|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Bạch Vân Nhi

Đời

Rate this Entry
Đời

Biển đời sóng gió chơi vơi
Neo thuyền bến củ là nơi an bình
Tri âm tìm đến tâm tình
Đôi câu mưa nắng nhân sinh giao hòa ...


BVN

Submit "Đời" to Digg Submit "Đời" to del.icio.us Submit "Đời" to StumbleUpon Submit "Đời" to Google

Thể loại
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: