|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Bạch Vân Nhi

Lời nguyện cầu cho Quê hương

Rate this Entry
Lời nguyện cầu cho Quê hương
adminCúi đầu lậy Phật mười phương

Xin thương tế độ quê hương Lạc Hồng
Chúng con máu chảy một dòng
Thương nhau như nước biển Đông dạt dào
Non sông rừng thẳm nói cao
Tổ tiên khí phách biết bao anh hùng.

Nhiều phen vận nước khốn cùng
Nhưng rồi hào kiệt chung lòng đứng lên
Giữ gìn xã tắc vững bền
Dựng xây bờ cõi, đắp nền văn minh.

Nghìn xưa chùa miếu hiển linh
Dưới trên tin kính, lòng thành bay xa
Phật từ như một người cha
Chở che dân tộc hiền hoà yên vui
Chúng con triệu triệu con người
Một lòng theo Phật , đắp bồi quê hương.

Bao năm xương trắng máu đào
Giờ đây ai cũng khát khao thanh bình
Đừng ai gây cuộc đao binh
Trẻ thơ côi cút, gia đinh ly tan
Hãy nghe chuông buổi chiều vang
Để theo bước Phật nhẹ nhàng an vui.

Chúng con thành kính nguyện cầu
Người dân nước Việt thương nhau thật lòng
Xin thương yêu đến mọi người
Chung tay xây dựng đất trời Việt Nam.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Submit "Lời nguyện cầu cho Quê hương" to Digg Submit "Lời nguyện cầu cho Quê hương" to del.icio.us Submit "Lời nguyện cầu cho Quê hương" to StumbleUpon Submit "Lời nguyện cầu cho Quê hương" to Google

Thể loại
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: