiengcampuchiatphcm ‎(34)
 3. Ramsey999 ‎(31)
 4. thanhthaodks ‎(30)
 5. Congtyvesinh ‎(30)
 6. Thienphuc858 ‎(30)
 7. chinhhangmypham ‎(29)
 8. Loean112 ‎(25)
 9. trungkiencp125 ‎(23)
 10. phonic0019 ‎(23)
 11. thienvu_2508 ‎(23)
 12. anonymous ‎(22)

Diễn Đàn Phật Pháp Online Thống kêDiễn Đàn Phật Pháp Online Thống kê

Chủ đề
7,298
Bài viết
39,809
Thành viên
18,303

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, muhanoianhhung7

Blogs
39
Entries
396
Last 24 Hours
0

Latest Blog Entry, Phương pháp tu tập Mật tông by Như Hương

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết